Zielona ulica Rydygiera

Do Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Pana Pawła Michalca


Szanowny Panie Burmistrzu,

Jako mieszkańcy Żoliborza, najbardziej zielonej dzielnicy w Warszawie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odtworzenie szpalerów drzew wzdłuż ulicy Ludwika Rydygiera. Uważamy, że proponowane przez projektanta klony pospolite i wiśnie osobliwe nie pasują do  charakteru wysokiej zabudowy. Sugerujemy wykorzystanie platanów jako gatunku, który będzie sadzony po sąsiedzku na przedłużeniu do ul. Powązkowskiej oraz w al. Wojska Polskiego. Planowana przebudowa będzie doskonałą okazją do tego, by przywrócić szpalery wysokich drzew po obydwu stronach jezdni. Dzięki temu główna ulica Żoliborza Południowego będzie miała okazję stać się wizytówką tej części naszej Dzielnicy.

Równie ważnym argumentem przemawiającym za posadzeniem drzew, które osiągną większe rozmiary, jest przeciwdziałanie efektowi miejskiej wyspy ciepła.

wyspa_ciepla_21.pngWarto nadmienić, że coraz gęstsza zabudowa oraz udział powierzchni biologicznie czynnej znacznie poniżej jakichkolwiek norm, sprzyjają ponadnormatywnemu nagrzewaniu się powietrza. Żoliborz Południowy, pomimo pewnego oddalenia od Śródmieścia, wciąż znajduje się w strefie najsilniejszego oddziaływania miejskiej wyspy ciepła*. Liczne nasadzenia pozwolą ten efekt ograniczyć oraz przyczynią się do znacznego poprawienia jakości życia osób tu mieszkających.                      

 

Z poważaniem

Stowarzyszenie Nowy Żoliborz

Stowarzyszenie Żoliborzan

Stowarzyszenie Miasto jest Nasze

Stowarzyszenie Plac Niemena

Stowarzyszenie Zatrasie

Inicjatywa Zielona Ulica

Mieszkańcy Żoliborza  

 

*Natężenie miejskiej wyspy ciepła (według UHI-index), 2011 i 2012, wartości średnie roczne. Źródło: "Miejska wyspa ciepła w Warszawie", praca zbiorowa, PAN IGIPZ, W-wa, Rycina 4.6, str. 48


Stowarzyszenie Nowy Żoliborz    Skontaktuj się z autorem petycji