Zielone Płuca Oławy

Oława, 18.05.2023 r.

Społeczny Komitet Mieszkańców

ul. Jana Kasprowicza 32/1

55-200 Oława

skm.olawa@gmial.com  

Urząd Miejski w Oławie

Rada Miejska w Oławie

Plac Zamkowy 15

55-200 Oława  

 

P E T Y C J A Z I E L O N E   P Ł U C A   O Ł A W Y  

 

Szanowni Radni Rady Miejskiej!

Szanowny Panie Burmistrzu!              

W związku z podaniem do wiadomości publicznej możliwości zgłaszania uwag do przygotowanego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oława wyrażamy sprzeciw wobec próby wprowadzenia niekorzystnych i niebezpiecznych rozwiązań zabudowy dla środowiska naturalnego w tym i dla człowieka!

My Oławianie, sprzeciwiamy się lokalizacji stref przemysłowych w granicach miasta i w pobliżu terenów rekreacyjnych w tym Rodzinnych Ogrodów Działkowych.   Domagamy się większej ilości zielonych skwerów, a także nowego parku przy osiedlu Sobieskiego. Nasze miasto od lat sukcesywnie jest betonowane, pomimo tego, że w świecie odchodzi się od tego typu rozwiązań na rzecz zielonych miast. 

Panie Burmistrz i szanowni Radni Koalicji rządzącej! Proszę zrozumieć, że Oława potrzebuje zieleni, a dotychczasowe działania miasta są znikome. Domagamy się powstania drugich zielonych płuc dla Oławy. Nie możemy żyć w ciągłym hałasie i braku tlenu. Domagamy się sadzenia drzew, a nie sadzonek. Domagamy się ratowania drzew, a nie ich wycinania. Niegdyś ulica Lipowa nie była tylko z nazwy. Gdzie podziały się drzewa, gdzie podziała się nasza Zielna? 

Drodzy Radni Rady Miejskiej w Oławie, drogi Burmistrzu my chcemy żyć w zielonym i przyjaznym mieście. Wnioskujemy, aby wprowadzić rewolucyjne zmiany w przygotowanym projekcie studium. Mieszkańcy Oławy nie chcą nowych stref przemysłowych zlokalizowanych w pobliży terenów rekreacyjnych, chcą drzew i zieleni.

Domagamy się wprowadzenia zielonych płuc w postaci Parku Sobieskiego oraz zaprzestanie stawiania bloków pod oknami mieszkańców Opolskiej, Słonecznej, Lipowej kosztem zieleni, stref buforowych i działek rekreacyjnych.

Z wyrazami szacunku, My niżej podpisani,

wg załącznika numer 1 - Lista podpisów Mieszkańców Oławy


Społeczny Komitet Mieszkańców    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Społeczny Komitet Mieszkańców będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...