Zmiana ministra odpowiedzialnego za poligrafię

 

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów 

 

 

Szanowny Panie Premierze,

   My, przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego oraz opakowań
z nadrukiem, zwracamy się z prośbą o zmianę podległości naszej branży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministra Przedsiębiorczości i Technologii lub Ministra Inwestycji i Rozwoju.


Żywiąc szacunek dla osiągnięć resortu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na wielu ważnych dla naszej ojczyzny polach, który odpowiada za stricte industrialną gałąź gospodarki, jaką jest współczesne drukarstwo, zwracamy uwagę na potrzebę zmian stanu rzeczy, wynikających z aktów prawych podpisanych w roku 1951 przez Bolesława Bieruta i Józefa Cyrankiewicza oraz ustawy z roku 1961 podpisanej przez Aleksandra Zawadzkiego. Wówczas przemysłowe powielanie treści i obrazu kojarzyło się głównie
z produkcją gazet, czasopism oraz książek i wymagało restrykcyjnej kontroli komunistycznego reżimu.


Dzisiaj drukujemy opakowania, obwody scalone, tekstylia, materiały wykończeniowe, nośniki reklamy wielkopowierzchniowej a nawet protezy
w technologii 3D i reprezentujemy wysoce innowacyjny, dynamicznie rozwijający się sektor, strategiczny dla wielu innych branż gospodarki.
Z tych względów potrzebujemy stałego kontaktu z przedstawicielami rządu, odpowiadającymi bezpośrednio za gospodarkę. Dajemy ojczyźnie wiele,
a możemy dać więcej, na co wskazują regularnie prowadzone badania
w ramach raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”.

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zapewniamy, że nasze oddanie sprawom kultury polskiej pozostaje priorytetem, a druk albumów, literatury
i periodyków traktujemy jako przywilej. Przede wszystkim jednak służymy rodzimej gospodarce i społeczeństwu, dla których stworzyliśmy 50 tysięcy miejsc pracy, przeszło 8 000 podmiotów gospodarczych oraz gwarantujemy przychody w wysokości prawie 15 mld złotych.
Wszyscy niżej podpisani wierzymy, że podejmie Pan decyzję, która zmieni przeszłość w przyszłosć. 

Z wyrazami szacunku,  

Jacek Kuśmierczyk 
Kanclerz
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga 


Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...