Zmiana ministra odpowiedzialnego za poligrafię

 

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów 

 

 

Szanowny Panie Premierze,

   My, przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego oraz opakowań
z nadrukiem, zwracamy się z prośbą o zmianę podległości naszej branży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministra Przedsiębiorczości i Technologii lub Ministra Inwestycji i Rozwoju.


Żywiąc szacunek dla osiągnięć resortu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na wielu ważnych dla naszej ojczyzny polach, który odpowiada za stricte industrialną gałąź gospodarki, jaką jest współczesne drukarstwo, zwracamy uwagę na potrzebę zmian stanu rzeczy, wynikających z aktów prawych podpisanych w roku 1951 przez Bolesława Bieruta i Józefa Cyrankiewicza oraz ustawy z roku 1961 podpisanej przez Aleksandra Zawadzkiego. Wówczas przemysłowe powielanie treści i obrazu kojarzyło się głównie
z produkcją gazet, czasopism oraz książek i wymagało restrykcyjnej kontroli komunistycznego reżimu.


Dzisiaj drukujemy opakowania, obwody scalone, tekstylia, materiały wykończeniowe, nośniki reklamy wielkopowierzchniowej a nawet protezy
w technologii 3D i reprezentujemy wysoce innowacyjny, dynamicznie rozwijający się sektor, strategiczny dla wielu innych branż gospodarki.
Z tych względów potrzebujemy stałego kontaktu z przedstawicielami rządu, odpowiadającymi bezpośrednio za gospodarkę. Dajemy ojczyźnie wiele,
a możemy dać więcej, na co wskazują regularnie prowadzone badania
w ramach raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”.

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zapewniamy, że nasze oddanie sprawom kultury polskiej pozostaje priorytetem, a druk albumów, literatury
i periodyków traktujemy jako przywilej. Przede wszystkim jednak służymy rodzimej gospodarce i społeczeństwu, dla których stworzyliśmy 50 tysięcy miejsc pracy, przeszło 8 000 podmiotów gospodarczych oraz gwarantujemy przychody w wysokości prawie 15 mld złotych.
Wszyscy niżej podpisani wierzymy, że podejmie Pan decyzję, która zmieni przeszłość w przyszłosć. 

Z wyrazami szacunku,  

Jacek Kuśmierczyk 
Kanclerz
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga 


Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga    Skontaktuj się z autorem petycji