ZMIANA USTAWY-ZAKAZ ROZMNAŻANIA PSÓW I KOTÓW W CELACH HANDLOWYCH

Nowa ustawa ma charakter komercyjny a nie broni praw zwierząt ! Rozdawane psy , koty za darmo, zasilą schroniska .Tak jak do tej pory zasilały je mieszańce nabyte za darmo, na Polskich wsiach . Zmuszenie nie rodowodowych hodowli, do ofiarowania rasowych szczeniąt i rodziców, za skutkuje tym ,że rasowego psa będzie mógł mieć każdy ,zaczną mnożyć się bez kontroli tworząc nową rzesze mieszańców .  Nakaz chipowania każdego psa, oraz szczenięcia i przekazywanie go z umową, zmniejszy ilość bezdomnych zwierząt. W przypadku kiedy dojdzie do niechcianego przypadkowego miotu nałożyć na właściciela obowiązek za czipowania szczeniąt przed oddaniem ,sprzedaniem ich by odpowiadał za niedopilnowanie matki. Zgłoszenie takiego miotu od indywidualnej osoby w urzędzie i przekazaniem co się z nim stało zmniejszy bezmyślność i brak odpowiedzialności za samice. Nałożenie na właściciela odpowiedzialności finansowej za zwierzę znalezione pokrycia kosztów utrzymania go w schronisku. Nowa ustawa działa tylko na rzecz zrzeszonych hodowców oferuje im wolny rynek , nie ma nic wspólnego z ochroną zwierząt .
Jestem za :
1 wprowadzeniu rejestracji wszystkich hodowli rodowodowych i nie rodowodowych w urzędach
2 Obowiązek chipowania wszystkich zwierząt nie rodowodowych w tym szczeniąt przez hodowcę
3 kontroli warunków w jakich przebywają zwierzęta
4 umożliwienie sprzedaży szczenięcia które wyhodowano w godnych warunkach
5 Kontroli populacji mieszańców na polskich wsiach
6 Umożliwienie hodowli w godnych warunkach psów rasowych które nie posiadają potwierdzonego pochodzenia i zezwolenie na sprzedasz szczeniąt z takiej hodowli
7 kontroli populacji w hodowlach nie rodowodowych
Jestem przeciw
1 Masowemu rozmnażaniu psów w skandalicznych warunkach
2 Braku możliwości wyboru przez klienta czy chce kupić psa z rodowodem , czy bez
3 Zakazowi w brzmieniu takim jak stanowi ustawa o zakazie rozmnażania w celach handlowych
4 Braku kontroli nad populacją mieszańców na Polskich wsiach
5 Braku kontroli nad hodowlami przez odpowiednie organa ,typu inspektorariat weterynaryjny

Facebook