Petycja w sprawie zmian przepisów dotyczących ruchu rowerowego

Ministerstwo Infrastruktury.

Petycja w sprawie zmian przepisów dotyczących ruchu rowerowego

Szanowni Państwo,

w ostatnich latach ruch rowerowy nasilił się znacząco. Infrastruktura rowerowa w miastach jest znacząco przepełniona, a samo poruszanie się po niej, stało się bardzo niebezpieczne. Drogi rowerowe są również wykorzystywane przez innych nieuprawnionych do tego uczestników ruchu, co potęguje niebezpieczeństwa oraz sprawia, że korzystanie z tej infrastruktury w celach komunikacyjnych staje się niemożliwe.

W związku z tym, zwracamy się z żądaniem o wprowadzenie zmian w prawie, mających na celu odciążenie przepełnionej infrastruktury i w drodze wyjątku umożliwienie przeniesienia się najszybszym uczestnikom jej ruchu na jezdnię. Podobne uwarunkowania prawne funkcjonują w wielu krajach na całym świecie, jak choćby w Japonii, czy Niemczech, gdzie ruch rowerów jest bezpieczny i płynny.

W związku z naszym żądaniem proponujemy wprowadzenie dodatkowego punktu w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym w art.33.:

1c. W szczególnych sytuacjach, gdy część drogi przeznaczona do ruchu rowerów jest przepełniona, nieprzejezdna lub gdy prędkość z jaką kierujący rowerem zamierza się poruszać mogłaby być niebezpieczna dla innych jej użytkowników dopuszcza się korzystanie przez kierującego rowerem z jezdni o ile nie zabraniają tego inne przepisy lub zakazy.

W obecnej sytuacji obserwujemy wiele sytuacji, gdy kierujący rowerami bardzo szybko poruszają się pomiędzy wolniej poruszającymi się dziećmi czy to pieszymi na ciągach rowerowych. Obecne przepisy nie zabraniają tego, ale też uniemożliwiają pojechanie miejscem gdzie pieszych nie ma.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Michał Szeląg do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook