DA SIĘ zmniejszyć uciążliwość Lotniska im. Chopina dla mieszkańców Warszawy - przypomnijmy o tym decydentom!

Wzywamy władze Lotniska im. Fryderyka Chopina do zmiany nastawienia do mieszkańców Warszawy i do zmniejszenia  uciążliwości dla setek tysięcy ludzi! 

Kilka nagrań z pomiarami hałasu nad blokowiskami Bemowa >>>

Ostatnie lata funkcjonowania lotniska Okęcie pokazują, że najwyraźniej dla jego władz Warszawa to po prostu lokalizacja intratnego biznesu, konsekwentnie przekształcanego w potężny (i bardzo opłacalny biznesowo) hub przesiadkowy. Zapominają, że port lotniczy funkcjonuje w ramach wielkiego miasta, które dla nas jest miejscem życia, wychowywania dzieci, pracy i odpoczynku. Gdy przy otwartym oknie nie słyszymy własnej rozmowy, gdy nie da się w przespać nocy bez wybudzania, gdy wprowadzane są rozwiązania, które miały w założeniu chronić prawa mieszkańców, a w rzeczywistości znoszą jakiekolwiek normy hałasu bez konsekwencji dla hałasującego - nietrudno się zorientować, że to nie sam fakt latania jest problemem, tylko właśnie podejście władz Lotniska do mieszkańców naszej metropolii. 

73523479_524080661718550_3034305471621103616_n3.jpg

Domagamy się, by instytucje odpowiedzialne za zapewnienie godnych warunków życia w Warszawie dołożyły większych starań, by wyegzekwować od ww. Lotniska: 
- wstrzymanie dalszego zwiększania liczby przelotów,
- uwzględnienie w swoich celach odpowiedzialności społecznej i zdrowej koegzystencji z mieszkańcami miasta Warszawa,
- przestrzeganie norm i przepisów analogicznych do innych lotnisk europejskich usytuowanych blisko miast, 
- realizacji realnych, systemowych działań ograniczających negatywne oddziaływanie tego portu lotniczego na życie mieszkańców:

!! Wzywamy do rygorystycznego przestrzegania ciszy nocnej - rzetelnego planowania operacji, tak by loty zaplanowane w dzień faktycznie odbywały się w dzień, a nie w środku nocy – nawet na lotnisku Heathrow pod Londynem żadne loty nie odbywają się pomiędzy 23 a 6 rano, na Frankfurt Flughafen między 22 a 6! Nie zgadzamy się na sytuację, w której podobnie jak biedniejsze kraje dla pieniędzy przyjmują śmieci od krajów bogatszych, tak polskie Lotnisko im. Chopina przyjmowało opóźnione loty, a tym samym nocny hałas, bo zachodnie lotniska (nawet te bardziej oddalone od zabudowań miejskich) nie chcą już tego robić.

!! Domagamy się realizacji Programu ochrony przed hałasem dla Warszawy, przyjętego przez Radę Miasta i popieranego przez władze centralne. Program ten w odniesieniu do Lotniska im. Chopina zakłada m.in. zmianę ścieżek startu i techniki podejścia do lądowania. Tymczasem, ww. Lotnisko pracuje obecnie nad „uzyskaniem maksymalnych parametrów środowiskowych”, czyli zniesieniem aktualnych (choć tylko teoretycznych) ograniczeń ruchu nad naszymi głowami, by zwiększyć przepustowość do 25 mln pasażerów na rok. Nic nie wskazuje jednak, by pracowało nad rzeczywistą realizacją Programu ochrony przed hałasem, choć optymalne rozwiązania są dobrze znane: Samoloty mogłyby lepiej wykorzystywać pełną długość pasa i wznosić się bardziej stromo, by w pobliżu dużych osiedli lecieć na wyższym pułapie. Mogłyby wykonywać pierwszy manewr wcześniej, by ich droga przelotu przechodziła nad terenami mniej zabudowanymi. Można wzorem innych miast zminimalizować liczbę korytarzy powietrznych prowadzonych nisko nad miastem, zaś dla ścieżek podejścia przeprowadzić badania akustyczne dla optymalizacji podejścia do lądowania pod kątem minimalizacji hałasu.
Naprawdę DA SIĘ tak zorganizować pracę lotniska, aby  samoloty nie latały nad dzielnicami z wysokimi budynkami mieszkalnymi, gdzie mamy wielokrotne odbijanie i zwiększanie natężenia dźwięków. Nie trzeba do tego ograniczać ruchu. Wystarczy dobra wola i korekta procedur lotniskowych. 

!! Domagamy się prowadzenia rzetelnych i ciągłych pomiarów hałasu w całym obszarze ograniczonego użytkowania, w szczególności w obu korytarzach nad Bemowem: dolotowym (np. hałas przestał być mierzony przy ul. Kossutha w listopadzie 2018 r. pod absurdalnym pretekstem, po licznych protestach niedawno wznowiono pomiary) i odlotowym (hałas w rejonie ul. Człuchowskiej nigdy nie był mierzony). Lotnisko jest zobowiązane do prowadzenia tych pomiarów, lecz notorycznie się uchyla od swoich obowiązków, tłumacząc w stylu szatniarza z "Misia": nie mamy waszych pomiarów i co nam zrobicie?  Pomiary powinny być wykonywane nie tylko rzetelnie w osi korytarza (punkt pomiarowy nr 5 „Meral” zlokalizowany na ul. Czereśniowa 98 jest oddalony o ok. 340 m od osi pasa) lecz również powinny uwzględniać społeczny wymiar oddziaływania hałasu poprzez lokalizację dodatkowych punktów pomiarowych w bezpośrednim sąsiedztwie placówek edukacyjnych (Przedszkole nr 319, LXXVIII Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2). 

!! Domagamy się prowadzenia rzetelnego i ciągłego raportowania z realizacji operacji lotniczych. Obecnie Lotnisko im. Chopina publikuje jedynie sporadycznie informacje o głównych kierunkach operacji lotniczych pomijając fakt, że w określonych godzinach większośc operacji odbywa się w kierunku nad zabudowę wielkomiejską. Można wzorem innych miast wprowadzić raportowanie on line podobne do tego jakie prowadzi np. wiedeńskie lotnisko na stronie: https://flugspuren.at/jart/prj3/flugspuren/main.jart  

!! Domagamy się, aby granice obszaru ograniczonego użytkowania i jego wewnętrznych stref były wyznaczane na podstawie rzeczywistych pomiarów, a nie teoretycznych modeli sprzed lat, zakładających tylko sporadyczny ruch w nocy i obliczonych na maksymalną przepustowość lotniska 12 mln pasażerów (obecnie ok. 18 mln).

73458932_10220764861376112_852387674944700416_n3.jpg

Nie chcemy likwidacji Lotniska, a zaprzestania niepohamowanego rozrostu, i ucywilizowania jego funkcjonowania, by wprowadziło realny, systemowy program ograniczania uciążliwości swej działalności dla mieszkańców Warszawy. Skoro znacznie większe lotniska np. na Zachodzie potrafią, mamy prawo oczekiwać tego samego od największego portu lotniczego w Polsce!

MIESZKAŃCY


Mieszkańcy skupieni w inicjatywie Cisza nad Bemowem    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Mieszkańcy skupieni w inicjatywie Cisza nad Bemowem do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook