Wezwanie władz ZOSP RP do zaprzestania szkodliwych działań w sprawie projektu ustawy o OSP

My, Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z opublikowanymi stanowiskami w sprawie projektu ustawy o OSP wzywamy władze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej do zaprzestania działań  na szkodę naszego środowiska.

Uważamy że  uwagi zawarte m.in. w uchwale Zarządu ZOSP RP Nr 53/XIII/2021 z dnia 20.05.2021 pod adresem http://www.zosprp.pl/?q=content/stanowisko-zwiazku-osp-rp-w-sprawie-projektu-ustawy-o-ochotniczej-strazy-pozarnej  z których wynika negatywne opiniowanie części wspomnianej ustawy w istotnej części nie mają podstaw merytorycznych i są nieuzasadnione.

Nie zgadzamy się ze stanowiskiem ZOSP RP zawartym w ww. uchwale.

Komunikację ZOSP RP do dnia 21.05.2021 w tej sprawie opiniujemy negatywnie ponieważ w naszej ocenie:

- utrudnia ona merytoryczne konsultacje które powinny prowadzić do kształtu ustawy pozwalającego właściwie wykorzystać szansę na ustawowe uregulowanie  spraw istotnych dla rozwoju ochotniczego pożarnictwa

- wpływa negatywnie na relacje naszego środowiska z PSP i organami państwowymi

- naraża wizerunek ZOSP RP i jego członków  na szwank

- sprzyja rozpowszechnianiu nieuzasadnionych interpretacji zapisów projektu ustawy o OSP

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam dh do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...