ZOSTAWCIE NASZE PLAŻE !

P E T Y C J A                                           

Sopockich organizacji pozarządowych:

Mieszkańcy dla Sopotu, In Memoriam, Sopockie Potoki, w sprawie:               

Pozostawienia sopockich wydm i plaż w obecnym kształcie, który gwarantuje poszanowanie dla natury i naszego prawa do wypoczynku w niezeszpeconym działalnością człowieka i komercją krajobrazie.  obraz_2021-02-15_145518.png

W ciągu ostatnich lat obserwujemy zdecydowany sprzeciw mieszkańców Sopotu wobec dewastacyjnej działalności, (odbywającej się z przyzwoleniem sopockich władz) polegającej   na zabudowie plaż i tym samym naruszaniem ich piękna.  Przeważająca część sopocian uważa, że sopockie plaże są naszym, sopocian dobrem, ważnym tak  dla mieszkańców, jak i dla wielu wczasujących Polaków i zagranicznych gości! Nasze plaże, są niejako dobrem narodowym.  Dlatego nie należy ich  zabudowywać i niszczyć zachowanych stosunkowo dobrze wydm po północnej stronie mola!!! Zniszczenie plaż i połączonych z nimi wydm, przez nastawione tylko na zysk inwestycje, odcisną stałe i negatywne piętno na naszym Sopocie i bezpowrotnie zniszczą u n i k a l n y  …charakter naszego miasta! Dodatkowo należy pamiętać, że sopockie plaże, będące (w odróżnieniu od większości innych plaż w Polsce), własnością gminy nie mogą być traktowane jako zwykłe działki budowlane, które mogą zostać sprzedane. Mamy podstawy, aby obawiać się , że wieloletnia dzierżawa, zwłaszcza pod zabudowę stałą, jest furtką, otwierającą (podobnie  jak w analogicznych przypadkach w innych krajach UE)  możliwość p r y w a t y z a c j i  terenów plażowych. Nasze Stowarzyszenia i mieszkańcy Sopotu, sopocianie i sopocianki uważają i stoją na stanowisku, że sopockie plaże powinny zachować swój obecny charakter i pozostać własnością G M I N Y, CZYLI NASZĄ, Mieszkańców! Jakiekolwiek zmiany,  dotyczące własności plaż  powinny zostać poddane konsultacjom społecznym, z referendum włącznie!! Wszelkim rozstrzygnięciom w tej sprawie powinna   towarzyszyć   wyjątkowa p r z e j r z y s t o ś ć   i   j a w n o ś ć !!!!!      Dlatego zapraszamy do podpisywania naszej petycji do władz Sopotu wszystkich mieszkańców, którzy domagają się zaprzestania budowy na plaży nowych obiektów co radni powinni uwzględnić w swoich decyzjach dotyczących nowego planu zagospodarowania przestrzennego plaż.  


Krzysztof Iwanow, Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu, Stowarzyszenie In memoriam , Stowarzyszenie Sopockie Potoki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Krzysztof Iwanow, Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu, Stowarzyszenie In memoriam , Stowarzyszenie Sopockie Potoki do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.




Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...