Nie dla Targów Łowiectwa w Krakowie! - apel Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt do Grażyny Grabowskiej, prezes Targów w Krakowie Sp. z o.o.

Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt protestuje przeciwko organizacji Targów Łowiectwa Hunt Expo, które mają się odbyć w dniach 14-16 kwietnia 2023 r. w Krakowie i domaga się odwołania tej imprezy oraz rezygnacji z jej kolejnych edycji. 

 

Uważamy, że już sam pomysł organizacji tego typu imprezy jest skandaliczną próbą promocji i rehabilitacji lobby myśliwskiego, o którego krwawym i przerażającym obliczu dowiadujemy się coraz więcej z kolejnych materiałów dziennikarskich. Tymczasem targi łowiectwa powinny raz na zawsze zniknąć z przestrzeni publicznej naszego miasta, ponieważ są głęboko nieetyczne i szkodliwe. Pod obłudnymi i zakłamanymi hasłami miłości do przyrody propagują bowiem zabijanie zwierząt dla rozrywki i przyjemności, czyli zachowania niegodne cywilizowanego człowieka. Nakręcają również popyt na produkty z dzikich zwierząt, takie jak skóry czy futra. Na dodatek, w programie towarzyszącym znalazły się punkty dedykowane specjalnie dla dzieci, tak aby przyciągnąć je na tę odrażającą imprezę, co jest nie tylko skrajnie nieodpowiedzialne, ale wręcz karygodne.

 

Ze zdumieniem przyjmujemy fakt, że organizatorem tego skandalicznego wydarzenia są Targi w Krakowie Sp. z o.o., które do niedawna kojarzyły się przede wszystkim z organizacją Międzynarodowych Targów Książki i kilkunastu innych uznanych imprez targowych. Na refleksję nigdy nie jest jednak za późno. Dlatego chcemy wierzyć, że organizacja tego kompromitującego wydarzenia to swoisty wypadek przy pracy, z którego Spółka wycofa się bez zbędnej zwłoki i dalszych strat wizerunkowych.

 

Agnieszka Wypych

Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt

 

 


Agnieszka Wypych, prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Agnieszka Wypych, prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...