PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Niechaj niezwłocznie, błyskawicznie, do rąk, umysłu i serca każdego Polaka dotrze wiadomość o obowiązywaniu Proklamacji Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r.

2015-02-21 08:37:25
Szanowni Państwo, 
po rozesłaniu  poniższej treści wraz z załącznikami w pdf z  poczty lowobywatel@gmial.com do kilkuseset adresatów w tym posłów, senatorów, osób z Parlamentu Europejskiego  10.02.2015 r, google bezpodstawnie zlikwidowało tę pocztę .
 
Łowicz, 09.02.2015r.
 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

 
Szanowni Państwo!
 
Polecamy piękną piosenkę utalentowanej Łowiczanki, Kariny Sędkowskiej-Staszewskiej.
Piosenka ta  zawiera skargę na nędzę otaczającego nas świata a pocieszeniem i nadzieją na lepszy Świat są następujące fakty:
 • obowiązującym każdego Polaka prawem jest Proklamacja Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena -Naród Polski i wydaniu nakazu aresztowania dla sprawców agresji na Polskę,  zawojowania jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim. www.tcichocki.pl,
 • obowiązującym każdego mieszkańca Ziemi jest uwolnienie Świata od prywatnego, niewolniczego systemu na mocy Paradygmat-Raport,  Kod-UCC, co  daje nam równe prawa w dostępie do dóbr Ziemi !
 

"... jesteśmy już WOLNI ! „Kontrolowane przez korporacje Rządy oraz Media odmawiają ogłoszenia swojego własnego zgonu z oczywistych powodów.

…. naszym zadaniem jest zrozumienie tego co i jak się wydarzyło tak, abyśmy mogli powiadamiać innych … i w końcu rozpocząć proces zmian na skalę światową na które wszyscy czekaliśmy.” Andy Whiteley


https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

 

Z poważaniem

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 
W dniu 02.02.2015r. pisaliśmy:

 

Szanowni Państwo !


Podczas wizyty w Brukseli na zaproszenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na warsztaty o gazie łupkowym,  09.10.2012 r. Maria Bejda i Teresa Wojda były świadkami pikiety przed głównym gmachem Parlamentu Europejskiego, zorganizowanej przez  europoseł z Anglii. Udzieliła ona wywiadu dla stacji  telewizyjnych, informując o sukcesie na niespotykaną dotychczas  w historii świata skalę, że w wyniku  przeprowadzonych  śledztw w  bankach, bankowcy zostaną ukarani, co oznacza upadek dotychczasowego korupcyjnego systemu na świecie.


Informacje o upadku prywatnego znajduje potwierdzenie  w linku pt.: “One Peoples Public Trust wykluczyła w zgodzie z prawem z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych.”

https://ujawnienie.wordpress.com/category/one-peoples-public-trust/

 

“Wszystkie tytuły, prawa własności oraz inne prawa wymienionych korporacji wraz z ich aktywami są odpowiednio zabezpieczone i utrzymywane jako depozyt do równego podziału dla wszystkich ludzi zamieszkujących tę planetę.


“Dlaczego nie zauważamy zmian?

Bądź cierpliwy … zobaczysz je.  Najpierw jednak musimy określić w jaki  sposób działania OPPT zmieniły obraz prawniczego krajobrazu i jak one odnoszą się do nas. Czy stary system oparty na korporacjach będzie walczył?  Oczywiście, że tak!  Kontrolowane przez korporacje rządy zachowują się tak, jakby nic się nie stało.  I jeśli zaakceptujecie ich system niewolnictwa zadłużeniowego, jestem przekonany, że „Władza Która Istniała” z radością znajdzie dla was miejsce!

Nie dajcie się ogłupić: oni wiedzą co się stało.  Zdają sobie sprawę, że zostali wykluczeni i że gra jest skończona.  Teraz obowiązuje prawo międzynarodowe. Posiadamy wolność, aby pokojowo nie współpracować ze starym systemem.  Nadszedł czas, aby wyćwiczyć tę nową wolność.

Jeśli wydaje się wam dziwne, że widoczne „rządy” ciągle paradują, pamiętajcie … widzialne rządy są kukiełkami korporacji i nigdy nie miały nic do powiedzenia.  W tym momencie, poprzedni właściciele chcą, abyśmy wierzyli, że „biznes działa jak zwykle”.  Mocno polegali na tajemnicy aż do tego czasu.  Będą nadal udawali do samego końca.  To jest po prostu ich sposób działania.”

 


Teresa Wojda

Fałszywe alarmy w Polsce i w Parlamencie Europejskim w Brukseli ostrzeżeniami od upadłego, światowego prywatnego niewolniczego systemu?

2015-02-02 21:56:49

Fałszywe alarmy w Polsce i w Parlamencie Europejskim w Brukseli ostrzeżeniami od upadłego światowego, prywatnego, niewolniczego systemu ?

 

1356,title,Alarm-bombowy-w-Brukseli-Ewakuacja-budynkow-Parlamentu-Europejskiego,wid,17227437,wiadomosc.html  

59154,title,Alarm-bombowy-w-Trojmiescie-Policja-sprawdza-30-instytucji,wid,17170905,wiadomosc.html?ticaid=11445b&_ticrsn=5

lowicz24.eu/wiadomosci/l24/6316-straz-interweniowala-w-budynku-sadu-i-prokuratury#commentsŁowicz, 02.02.2015r.


Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze


"... jesteśmy już WOLNI ! „Kontrolowane przez korporacje Rządy oraz Media odmawiają ogłoszenia swojego własnego zgonu z oczywistych powodów.

…. naszym zadaniem jest zrozumienie tego co i jak się wydarzyło tak, abyśmy mogli powiadamiać innych … i w końcu rozpocząć proces zmian na skalę światową na które wszyscy czekaliśmy.” Andy Whiteley


com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/Szanowni Państwo !


Podczas wizyty w Brukseli na zaproszenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na warsztaty o gazie łupkowym,  09.10.2012 r. Maria Bejda i Teresa Wojda były świadkami pikiety przed głównym gmachem Parlamentu Europejskiego, zorganizowanej przez  europoseł z Anglii. Udzieliła ona wywiadu dla stacji  telewizyjnych, informując o sukcesie na niespotykaną dotychczas  w historii świata skalę, że w wyniku  przeprowadzonych  śledztw w  bankach, bankowcy zostaną ukarani, co oznacza upadek dotychczasowego korupcyjnego systemu na świecie.


Informacje o upadku prywatnego znajduje potwierdzenie  w linku pt.: “One Peoples Public Trust wykluczyła w zgodzie z prawem z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych.”

com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

com/category/one-peoples-public-trust/

“Wszystkie tytuły, prawa własności oraz inne prawa wymienionych korporacji wraz z ich aktywami są odpowiednio zabezpieczone i utrzymywane jako depozyt do równego podziału dla wszystkich ludzi zamieszkujących tę planetę.


“Dlaczego nie zauważamy zmian?

Bądź cierpliwy … zobaczysz je.  Najpierw jednak musimy określić w jaki  sposób działania OPPT zmieniły obraz prawniczego krajobrazu i jak one odnoszą się do nas.Czy stary system oparty na korporacjach będzie walczył?  Oczywiście, że tak!  Kontrolowane przez korporacje rządy zachowują się tak, jakby nic się nie stało.  I jeśli zaakceptujecie ich system niewolnictwa zadłużeniowego, jestem przekonany, że „Władza Która Istniała” z radością znajdzie dla was miejsce!

Nie dajcie się ogłupić: oni wiedzą co się stało.  Zdają sobie sprawę, że zostali wykluczeni i że gra jest skończona.  Teraz obowiązuje prawo międzynarodowe. Posiadamy wolność, aby pokojowo nie współpracować ze starym systemem.  Nadszedł czas, aby wyćwiczyć tę nową wolność.

Jeśli wydaje się wam dziwne, że widoczne „rządy” ciągle paradują, pamiętajcie … widzialne rządy są kukiełkami korporacji i nigdy nie miały nic do powiedzenia.  W tym momencie, poprzedni właściciele chcą, abyśmy wierzyli, że „biznes działa jak zwykle”.  Mocno polegali na tajemnicy aż do tego czasu.  Będą nadal udawali do samego końca.  To jest po prostu ich sposób działania.”


Szanowni Państwo !


Prawem i obowiązkiem każdego mieszkańca  Ziemi wyzwolonej z prywatnego niewolniczego systemu jest współdziałanie w ramach budowy nowego świata a demontażu starego systemu !


“Jakie mechanizmy działają w ramach One People’s Public Trust?

Wraz z prawnym wykluczeniem systemu Rządów-Korporacji dochodzi do rozpadu wielu ustaw i praw, które zostały stworzone za pośrednictwem ich ustaw prawnych i administracyjnych.  Jako Beneficjenci One People’s Public Trust, jedynymi obowiązującymi was prawami są: Universal Comercial Code (UCC), Prawo Uniwersalne (Universal Law) oraz Prawo Powszechne (Common Law).

Prawo Uniwersalne jest w istocie nadrzędną zasadą regulującą postępowanie zachodzące między ludźmi.  Prawo  to jest określone w sposób: „każdy wybór wolnej woli jest dozwolony z wyjątkiem tych, które ingerują w wolną wolę innych istot”.  Jest to fundamentalne prawo, w którego ramy ujęte są działania OPPT.

Prawo Powszechne odnosi się do prawa precedensu rozwiniętego poprzez decyzje sądów i podobnych trybunałów przez całe tysiąclecia.  Prawo Powszechne oparte jest na zasadzie, która mówi o sprawiedliwości traktowania tych samych faktów w tej samej sytuacji i o zasadzie twierdzącej, że: „nie wywołanie szkody nie powoduje żadnych strat”.

Aby ułatwić nasze przejście w pro-OPPT świat Powiernicy stworzyli nowe ramy prawne – zasilone Prawem Uniwersalnym i Powszechnym – które pozwolą nam zbudować nowy świat a zarazem zdemontować stary system.  

Każda osoba, a w szczególności istniejący personel służb wojskowych, której przysięga została anulowana przez zamknięcie korporacji dla której pracowała może być związana „świadomie, dobrowolnie oraz działając w dobrej wierze” z OPPT „jako pomocnicy … po to, aby ochraniać i służyć istotom naszego Stwórcy”.

Pracownicy służb państwowych, którzy zwiążą się z OPPT:

 • „Posiadają autoryzację oraz nakaz ochrony i podtrzymywania życia” wszystkich osób,

 • Posiadają upoważnienie do „przetrzymywania w areszcie każdego … oficerów i współpracowników … posiadających, pomagających i eksploatujących system oparty na własności prywatnej pieniądza … egzekwujących prawa tego systemu … i obsługujących system niewolnictwa.

 • Posiadają autoryzację do „przejmowania wszystkich systemów operujących prywatnymi pieniędzmi, śledzenia, transferowania, wydawania oraz zbierania prawnych egzekutyw systemu”.

 • „Nadana im jest swoboda działania… aby użyć każdego środka, działania i strategii … aby doprowadzić do ostatecznego porządku”.

W istocie, chętnym członkom formacji wojskowych dostarcza się podstaw prawnych do porzucenia kontrolowanych przez korporacje jednostek militarnych i do związania się z Powiernictwem OPPT i do aktywnego przyczyniania się przy odbieraniu aktywów należących do „Jedności Istnienia Ludzkiego”.

O tym fakcie doskonale wiedzą światowe elity żydowskie, media, wszystkie rządy-korporacje i podległe im służby. Zdają sobie sprawę z wynikających z tego konsekwencji. Zastraszają aby prawda o upadku niewolniczego prywatnego systemu nie była rozpowszechniana i wykorzystywana przeciwko nim  przez  świadków ich przekrętów prawnych, matactw, ludobójczych  niszczycielskich  działań !


Ostrzeżenia od  światowych elit  upadłego systemu widać dzisiaj tj.02.02.2015r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli,  w wielu instytucjach w Polsce jak też w łowickim sądzie kapturowym militarnym, prześladującym petycjonariuszkę Parlamentu Europejskiego  (petycja 578/2012)

Teresę Wojda oraz organizacje, które ona reprezentuje.


Niech będzie przestrogą dla wszelkich służb, działających pod presją i na zlecenie  światowych elit żydowskich  fragment z komentarza napisanego przez lekarkę, demaskujacą ludobójczy, niewolniczy system, który upadł  25.12.2012r.

cyt.:

".. na pierwszym miejscu tą glupio wierną bandę "psów systemowych" całej tej zbrodniczej piramidy administracyjnej samozwańczy pejsaci "panowie" przeznaczyli też na "odstrzał" , kiedy wierne brytany zza biurek staną się po wykonaniu "rozkazów" zbędni i też niebezpieczni, bo wiedzą zbyt dużo o tych wewnętrznych matactwach "prawnych" i na zimno zaplanowanym "medycznym" ludobójstwie współczesnej inkwizycji. "  

forum/122623

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Uwaga! 
Więcej w załączonym PDF
 
 
Obszar załączników
 
Podgląd załącznika Fałszywe alarmy w Polsce i w Parlamencie Europejskim w Brukseli ostrzeżeniami od upadłego światowego, prywatnego, niewolniczego systemu -.pdf
 
Fałszywe alarmy w Polsce i w Parlamencie Europejskim w Brukseli ostrzeżeniami od upadłego światowego, prywatnego, niewolniczego systemu -.pdf
 
 
 
 
 
 

Teresa Wojda

Prześladowanie Teresy Wojda przez jurysdykcję talmudyczną, pomimo obowiązywania prawa naturalnego i Proklamacji T.Cichockiego.

2015-01-25 11:51:00

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

 

 
 

Łowicz, 25.01.2014r.

 

Szanowni Państwo !

 

Za stawanie w obronie Narodu Polskiego Teresa Wojda, prezes Stowarzyszenia Regionlnego Wsi Urzecze "Łowiczanie", Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU, doświadcza prześladowania, dyskryminacji, szykanowania i gróżb karalnych a także przymusu poddania się "dobrowolnemu" badaniu psychiatrycznemu ze strony łowickiej grupy przestępczej z M.Piwowarczyk, "prezes sądu" w Łowiczu na czele. Ponadto Sąd Rejonowy w Łowiczu jest również sprawcą zamachu na siedzibę naszych organizacji poprzez wydanie nakazu o siłowe wtargnięcie do siedziby naszych organizacji, którą jest mieszkanie własnościowe prezes T.Wojda o pow. 26 mkw.

 

Z tych powodów prezes T.Wojda nie może wypełniać swoich obowiązków jako szefowa  organizacji pozarządowej w dziedzinie krzewienia kultury narodowej polskiej jak też w obronie Narodu Polskiego. Z obawy o swoje bezpieczeństwo nie przebywa w swoim własnościowym mieszkaniu, które jest równocześnie siedzibą naszych organizacji. Jej synowie i ich rodziny są niepokojeni  przez policjantów, nasyłanych przez łowicką grupę przestępczą. Prezes T.Wojda zmuszona jest zmieniać często miejsce swojego pobytu, korzystając z życzliwości i dobroci Polaków w Polsce. 

 

Sędzia łowickiego sądu, M.Piwowarczyk ochrania sprawców ludobójczych działań pod szyldem tzw. listów żelaznych, utajnianych przed społeczeństwem a podpisywanych przez "dostojników", wspierających sprawców agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

bejda.blogspot.de/p/dziaania-prawne-sprawa-koncesji-na-gaz.html

 

Zgodnie z Proklamacją Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej przez Suwerena tj. Naród Polski, z dokumentem, który zawiera nakaz aresztowania władz wszelkich szczebli, które do władzy doszły drogą oszustw i fałszerstw wyborczych a sędziowie sądów, w tym sądu w Łowiczu jako  mianowani przez uzurpatorów i działający na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego podlegają rygorom Proklamacji. www.tcichocki.pl 

 

Prezes T.Wojda stosuje się do obowiązującego ją i cały Naród Polski prawa zawartego w Proklamacji bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Naród Polski a w związku z tym nie podlega jurysdykcji talmudycznej stosowanej przez wymiar sprawiedliwości w Polsce pod presją światowych elit żydowskich.

 

Ponadto uzasadnione jest niestawiennictwo prezes T.Wojda w łowickim sądzie militarnym, kapturowym, zarejestrowanym w Waszyngtonie pod nr.424285439, SIC 9211 UCC-Uniform Comercial Code., rejestrze opracowanym przez niezależnych ekspertów, którzy opublikowali "Report Paradygmat" o korupcji w bankach, sądownictwie i sferach rządowych, w sądzie działającym w interesie światowych elit żydowskich; NWO, Agenda 21 i Codex Alimentarius.

Skrótowe tłumaczenie z j. niemieckiego poniżej załączonego filmu "Dlaczego nie dowiemy sie o tych ważnych informacjach z oficjalnych mediów, Bundes Republik Deutschland-oszustwo."
"Niezależni eksperci prowadzący śledztwo, kontrolujący Bank Światowy, opublikowali 25.12.2012r. raport " Report-Paradygmat" o korupcji w bankach, w sądownictwie i sferach rządowych. Grupa śledczych specjalistów stwierdza, że stary system nie może zostać uratowany. Grupa ta utworzyła OPPT: "One People Public Trust "/wwis.peotretrust1776org i opracowała UCC rejestr, zawierający dowody na to, że żyliśmy w prywatnym niewolniczym systemie światowym:UCC-Uniform Comercial Code. Poprzez ten rejestr ludzkość, jako zbiorowość, odzyskała swoje prawo własności terenów, nieba, wody, własną wartość i własną wolność, co równocześnie oznacza, że już nic i nikt nie stoi między ludźmi a Stwórcą.
DC-Washington/Te rejestry są prawomocne, niepodważalne. Służą do przymusowej egzekucji przez ludzkość wyroku na upadłym, prywatnym, niewolniczym systemie. "
 

Wymuszanie obecności w takim sądzie, który odrzucił wszystkie nasze w pełni udokumentowane skargi na ludobójcze działania władz wszelkich szczebli w Polsce jak też wymuszanie poddania się badaniom psychiatrycznym narusza godność, honor i inne niezbywalne, naturalne prawa T.Wojda jak też każdego człowieka: prawo do życia w wolności, w bezpiecznym środowisku,  z równym dostępem do dóbr Ziemi.

 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że przepisy prawa o wykroczeniach (sprawa w sądzie przeciwko T.Wojda jest z kodeksu wykroczeń ) nie zawierają żadnego odniesienia, żadnych podstaw na wydawanie skierowania na jakiekolwiek badania  a tym bardziej psychiatryczne w dodatku pod groźbą siłowego doprowadzenia !

 

Pomimo tego prezes sądu w Łowiczu M.Piwowarczyk a nie sędzia referent wyznaczony do prowadzenia sprawy, skierował prezes T. Wojda na badania psychiatryczne pod rygorem siłowego doprowadzenia, powołując się błędnie, zuchwale  na art. 42, § 2, byle uniemożliwić T.Wojda dalsze działania w obronie praw i godności Narodu Polskiego.

 

prawo.money.pl/kodeks/wykroczen/czesc-ogolna/rozdzial-iv-warunkowe-zawieszenie-kary-aresztu/art-42

Art. 42. § 1. Wykonanie kary aresztu można warunkowo zawiesić, jeżeli ze względu na okoliczności popełnienia wykroczenia, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu wykroczenia należy przypuszczać, że pomimo niewykonania kary nie popełni on nowego podobnego przestępstwa wykroczenia.

§ 2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który nie może być krótszy niż 6 miesięcy i nie może przekroczyć roku. Okres próby biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

§ 3. Jeżeli wykroczeniem została wyrządzona szkoda w mieniu, warunkowe zawieszenie wykonania kary może być orzeczone tylko wtedy, gdy szkoda została w całości naprawiona.

 

Prezes łowickiego sądu posłużyła się wyznaczonym przez nią dla T.Wojda obrońcą z urzędu ( T.Wojda nie występowała o wyznaczenie obrońcy z urzędu !) do nakłaniania poddaniu się wszelkim nakazom prezes sądu . Adwokat K.Antosik oszukał T.Wojda, jakoby za niestwiennictwo na rozprawie w dniu 17.11.2014r. sąd zasądził jej karę. Faktycznie rozprawa się nie odbyła a sędzia referent nie podjął żadnych decyzji w tej sprawie o wykroczenie sygn.akt  IIW 414/14.

 

Wszystkie decyzje w tej sprawie podejmowane były tylko przez prezes sądu M.Piwowarczyk, która:

 •  przed pierwszą rozprawą zastrzegła aby nie wzywano żadnych świadków. 
 • następnego dnia po nieodbytej rozprawie, tj.18.11.2014r. zdecydowała o wezwaniu na rozprawę w dniu 26.01.2015r., godz. 10.00, sala nr.8, dwóch świadków: policjanta i byłego przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu, który jest winny bezpodstawnego  wezwania  policji  i nakazania siłowego  doprowadzenia T.Wojda na Komendę Powiatową Policji w dniu 25.06.2014r. Naraził budżet Łowicza na niepotrzebną akcję służb ratowniczych i policji.
 • zarządziła  natychmiastowe przesłanie akt sprawy do biegłego psychiatry, co wykonano tego samego dnia czyli 18.11.2014r. a tym samym sprawiła, że akta sprawy stały się całkowicie niedostępne.
 • dołączyła do akt sprawy IIW414/14   nowo stworzoną sprawę o rozpowszechnianie ulotek o czym poinformował adwokat Antosik w rozmowie telefonicznej. Natomiast pracownice sądu w rozmowie telefonicznej nie potwierdziły tego faktu.
 • wyznaczyła drugi termin badania psychiatrycznego T.Wojda na 29.01.2015r. godz.12.00 w szpitalu w Zgierzu.

Gdyby sprawcy ludobójczych działań nie uchodzili bezkarnie a sąd nie działał pod ich dykando, nie wydał wyroku nakazującego wtargnięcie do siedziby naszych organizacji, to nie byłoby działania T.Wojda w ramach prawa do obrony koniecznej a tym samym nie musiałaby pojawiać się na Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r.  

Wobec tego łowicki sąd, ochraniający przestępców jest winien krzywd T.Wojda i naszych organizacji ale również winien jest krzywd nie tylko mieszkańców Łowicza ale całej Polski, uznanych przez prokuratora za pokrzywdzonych powstaniem trucicielskiej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu, krzywdzonych zatrutą wodą pitną, niszczeniem środowiska, rolnictwa, pokrzywdzonych antypolonizmem i wieloma innymi działaniami zniewalającymi i niszczącymi zdrowie i życie każdego Polaka.

 

Poniżej fragmenty z wystąpienia Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu pt.: "Stop dla nielegalnej ustawy 1066 ! O położenie kresu zuchwałym działaniom okupanta !" wraz z niedostępnymi linkami na dysk google, bezprawnie i bezpodstawnie zlikwidowanego przez google, konta M.Bejda; mariakonstancja2@gmail.com, co jest dowodem na panikę wśród przedstawicieli okupanta i jego kolaborantów również w łowickim sądzie militarnym, kapturowym, zarejestrowanym w Waszyngtonie pod nr.424285439, SIC 9211 a działającym na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego a w interesie zdemaskowanego żydowskiego okupanta i upadłego prywatnego, niewolniczego systemu, NWO. 

Niech będzie przestrogą dla wszelkich służb, działających pod presją i na zlecenie żydowskich okupacyjnych władz w Polsce fragment z komentarza do informacji o fałszywym alarmie w łowickim "sądzie", napisany przez lekarkę, demaskujacą ludobójczy, niewolniczy system.

cyt.:

 

".. na pierwszym miejscu tą glupio wierną bandę "psów systemowych" całej tej zbrodniczej piramidy administracyjnej samozwańczy pejsaci "panowie" przeznaczyli też na "odstrzał" , kiedy wierne brytany zza biurek staną się po wykonaniu "rozkazów" zbędni i też niebezpieczni, bo wiedzą zbyt dużo o tych wewnętrznych matactwach "prawnych" i na zimno zaplanowanym "medycznym" ludobójstwie współczesnej inkwizycji. "  

http://www.petycjeonline.com/forum/122623 

 

lowicz24.eu/wiadomosci/l24/6316-straz-interweniowala-w-budynku-sadu-i-prokuratury#comments

Straż interweniowała w budynku sądu i prokuratury 

piątek, 09-01-2015 
Wpisany przez Martyna 

W piątek 9 stycznia o godzinie 12:36 do PSP w Łowiczu wpłynęło zawiadomienie o zadymieniu zauważalnym w jednym z pomieszczeń na pierwszym piętrze sądu. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży.
 
Zanim na miejsce dotarła straż, pracownicy sądu zostali już ewakuowani. Po przybyciu do budynku przy ul. Kaliskiej dowódca PSP stwierdził, że na korytarzu rzeczywiście jest wyczuwalny zapach dymu, jednak ne udało się wykryć jego źródła. Jak dowiedzieliśmy się od dyżurnego stanowiska kierowania w łowickiej PSP, czynności strażaków polegały na dokładnym sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń budynku, wentylatorów, a także instalacji elektrycznej. Po sprawdzeniu obiektu pracownicy sądu powrócili do pracy.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

docs.google.com/document/d/1so4DIaI_8PV_syUibKndBXuvXzQcUY7FFPYkX5xkY/

Na rozprawie 17.11.2014r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w sprawie sygn.akt IIW 414/14, o wykroczenie z art. 51 § 1 Kw, 66 § 2 Kw, 65 § 2Kw i 63a §1 Kw, przeciwko przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresie Wojda, z wniosku o ukaranie wystawionego przez Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu na wniosek Rady Miejskiej w Łowiczu, pod fałszywymi, całkowicie odbiegającymi od stanu faktycznego i miejsca zdarzenia zarzutami “zakłócenia spokoju i porządku publicznego” :

● w dniu 25.06.2014r.na Starym Rynku w Łowiczu, co nie jest zgodne z prawdą, bo T.Wojda protestowała na sali obrad Rady Miejskiej w Łowiczu a nie na placu Starego Rynku, przeciw odrzuceniu naszych w pełni udokumentowanych skarg na ludobójcze działania Burmistrza Miasta Łowicza i Rady Miejskiej w Łowiczu jak też skarg na zamach na nasze organizacje i siedzibę.

Na znak protestu przeciwko złamaniu prawa przez Radę Miejską, i bezpodstawne nasłanie policji przez władze Łowicza, T.Wojda rozbiła maleńki pojemnik wody z zapachem czosnku (ok. 2 ml).

Dowód : link “Przerwane obrady Rady Miejskiej”

lowicz24.eu/wiadomosci/l24/4995przerwaneobradyradymiejskiej

Dowód: Nagranie wystąpienia prezes T.Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r.

www.youtube.com/watch?v=GKH6GKVHlfs#t=13

Dowód: link: Pismo procesowe z 17.09.2014r. , “Kara za obronę Narodu Polskiego a bezkarność za łamanie jego praw ?”

docs.google.com/document/d/1oonScUtzqIPEepAR9WbhrJk6SGXSo4pXxJdrlT2AD2c/edit

● w dniu 01.08.2014r. na cmentarzu (nie na ulicy, jak fałszywie podane jest na wniosku do sądu!) w Łowiczu przy pomniku “Harcerek i harcerzy Szarych Szeregów żołnierzy Armii Krajowej”, sygn. akt II W 488/14

Prawda o uzurpatorach zawarta na plakatach, które prezes Stowarzyszenia T.Wojda eksponowała w milczeniu podczas odbywającego się widowiska drażniła władze miejskie, powiatowe i kościelne do tego stopnia że utrudniali T.Wojda dojście do pomnika i złożenie hołdu ofiarom II Wojny Światowej a zwłaszcza żołnierzom AK w imieniu Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, kontynuatora działalności Armii Krajowej rodowitych Polaków.

To Burmistrz Miasta Łowicza K.Kaliński zakłócał spokój i porządek publiczny poprzez m.in. znieważanie publiczne przez mikrofon prezes T.Wojda.

Dowód : Pismo procesowe z 30.09.2014r. ,

link: “Łowickie bezprawie wymiaru sprawiedliwości; sądzenie ofiary zamiast ukarania sprawców.”

docs.google.com/document/d/1iCJXbMPyo0yxZ2bQe6VYtcuUcr8oUTGpwNmIIyHz8NI/edit

Władze Łowicza wysługują się policją, która wnosi o ukaranie T.Wojda, osoby pokrzywdzonej napaścią dwóch mężczyzn i zachowaniem policjantów a także zachowaniem władz miasta Łowicza i powiatu łowickiego oraz przedstawicieli władz kościelnych.

 

Nade wszystko na “sędziach” Sądu Rejonowego w Łowiczu ciąży prokuratorski zarzut w związku z zamachem na dobro chronione prawem jakim są nasze organizacje i siedziba. Decyzją Prokuratora Okręgowego w Łodzi postępowanie przeciwko “sądowi” w Łowiczu zostało przekazane do Prokuratury w Kutnie.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Rozesłane do 745 odbiorców. Prosimy o dalsze rozpowszechnianie !
 

Krzysztof Szczurko

13:59 (3 godziny temu)
 
do mniePETISANDUolga.radziencz.presspress
  Bardzo Pani Teresie współczuję,
 - bo się z Nią solidaryzuję.
  Tak Patriotów wykańczają,
  - ci co teraz rację mają.

    Polacy stańmy tutaj w Jej obronie,
    - i w proteście wznieśmy dłonie.
    Żydzi nas tu wykańczają,
    - w Radach także swoich mają.

    Czego Pani ta samotnie,
     - cierpi za nas tak okropnie?
   Przecież Polskę swą miłuje,
   - dla nas robi to co czuje.

   Czuje, że to nasza ziemia,
   - obcy w niej więc władzy nie ma.
   My tu sami rządzić chcemy,
   - a obcemu tak powiemy.

 
    Możesz tutaj u nas żyć,
    - ale nie we władzy być.
   Jeśli chcesz tu do rządzenia,
   - masz Izrael i tam zmieniaj.

   Więc Rodacy się nie dajmy,
   - Obie Panie więc wspierajmy.
   Każda miła każda szczera,
   - ja choć wierszem Je popieram.

   Jeśli Je też opuścimy,
   - naszą Polskę wnet zgubimy.
   Wielka w walce Ich odwaga,
    - od nas też Bóg tak wymaga.

    Byśmy z boku tu nie stali,
    - i jak mogli też wspierali.
   
    Też w prezencie wiersz Im dam,
    - których wiele jeszcze mam.
     Wiersz poniższy jest też świeży,
     - ostrzeżenie dla Młodzieży:

              

                    

                25 stycznia 2015

                Autor: Krzysztof Szczurko ps.,,KYSY”

 Zwany także ,,Trybun Ludowy”

Dam Wam tajny numer który,

- dzwoni wprost do mej komóry.

  781-096- 772 

 Oraz dam Wam i gotowy,

   - adres mój e-mailowy:  

                                    kysyprzemysl@gmail.com

 

http://justice4poland.com/2014/06/18/stop-talmudycznym-rzadom-w-polsce/

 


Teresa Wojda

Nie dla "Majdanu" w Warszawie ! Nie dajmy się sprowokować do wyjścia na ulice !

2015-01-18 21:21:11

Łowicz, 18.01.2015r. 

 

Szanowni Państwo !

 
Google zablokowało konto mariakonstancja2@gmail.com, po wysłaniu emaila 17.01.2015r. 21.02 , pt.: " Naród Polski przejął 02.11.2014r. bezpośrednie sprawowanie władzy zwierzchniej a dezinformatorzy w natarciu." W związku z tym niedostępne są wszystkie linki z wystąpieniami Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu umieszczone na dysku konta mariakonstancja2@gmail.com.
 
Teksty tych wystąpień są widocznie w ogłoszeniach pod petycją protest przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu  : http://www.petycjeonline.com/a/18709.
Uprzejmie prosimy o przysyłanie korespondencji na lowobywatel@gmail.com, lowobywatel2@gmail.com, twojda2@o2.pl  
 
Poniżej przesyłamy prowokacyjne i skandaliczne  nawoływania do rewolucji w Warszawie Pospolitego Ruszenia z Kacprem Rebel na czele.
Tylko w interesie okupanta żydowskiego jest wyprowadzenie bezbronnego Narodu Polskiego na ulice i daremny rozlew polskiej krwi !
Potępiamy z całą mocą wszelkie próby wyprowadzania i wychodzenia w bezpośredni kontakt z okupantem,  uzbrojonym we wszelkie techniki zniewalania i niszczenia Narodu Polskiego ! 
 
W stanie najwyższego zagrożenia Rzeczypospolitej apelujemy o stosowanie wskazań przywódcy Narodu Polskiego Pana Tadeusza Cichockiego i Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu. 
 
Nade wszystko apelujemy o stosowanie obowiązującego w Polsce najwyższego aktu prawnego wydanego w imieniu Narodu Polskiego jakim jest Proklamacja przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena-Naród Polski  z 02.11.2014r. 
 
Z poważaniem
Maria Bejda, Teresa Wojda
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

accounts-support@google.com

09:55 (1 godzinę temu)
 
do mnie
polski
niemiecki
   
Przetłumacz wiadomość
Wyłącz dla następującego języka: polski
  Google Accounts        
 
 

Witamy,

Twoje konto zostało wyłączone z powodu naruszenia naszych Warunków korzystania z usług. Spróbuj zalogować się na swoje konto i zweryfikować swój numer telefonu. Jeśli nie możesz tego zrobić, oznacza to, że przywrócenie Twojego konta Google nie jest już możliwe.

Więcej informacji o naszych zasadach i ich naruszeniach, które mogą spowodować ograniczenie dostępu do konta lub jego wyłączenie, znajdziesz na http://www.google.com/intl/pl-pl/+/policy/content.html

Pozdrawiamy,

Zespół kont Google

 
 
 

Nie odpowiadaj na tego e-maila. Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy Kont Google.

 
 

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ ktoś podał ten adres e-mail jako adres kontaktowy w przypadku odwołania. Jeśli nie przesyłałeś odwołania, możesz ją zignorować.

© 2013 Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W dniu 15 stycznia 2015 23:30 użytkownik Kacper Rebel <kacper.rebel@gmail.com> napisał:
Witam serdecznie!
...
Oto rodzi się właśnie w bólach (lub w bulach według znowelizowanych
zasad pisowni), proszę Państwa
R E W O L U C J A !

Zabrali się za nią eksperci w postaci członków mojego ruchu, oraz
organizacje, które zaraziliśmy ideą. Miedzy innymi haktywiści z grupy
Anonymous Poland którzy wzięli na siebie najcięższe zadanie - stworzyć pierwszą linie natarcia na system. Są z nami i kibice i blokersi (to ci głośni i wulgarni młodzi ludzie w kapturach, którzy przyprawia Was Państwo o szybsze bicie serca, gdy widzicie ich pod blokiem). Akces do REWOLUCJI zglosily juz pierwsze organizacje, skupiające ludzi z Waszego rocznika, jak również organizacje Narodowe i lewicowe (graniczy to z cudem, ale cuda to nasza specjalność).

Mamy plan jak pokonać tą władzę. Mamy tez plan B, jakby coś nie pykło.
Mamy poparcie szerokich mas i mamy miejsce na projekt nowego systemu, do wprowadzenia już po.  Sami takiego nie przygotowaliśmy bo zajęliśmy się przygotowywaniem tego co lubimy najbardziej - dobrej rozpierdziuchy!

I dlatego zwracam się do Was oficjalnie o włączenie się w działanie,
wsparcie idei rewolucji (z łac. revo lutio - szybka zmiana) , oraz do
przyspieszenia trochę prac nad projektem nowego ustroju który już nawet roboczo nazwaliśmy - POLSKA 2.0

Zapraszam też do konsultacji społecznych na łamach wydarzenia.
W dalszej części następuje oficjalne zaproszenie do udziału skierowane do wszystkich Waszych organizacji, jak i do osób prywatnych, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie będziemy w stanie przypiąć na górze strony reklamy każdej pojedynczej osoby. Wyjątkiem będą oczywiście znane już w internecie osobistości, jak np. Pan Kękuś (pozdrawiamy, popieramy).

--------------------------------------------------------------------------------------------
Chciałbym zaprosić do dołączenia do REWOLUCJI!
link do wydarzenia na FB:
https://www.facebook.


Idea jaka nam przyświeca, to pokojowa zmiana władzy, nie poprzez udział w sfingowanych wyborach, ale na ulicy. Pominę powody konieczności odsunięcia obecnych elit od żłoba, bo wszyscy znamy je doskonale...

Dlaczego na ulicy? Bo wybory w Polsce są jednym wielkim oszustwem, spektaklem dla mas.
Gdyby była możliwość zmiany władzy w wyborach, to zostałyby one zakazane!

Akcję rozpoczynamy 25 kwietnia, manifestacją pod sejmem, a następnie przemarszem przez Warszawę i rozbiciem legalnego i pokojowego miasteczka namiotowego w okolicy ważnego węzła komunikacyjnego w Warszawie. Stamtąd będziemy nagłaśniać inne akcje, które będą się odbywały w różnych
częściach miasta, będziemy promować idee przeciwstawienia się rządowi i zapewnimy nocleg oraz wyżywienie, w miarę możliwości dla każdego kto zgłosi swój akces. Ponieważ będą to zupełnie legalne działania, władze nie mogą nam tego zabronić i możemy o tym otwarcie mówić.

Jednak jeżeli, nie daj Boże, nie udałoby się ruszyć Polskiego
społeczeństwa i nic by z tego nie wyszło, to miasteczko i tak pozostanie na miejscu i będzie prowadziło aktywna kampanie informacyjną oraz wyborczą by zwiększyć szanse wygrania obozu patriotycznego (z wyłączeniem wszelkich partii obecnych w sejmie w historii III RP) w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Warunkiem koniecznym, by były jakiekolwiek szanse powodzenia tej
inicjatywy, jest zjednoczenie i zmobilizowanie jak największej ilości
środowisk przeciwnych obecnemu establiszmentowi.

...

Pozdrawiam gorąco,

Chwała Wielkiej Polsce!

Kacper Rebel / Pospolite Ruszenie (z upoważnienia grupy Anonymous Poland)

Teresa Wojda

Naród Polski przejął 2.11.2014r. bezpośrednie sprawowanie władzy zwierzchniej a dezinformatorzy w natarciu.

2015-01-18 09:52:58
Łowicz, 17.01.2014r.
 
Szanowni Państwo !
 
 

Zbigniew Stonoga to taki sam dezinformator działający w interesie  żydowskiego okupanta jak Truchlewski i jego grupa, Ziemiński, Kosiur, Kękuś z Podlewskim i Dembowskim, jak też  Dąbrowski z NY, Sendecki czy Stankiewicz, Braun, Kowalski, Winnicki, Zawisza, Cholocher, Tumanowicz, Michałkiewicz, Sakiewicz, Tejkowski, Terlikowski, Kwiatkowski, Jafra, Jagła, Swół, Bednarczyk, Ziembiński, Styrna, Bein, Szubert, Gawroński, Jachnik, Ciesielczyk, Kukiz, Gawlik i cały Ruch Zielonych, Centrum Zrównoważonego Rozwoju z T.Adamską, Instytut Obywatelski z Krydą, Związki Zawodowe z Dudą na czele,organizacje pro ekologiczne Grenpeace z dziećmi Kulczyka na czele. Wszystkie partie, ugrupowania, ruchy, organizacje kościelne, ruchy katolickie np. Neokatehumenat, Odnowa w Duchu Świętym, Caritas , fundacje jak też ruch towarzystw reginalnych  zostały przejęte przez przedstawicieli żydowskiego okupanta ! 

 
Oni wszyscy nie przyjmują do wiadomości faktu udowodnienia fałszowania wyborów i potwierdzenia tego przez okupanta żydowskiego!
 
Nie przyjmują do wiadomości udowodnienia przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce przez obecnie sprawujących ( mniejszość żydowską) władzę w Polsce. Wszyscy oni udają że nie wiedzą, że od 02.11.2014r. obowiązuje w Polsce Proklamamcja T.Cichockiego przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Naród Polski!
 

Szanowni Państwo !

 

Nie potrzeba mieć tytułów naukowych aby łowić dezinformatorów, a tylko zarzucać sieci i sami wpadają jak śliwki w kompot !

       

Koniec jurysdykcji talmudycznej w Polsce i w "Kanadzie"(Kanata!) ! Obowiązuje prawo naturalne !

Actus Regus Nemini Facit Injuriam. (tłum. Prawo nie może nikogo krzywdzić). 

Wszyscy ludzie mają równe prawa w dostępie do dóbr na Ziemi. 

www.iccjv.org/sites/default/files/Common-Law-Court-Manual-ITCCS-German7.pdf

 
Łowicz,14.01.2015r.
 
Szanowni Państwo,
 
przesyłamy opinię lekarki o doktorach i innych "facetach", którzy nie zauważają Proklamacji T.Cichockiego o przejęciu bezpośredeniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Naród Polski wydanej 02.11.2014r. 
 
Pan Z.Kękuś w reakcji na naszą korespondencję skierowaną do niego w imieniu Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu przysłał podziękowanie tylko dla jednej z nas i tylko podziękowanie  za zapoznanie się z jego "orędziem", zamiast zwrócić się do nas obu jako przedstawicielek Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu i zapewnić o poparciu dla Pana Cichockiego i dla Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, w działaniach o uwolnienie Polski z żydowskiego jarzma, o które rzekomo on zabiega.
 
Z jego postawy jednoznacznie wynika że nie zależy mu na uwolnieniu Polski i Narodu Polskiego spod okupacji i faktycznie tym samym potwierdza, że jest jedynie dezinformatorem na usługach okupanta.
"Bernaysm czyli zarządzanie dezinformacją ".
 
Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
 
Oto poniżej treść emaila od Z.Kękusia:
 
Od: Zbigniew Kękuś <kekus.zbigniew@wp.pl>
Data: 13 stycznia 2015 14:14
Temat: Odp: Fwd: Prowokacyjne orędzie Z.Kękusia. Piotr Bein w grupie zdemaskowanych fałszywych obrońców Narodu Polskiego.
Do: Maria Bejda <mariakonstancja2@gmail.com>
DW: Piotr Bein <piotr.bein@imag.net>

Szanowna Pani,

Uprzejmie dziękuję za zapoznanie się z moim Orędziem.

 Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------

Od: Basia E.....
Data: 12 stycznia 2015 23:30
Temat: Re: Prowokacyjne orędzie Z.Kękusia.Piotr Bein w grupie zdemaskowanych fałszywych obrońców Narodu Polskiego.
Do: Maria Bejda <mariakonstancja2@gmail.com>


Drogie Panie !
 
Jak już wcześniej wspomniałam, to uważam facetow w większosci za kompletnie odmóżdżonych nieudaczników  (alkohol ?) i z którymi nie da się po ludzku dyskutować, a co dopiero wyciągać konstruktywne wnioski.
 
Jak tu na takich polegać skoro wcale nie potrafią myśleć "politycznie"  czy "historycznie", a całą energię zużywają na głupie ględzenie i prostacko - chamskie obrażanie Was czy Pana Cichockiego - bo o nim nic(?) nie słyszeli. 
 
Czyżby nie potrafili przeczytać jego Proklamacji ze zrozumieniem ?
Z taką ich pianą prymitywnych argumentów i brakiem podstawowej wiedzy o rzeczywistych zaszłościach historycznych związanych z żydowskimi przekrętami prawniczymi stają się po prostu śmieszni. 
 
Prawda o żydowskich okupantach Polski i ich metodach "prawnych", bo to właśnie nimi bezprawnie osaczyli "winkel-adwokaci" całe społeczności wymachując tymi kulfonami przed oczami gojow, żeby tylko w nie "uwierzyli" i uznali za "prawdę" wbrew Prawu Naturalnemu i o którym to domorośli "politycy" czy "patrioci" nie mają bladego pojęcia, a różne trolle robią jeszcze większe zadymy literackie. 
 
 
 
image
 
 
 
 
 
Każdy mason/żyd, zawsze wrogiem POLSKI i POLAKÓW!?...
„Na czas wojny okupuje się terytorium, po okupacji dopiero zwykle następuje coś bardziej wiążącego”. MAREK TORZEWSKI - DO PRZODU POLSKO https://www.y...
 
Vorschau nach Yahoo
 
 
 
Właściwie te wszystkie papierowe żydokleksy unii jewropejskiej nadają się tylko na ...podpałkę, bo nawet te tzw. Traktaty Rzymskie były podpisane przez oficjeli lat pięćdziesiątych "in blanco" !!!
 
Materialy dowodowe i na ten papierowy szwindel wkrótce doślę.
 
Pozdrawiam !
 
Barbara   
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
Maria Bejda <mariakonstancja2@gmail.com> schrieb am 22:12 Montag, 12.Januar 2015:

 Pan Zbigniew Kękuś

 
Uprzejmie Pana informujemy, że w stanie najwyższego zagrożenia Rzeczypospolitej Polskiej, z dniem 02.11.2014r. Suweren-Naród Polski przejął bezpośrednie sprawowanie władzy zwierzchniej na mocy Proklamacji Tadeusza Cichockiego i wydał nakaz aresztowania sprawców agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium i ludobójstwa na Narodzie Polskim.
Link: “Alarm Stan najwyższego zagrożenia Rzeczypospolitej Polskiej“ iddd.salon24.pl/614360,alarm-stan-najwyzszego-zagrozenia-rzeczypospolitej-polskiej                               
 Link: “Proklamacja T.Cichockiego najważniejszym obowiązującym aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej.”docs.google.com/document/d/1zIB9lwSyEw00Lr9EMKyGAoaj4BLbSU1DsISWlcoGjgg/edit                 Link: “Alarm ! Stan najwyższego zagrożenia Polski !” docs.google.com/document/d/15E8dFGTpQjLGIAN4H1nzK-t94gn4uDz2iUau2DjvWxA/edit Link: “Nakaz niezwłocznego aresztowania sprawców ludobójstwa na Narodzie Polskim, agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium.”docs.google.com/document/d/1BsHiKzXSEnqvp0-nE1i-8h8gj36yHPsXfD9ulnzkMe0/edi
W świetle powyższego Pana orędzie noworoczne umieszczone na youtube i m.in. na grypa666 jest odbierane przez  Polaków świadomych  powagi sytuacji jako niedopuszczalną farsę, kpinę !
 
Tym bardziej czytanie z kartki wykazu zagrożeń napisanych przez  anonimowego internautę jest nie tylko obrażliwe ale ośmiesza Pana i podważa całkowicie Pana wiarygodność i wskazuje na celowe stosowanie "Bernaysm czyli zarządzanie dezinformacją ".
 
Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 
Witam Was Drogie Panie ponownie !!!
 
"Mają oczy a nie widzą, mają uszy a nie słyszą ! " 
Nie moge doczekac sie pojutrza, kiedy na poczatek uwolnionego swiata spod pejsatego bicza oficjalnie Kanata oglasza sie suwerennym terytorium z WOLNYMI LUDZMI !!!! i to na takich samych zasadach NATURALNEGO PRAWA  ZWYCZAJOWEGO na ktorych oparl Pan Cichocki Proklamacje dla Narodu Polskiego !!!
 
 
 
image
 
 
 
 
 
ITCCS DEUTSCH
Öffentliche Bekanntmachung Nr. 3: Die souveräne Republik von Kanata Verkünde die Freiheit 15. Januar 2015 ist Independence Day Unsere Vision mit Aktionsplan
 
Vorschau nach Yahoo
 
 
 
Stad ta panika u unych i kolejne akcje tych co zawsze terrorystow majace na celu sprowokowanie kolejnych zamieszek czy wojny na tle "religijnym" !
 
Papierowy teatr klamstw z ich polityczno - religijnymi blaznami juz upadl i stad ten szum i belkot w tubach mendialnych i zeitungach psychopatow. 
 
 
 
 
 
 
 
Common Law Gericht | International Common Law Court of Justice, Vienna
Common Law Gerichte Gespeichert von Court Office am/um Sa, 12/20/2014 - 13:23
 
Vorschau nach Yahoo
 
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 
 
tłum. google.
 
Suwerenna Republika Kanata - Nasza wizja i plan działania
Obwieszczenie publiczne nr 3.:
 
Suwerenna Republika Kanata
Zapowiadać wyzwolenie
 
15 stycznia 2015 jest Dzień Niepodległości
Nasza wizja i plan działania
 
Opublikowane przez Radę Tymczasowego w Winnipeg na wszystkich poborowych i członków różnych dzielnicach. - 01 stycznia 2015
 
Miłość Z Republikanów
Narodziny naszego nowego narodu toczy się obecnie w nieco ponad dwa tygodnie, kiedy Republika "Kanata" konstytucyjnie ustanowione. W dniu 15 stycznia o godzinie 17:00 zegar (CET) jest prawowitym suwerenność zostanie ogłoszona z Kanata i nasza flaga podniesiona nad tym, co było kiedyś korporacja "Kanada" pokazał.
Gdziekolwiek jesteś w tym czasie, należy zebrać Cię w grupie do Republiki głosić poprzez umożliwienie społeczeństwu czyta naszą Deklarację Niepodległości i działań społeczności międzynarodowej udostępnić. Od tego momentu będziemy działać pod nową władzą prawnie wiążące i politycznym, pod własną suwerennej władzy.
Dziękujemy wszystkim którzy włożyli swoje setki podpisów do głoszenia. Pierwsze 50 sygnatariuszami są wymienione z nazwy, a na nim wszystkie inne oddzielnie w załączonych dokumentach.Ostateczna, uszczelnione kopia zostanie wysłana do głoszenia wam wszystkim przed Dniem Niepodległości.
Nasi przedstawiciele będą obecni w Nowym Jorku w Dniu Niepodległości zwrócić oficjalny status dyplomatyczny Republiki kanatischen urzędników innych narodów.
Akt supremacji zostanie przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne pierwszej Rzeczypospolitej, z którym nie tylko suwerenne kompetencje Kanatas, ale także High Court of Justice jest tworzony, które sądy powszechne prawo do uzyskania kanatischem ziemi ich zasadność. To wraz z Konstytucja Wspólne sądów "reklama" zezwalania gwarancji pokrycia w naszym nowym kraju.
Więcej materiały zostaną wkrótce opublikowane, jak robić rzeczy w uchylające autorytet angielskiej korony i odzyskanie naszego kraju i jego instytucji. Do natychmiastowej pomocy skontaktuj się z Central Office w republicofkanata@gmail.com i swoją oficera powiat lub lokalnej.
Przypominamy:
Każdy członek powinien mieć wykonane przysięgi w Rzeczypospolitej, jak wymienione poniżej.
Trzy lub więcej można utworzyć Republikańskiej oficjalnego sektora, co powinno się dostać razem co tydzień do podjęcia działań publicznych.Regionalny przewodniczący, koordynator edukacji i koordynator do bezpośrednich jednostek działania powinny być wybrane.
Upewnij się, że prezes regularnie w centralnym urzędzie (Colin Sullivan) Kevin Annett i czy radzi przewodniczących zachodniego wybrzeża i łąki.
Wróćmy i odzyskać nasze narody! Stay tuned więcej ogłoszeń w nowym roku.
Tymczasowa Rada, Winnipeg
 
31 grudnia 2014
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 
Lojalność w Republice Kanatas
(autoryzowany wersja podpisu jest przez lokalnego przewodniczącego być)
 
 
I ________________________, Niniejszym i na zawsze zerwać wszelkie uwikłania z koroną Anglii i umieścić moje posłuszeństwa pod sam, ze wszystkimi jego statucie, naprzeciwko monarchii brytyjskiej i rządów rządu kanadyjskiego.
Uroczyście oświadczam moją szczerą i bezwarunkową lojalność wobec federalnego Republiki Kanata, wolności i niezależności i prawa zwyczajowego (common law), na których jest oparta. Uroczyście oświadczam, aktywnie budować Republikę i jego praw i bronić się przed wszystkimi swoimi wrogami, czy w obrębie lub poza granicami kraju.
Uroczyście oświadczam, ze wszystkich tych, którzy te skuteczne Eid również, aby okazać solidarność mnie i dać taką samą ochronę. Robię to ślubowanie swobodnie, bezwarunkowo i bez ukrytych motywów lub upośledzenia umysłowego, które mam zaszczyt jako suwerennego bytu urodzonego w wolności i ludzi odpowiednio.
 
 
_____________________________
Podpisane i opatrzone datą
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 
Republika Kanata i jego prawo zwyczajowe (common law):
 
Fakty
Dziesięć Podstawowe pytania i odpowiedzi
 
 
1. Co to jest Republika Kanata?
 
Suwerennym krajem w wielu narodów, które same w sobie wyzwolony z brytyjskiej monarchii, a jego nieodpowiedzialne system "Prawo Korony".
Kanata zwoływany jest na podstawie publicznego głoszenia w dniu 15 stycznia 2015 roku, które naród stworzył jako republiki konstytucyjnej. W common lawRepubliki składa się z ponad 1000 sygnatariuszy założycieli, ale odzwierciedla potrzeby około 60% Kanadyjczyków, którzy pożądanych kres wszystkich zobowiązań wobec monarchii brytyjskiej według badań w 2013 r.
Republika Kanata stanowi również spełnienie nadziei aspiracji pierwszych patriotów w kraju, w 1837 roku bezskutecznie próbował stworzyć kanadyjski Republiki. "Kanata" jest terminem Iroquois (Ojczysty), który jest "naszym wspólnym wioska" dla.
 
 
2. Co to jest wspólne prawo?
 
Podstawą wszystkich legalnego organu rządowego z uprawnieniami. Common Law przebywa wszyscy utrzymywane, świadczą o ich wolność i sprawia, że są suwerenne i samostanowienia naturę, niezmienne, bez względu na to, przez które zewnętrzne wpływy.
Wspólne prawo jest do przodu przechowywane wszystkie statuty instytucjonalne i lepsze, takie jak system prawny Kościoła (prawo kanoniczne) i tzw Morskiej i handlowych ustawy, który stanowi, scementować swoją władzę nad ludźmi. Wspólne prawo jest w sensie wspólnoty i ludzkości jako prawa Bożego napisane w ich sercach. (Sędzia Edward Coke, 1628)
 
 
3. Czy Common Law Courts i prawomocny?
Tak! Ich władza i prawomocność jako orędownik sprawiedliwości ludu jest rozpoznawana przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, jak również. Jak przez kanadyjskie "crown" potraw, jako dziedzictwo starej angielskiej tradycji common law Ten rozpoznaje ludzi jak własne najlepszą gwarancją dla własnego spokoju. Dlatego prawo zwyczajowe jest utrzymywana przez sędziów cywilnych i zilustrowane i twierdzi lokalnego szeryfa hrabstwa, aby służyć ludziom, a nie centralizacji władzy.
 
 
4. Czy Republika Kanata państwem prawa?
Tak! Jego konstytucja podważył autorytet polityczny Korony Brytyjskiej w Kanadzie i zastępuje go suwerennego narodu, składający się z wolnych, samodzielnych określone i -verwaltenden ludzi.Zasadność i prawa Republiki został stworzony w pierwszym WZA przez akt supremacji, wraz z Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości, aby wspólne przepisy dla całej prawem krajowym.Organ wszystkich byłych agentów i urzędników korony została wykluczona formalnie przez ten akt.
 
 
5. W jaki sposób nowa republika wpływa na moje życie?
  
Wolność od zadłużenia niewolnictwa: Jesteś teraz zwolniony z wszystkich byłych długu i kredytów hipotecznych i podatków, które są opisane w związku z utworzeniem Republiki uważane są za nieważne. Wszystkie próby przez agentów starego reżimu "Kanada", nadal gromadzić takich długów albo wykonania czynności kompulsyjne są nielegalne działania. Wykonawca może zostać podjęta przez republikańskiego szeryfa w areszcie i oskarżony o zdradę na podstawie prawa powszechnego. O wszystkie banki, kredyty i przepływy pieniężne mogą mieć od tej pory na samych ludzi.
 
Brak podatku dochodowego jest zabronione przez wejściem w życie Konstytucji.
 
 
Dobrobyt: Masz prawo do zarządzania do 200 akrów ziemi w zaufaniu, które kiedyś było okupowane przez koronę,, "jako własność. W tym celu mają prawo do rocznego dochodu z aktywów, które zostały zgromadzone przez "korony" i super-bogatych sieci.
Sprawiedliwość: Masz teraz bezpośrednią kontrolę nad prawem i orzecznictwem i sądów tego kraju, poprzez umożliwienie wyboru swoich sędziów, sędziów i szeryfów.
Demokracja bezpośrednia: Gdy masz 16 lat mogą wziąć udział w wyborach do Kongresu i lokalnych władz administracyjnych coroczne co 2 lata. Możesz również wszelkie wybierani lub urzędowy niepochodzący z wyborów, sędzią lub szeryfem przekazania urzędu, jeśli jest niezgodny przysięgi lub nadużyła zaufanie ludzi przeciwko nim.
 
 
6. Kto jest Kevin Annett i jaka jest jego rola w republice?
Kevin ma wiodącą rolę w Wspólnej Ruchu Prawa i Republic, a w związku z Międzynarodowym Trybunałem w kategoriach zbrodni Kościoła i państwa (ITCCS). On służy Rzeczypospolitej ekspertów doradców w sprawie wspólnej prawa i aktywnie współpracuje z ofiar przestępstw razem, w Kanata i na świecie. Pełni także funkcję przewodniczącego 1 dzielnica (zachodnie wybrzeże) Republiki.
On jest także nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla i nagrodzony jako działacz autorskim i prawach człowieka. Urodził się i wychował na preriach zachodnim wybrzeżu jest Kevin także były minister Zjednoczonego Kościoła. On udokumentowane i ujawnił po raz pierwszy ludobójstwa w Kanadzie, głównie w szkołach indyjskich (Indian szkół mieszkalnych), kościół i koronę (www.hiddennolonger.com). Jego biografia, i więcej informacji na temat osoby, można oglądać w www.itccs.org i www.KevinAnnett.com.
 
 
7. Jak mogę dołączyć do Republiki i przynieś mi?
 
Republika Kanata to fakt: Odpowiednio, 15 stycznia 2015 mieszkasz w ich wspólnej jurysdykcji prawa, na całym terytorium, które kiedyś było kontrolowane przez rząd Kanady. Można jednak powiedzieć o formalne obywatelstwo przez robisz wierność Rzeczypospolitej i jej konstytucji i oficjalnej identyfikacji pod samo otrzymać. Są to identyfikacja i obywatelskich dokumentów. Można również przysięgę jako szeryfa lub innego urzędnika sobie pozwolić i umieścić cię w twojej dzielnicy, pod adresem e-mail: republicofkanata@gmail.com
 
 
8. Musi rdzenne plemiona, aby być częścią nowej republiki?
Nie! Jeśli prawdziwa rodzimych naród nie zdecyduje się uczestniczyć w Rzeczypospolitej, może legalnie powiedz im to się dzieje i uzasadnić swój osobny naród w Republice Federalnej. Jednak taki naród nie może zadzwonić prawa lub praktyki do życia z naruszeniem Konstytucji i wspólnej ustawy Republiki.
 
 
9. Jeśli pójdę w nowej republiki ryzyka?
Istnieje ryzyko związane z jakąkolwiek swobodę ruchów. Liczy się to, wspólnoty i prawo czystym sumieniem. Każdego dnia kilka zmian siły policyjne w całej naszej jurysdykcji, każdy dzień może być nowym szeryfem zaprzysiężony.
Gwarantowana jest twoja wolność i bezpieczeństwo, tym bardziej, tym więcej możesz stać się rzeczywistością, Republikę stać się niewolnikiem swojej odmowy, starego systemu Korony i Kanadzie. Odwróć się od Starego i oddzwonić swój kraj, swoje prawa i swoją przyszłość dla ciebie i dla nas wszystkich.
 
 
10. Co mam teraz zrobić?
Czy przysięgi w Republice
Dołącz do najbliższej dzielnicy i pomóc w informowaniu środowiska i mobilizować
Posłuchaj płacić podatki i pozwolić spłaty kredytu, i podał wszystkie dawne korporacje rządowe i ich agentów nasz oświadczenia o odstąpieniu od
Pod Sporządzenie trening niż wspólnego szeryfa prawa lub oficera pokoju
Bronić swoich bliźnich w Republice
 
 
Opublikowany styczeń 2015
przez Zgromadzenie Ogólne Republiki Federalnej Kanatas
zwołane w Winnipeg pod wspólną jurysdykcją prawa
 

Teresa Wojda

Przestroga dla służb.

2015-01-10 20:03:24
Łowicz, 10.01.2015r.

Szanowni Państwo!

Niech będzie przestrogą dla wszelkich służb, działających pod presjąna zlecenie żydowskich okupacyjnych władz w Polsce fragment z komentarza do informacji o fałszywym alarmie w łowickim "sądzie", napisany przez lekarkę, demaskujacą ludobójczy, niewolniczy system.(poniżej jej komentarze i m.in informacje o niej samej) 

cyt.:
".. na pierwszym miejscu tą glupio wierną bandę "psów systemowych" całej tej zbrodniczej piramidy administracyjnej samozwańczy pejsaci "panowie" przeznaczyli też na "odstrzał" , kiedy wierne brytany zza biurek staną się po wykonaniu "rozkazów" zbędni i też niebezpieczni, bo wiedzą zbyt dużo o tych wewnętrznych matactwach "prawnych" i na zimno zaplanowanym "medycznym" ludobójstwie współczesnej inkwizycji. "  
 
Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
 
Oto poniżej  komentarze autorki ostrzeżenia :
" Na zlodzieju czapka gore !" i stad ten "dym" , do odwrocenia uwagi od tego, ze ten ponury teatr religijno - polityczny oparty na papierowych klamstwach scenariusza "swietego pisma" w koncu pada na swoj klamliwy pysk !!!
 
Sluzalcze "psy systemu" tak dlugo wsciekle gryzly dopoki czuly sie bezkarne na mocy anonimowych papierow zwanych "zelaznymi", a kazdy  papier jak to papier przyjmuje wszystko wraz z najbardziej szalonymi wypocinami mozgow chorych na manie wielkosci, wladzy i bogactwa ! 
 
Juz przed wiekami "uczeni w pismie" zauwazyli, ze glupi goj uwierzy we wszystko, co jest napisane i stad ten irracjonalny strach przed kazdym swistkiem "urzedowym" satanistycznej administracji zlodziei i mordercow swiata chcacych przetrzebic stada "wiernych" czy tez "niewiernych", bo ich kontrolowanie i nadzorowanie kosztuje bardzo duzo zwlaszcza teraz, kiedy upadla wzajemna kontrola "wiernych" z chodzeniem do kosciolkow i do spowiedzi "swietej" przymusowo narzucana dzieciom i mlodziezy w rodzinkach katolickich ! 
Zreszta na pierwszym miejscu ta glupio wierna bande "psow systemowych" calej tej zbrodniczej piramidy administracyjnej samozwanczy pejsaci "panowie" przeznaczyli tez na "odstrzal", kiedy wierne brytany zza biurek stana sie po wykonaniu "rozkazow" zbedni i tez niebezpieczni, bo wiedza zbyt duzo o tych wewnetrznych matactwach "prawnych" i na zimno zaplanowanym "medycznym" ludobojstwie wspolczesnej inkwizycji. Oj, za zadne pieniadze nie chcialabym byc na ich miejscu !
.....................
 Jak dla mnie, to najgorsza sekta pozbawiajaca ludzi rozumu, dobytku i zycia jest ponadnarodowa sekta watykaniarzy . Z kolei ta jaskrawa nagonka na tych "scjentologow" to nic innego, jak odwracanie uwagi od publikowanych przez nich faktow dotyczacych historii powstania psychiatrii i "eutanazji", ktora z kolei stosuja rozne nie - rzady do przyklejania niewygodnych dla faszyzmu ludzi latki "wariata", uznawania ich "sadownie" za niepoczytalnych oraz przymusowego "leczenia" za pomoca psychotropow w wiezieniach psychiatrycznych.
Cale szczescie, ze sprawa zwiazana z osoba pana Mollath w Niemczech po wielu latach niewidzialnej w systemowych mendiach walki zakonczyla sie dla niego zwyciestwem tworzac precedens wobec syjonistycznych "sadow" bedacych wspolczesna inkwizycja 

W moim zyciu bardzo wczesniej rozpoznalam oblude i nienasycona chciwosc kosciola katolickiego oraz nigdy nie ludzilam sie tym, ze jego jakies tam inne odlamy czy inne "religie" moglyby wejsc w moja dusze i nia kierowac.

Dzieki temu zachowalam calkowita niezaleznosc od jakichkolwiek guru czy autorytetow pozostajac sama dla siebie  "statkiem, sterem i zeglarzem" w tym zydowskim cyrku do ktorego podchodze z wielkim dystansem i na pierwszym miejscu unikajac jego zaklamanej propagandy.

Wkrotce zaczne szerzej realizowac moje plany jako lekarz niezalezny od systemu i oczywiscie bede mogla pomoc tylko tym, ktorzy sami sobie beda chcieli pomoc.  

Podgląd filmu YouTube Ukryte terapie, cz. 3 - Jerzy Zięba - 4.08.2014r

 


Ukryte terapie, cz. 3 - Jerzy Zięba - 4.08.2014

" Truj, pal, tnij" sa podstawami dzialalnosci tej antymedycyny - na zimno przez "zmijowe plemie" zaplanowanej wojny chemiczno - biologicznej czasow "pokojowych" ! Nie moge o tym spokojnie myslec, a co dopiero pisac czy mowic , skoro wiem, ze "zwykli" ludzie wychowani, a raczej wytresowani w "wierze" do tej nowoczesnej "medycyny" slepo w nia wierza i poddaja sie dobrowolnie wyrafinowanym torturom tej wspolczesnej inkwizycji, ktora w efekcie przynosi przedwczesna smierc w mekach !!! , bo jest to tez bardzo "oplacalny" poprzez grabiez skladek ubezpieczeniowych "przemysl militarny" . 


Pomimo tych ponurych faktow dolaczylam do blogow, ktore ujawniaja historie powstania tego "medycznego" ludobojstwa, ktore wlasciwie zawsze bylo przeprowadzane przez talmudystow ukrywajacych sie rowniez w kosciolach dla "glupich" gojow i "blogoslawiacych" ich z szyderczym usmiechem w drodze na smierc w osrodkach kazni "medycznej" czy tez z "blogoslawienstwem" kapelana wojskowego na rzez wojenna .

Swoja droga ciesze sie, ze chociaz tak bylo ciezko nie poddalam sie, bo Prawda o sprawcach tych wszelkich nieszczesc na Ziemi wychodzi coraz to intensywniej.


 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Łowicz, 09.01.2015r.

Szanowni Państwo,


łowicki kapturowy, militarny sąd, działający w ramach łowickiej grupy przestępczej wydał tzw.listy żelazne dla sprawców ludobójczych działań na Narodzie Polskim. Tenże "sąd" dokonał zamachu na dobro chronione prawem jakim są nasze organizacje i ich siedziba. Prezes tego sądu M.Piwowarczyk działa w porozumieniu z grupą przestępczą usadowioną w łowickim ratuszu z "burmistrzem" Łowicza, K.Kalińskim na czele i nęka prezes naszych organizacji, T.Wojda poprzez tworzenie absurdalnych zarzutów z kodeksu wykroczeń za obronę Narodu Polskiego. 
 
Nakaz niezwłocznego aresztowania sprawców ludobójstwa na Narodzie Polskim, agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium.docs.google.com/document/d/1BsHiKzXSEnqvp0-nE1i-8h8gj36yHPsXfD9ulnzkMe0/edit

Stop dla nielegalnej ustawy 1066 ! O położenie kresu zuchwałym działaniom okupanta !docs.google.com/document/d/1so4DIaI_8PV_-syUibKndB-XuvXzQcUY7FFPYkX5xkY/edit

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

lowicz24.eu/wiadomosci/l24/6316-straz-interweniowala-w-budynku-sadu-i-prokuratury#comments


Straż interweniowała w budynku sądu i prokuratury 

piątek, 09-01-2015
Wpisany przez Martyna
W piątek 9 stycznia o godzinie 12:36 do PSP w Łowiczu wpłynęło zawiadomienie o zadymieniu zauważalnym w jednym z pomieszczeń na pierwszym piętrze sądu. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży.
 
Zanim na miejsce dotarła straż, pracownicy sądu zostali już ewakuowani. Po przybyciu do budynku przy ul. Kaliskiej dowódca PSP stwierdził, że na korytarzu rzeczywiście jest wyczuwalny zapach dymu, jednak ne udało się wykryć jego źródła. Jak dowiedzieliśmy się od dyżurnego stanowiska kierowania w łowickiej PSP, czynności strażaków polegały na dokładnym sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń budynku, wentylatorów, a także instalacji elektrycznej. Po sprawdzeniu obiektu pracownicy sądu powrócili do pracy.

 


Teresa Wojda

Niechaj spełni się marzenie wielu Polaków: aby niezwłocznie, błyskawicznie, do rąk, umysłu i serca każdego Polaka dotarła wiadomość o obowiązywaniu Proklamacji Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r.

2014-12-29 21:43:21
Drodzy Rodacy !
 
Niech 2015r. stanie się rokiem wykazania się głównie mężczyzn - rodowitych Polaków odwagą, męstwem w dopilnowaniu aby wszyscy żydzi, zdrajcy itp. zostali zdemaskowani i ukarani zgodnie ze wskazaniami T.Cichockiego jak też Proklamacji jego autorstwa o przejęciu przez Suwerena-Naród Polski bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej !

Link: “Alarm Stan najwyższego zagrożenia Rzeczypospolitej Polskiej“ iddd.salon24.pl/614360,alarm-stan-najwyzszego-zagrozenia-rzeczypospolitej-polskiej 

Link: “Proklamacja T.Cichockiego najważniejszym obowiązującym aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej.”docs.google.com/document/d/1zIB9lwSyEw00Lr9EMKyGAoaj4BLbSU1DsISWlcoGjgg/edit

Link: “Alarm ! Stan najwyższego zagrożenia Polski !” docs.google.com/document/d/15E8dFGTpQjLGIAN4H1nzK-t94gn4uDz2iUau2DjvWxA/edit

Link: “Nakaz niezwłocznego aresztowania sprawców ludobójstwa na Narodzie Polskim, agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium.”

docs.google.com/document/d/1BsHiKzXSEnqvp0-nE1i-8h8gj36yHPsXfD9ulnzkMe0/edi

Niechaj spełni się marzenie wielu Polaków:

aby niezwłocznie, błyskawicznie, do rąk, umysłu i serca każdego Polaka dotarła wiadomość o obowiązywaniu Proklamacji Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r. o przejęciu przez Suwerena-Naród Polski bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej i o aresztowaniu sprawców nieszczęść i krzywd Narodu Polskiego !

 

Z wyrazami szacunku i poważania

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Łowicz 09.01.2014 r.

 •     Łowicki "sąd" boi się własnego cienia!? FAŁSZYWY ALARM !!!
 • Straż interweniowała w budynku sadu i prokuratury i nic nie stwierdziła !

 Łowicki "sąd" jest sądem kapturowym, militarnym, nielegalnie zarejestrowanym w Waszyngtonie pod nr.424285439, SIC 9211, działającym w interesie światowych elit żydowskich a na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego, Teresy Wojda i OBYWATELSKIEGO RUCHU OPORU !

 

lowicz24.eu/wiadomosci/l24/6316-straz-interweniowala-w-budynku-sadu-i-prokuratury#comments

 

Straż interweniowała w budynku sądu i prokuratury

piątek, 09-01-2015 Wpisany przez Martyna

W piątek 9 stycznia o godzinie 12:36 do PSP w Łowiczu wpłynęło zawiadomienie o zadymieniu zauważalnym w jednym z pomieszczeń na pierwszym piętrze sądu. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży.

 

 

 

Zanim na miejsce dotarła straż, pracownicy sądu zostali już ewakuowani. Po przybyciu do budynku przy ul. Kaliskiej dowódca PSP stwierdził, że na korytarzu rzeczywiście jest wyczuwalny zapach dymu, jednak ne udało się wykryć jego źródła. Jak dowiedzieliśmy się od dyżurnego stanowiska kierowania w łowickiej PSP, czynności strażaków polegały na dokładnym sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń budynku, wentylatorów, a także instalacji elektrycznej. Po sprawdzeniu obiektu pracownicy sądu powrócili do pracy.

 

Komentarze 

 
#16 Chętna sędzia 2015-01-09 20:37
Piwowarczyk ochoczo się zadeklarowała na badanie psychiatryczne!
Adwokat K. Antosik niech ją straszy karami za niewstawienie się w jego kancelarii na Górkach !!!

Karygodne, pani Piwowarczyk, tak celowo wywoływac panikę wśród pracowników sądu! 
Najwyższy wymiar kary dla prezes i zwrot kosztów z prywatnej kieszeni !!!
 
 
#15 FAŁSZYWY ALARM! 2015-01-09 20:25
Cytuję Sąd na badanie:
winny, pewnie "prezes" sądu, nieuzasadnionego wezwania straży ... pod ewentualnym przymusem doprowadzenia przez policjantów w razie niestawienictwa!


OBOWIĄZKOWO, obciążyc kosztami "prezes" M. Piwowarczyk i wysłac ją na badania psychiaryczne w Zgierzu!! BIEGŁY Psychiatra już czeka. Wolny termin 29.01.2014 r. godz.12.oo ! Akta juz tam są i przez nią podpisane! W yraziła zgodę na badania!
 
 
 
#14 FAŁSZYWY ALARM! 2015-01-09 20:15
"Łowicki "sąd" boi się własnego cienia!? FAŁSZYWY ALARM !!!
Straż interweniowała w budynku sądu i prokuratury i nic nie stwierdziła!"
w ogłoszeniach pod petycją do wiadomosci całego świata:

ine.com/protes_ przeciw_ustawie _nowe_prawo_geo logiczne_i_gorn icz 

 
#13 Policjancie, Polaku 2015-01-09 19:29
dokąd będziesz czekał i narazał swoje zycie i zdrowie swoich dzieci, żon, matek, ojców i całego Narodu Polskiego dla ochrony przestępców w togach, przestepców we władzach wyłaniach w wyniku falszerstw wyborczych o czym Ty doskonale wiesz!

DZIAŁAJ !!! NIE ZWLEKAJ ! Masz wyszystko gotowe jak prosiliście !
Link: “Nakaz niezwłocznego aresztowania sprawców ludobójstwa na Narodzie Polskim, agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium.”

 
#12 Prokuratorze, Polaku 2015-01-09 19:05
Link: “Nakaz niezwłocznego aresztowania sprawców ludobójstwa na Narodzie Polskim, agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium.”
docs.google.com/document/d/1BsHiKzXSEnqvp0-nE1i-8h8gj36yHPsXfD9ulnzkMe0/edi
 
 
#11 Prokuratorze, Polaku 2015-01-09 19:04
Link: “Alarm Stan najwyższego zagrożenia Rzeczypospolite j Polskiej“ iddd.salon24.pl/614360,alarm-s tan-najwyzszego -zagrozenia-rze czypospolitej-p olskiej 

Link: “Proklamacja T.Cichockiego najważniejszym obowiązującym aktem prawnym w Rzeczypospolite j Polskiej.”docs. google.com/docu ment/d/1zIB9lwS yEw00Lr9EMKyGAoaj4BLbSU1DsISWl coGjgg/edit
 
 
#10 Prokuratorze, Polaku 2015-01-09 18:59
obudz swoje sumienie! ODWAGI!
DZIAŁAJ !
Tyle pracy wkładasz i sam wiesz jak łowicki"sąd"wsz ystko wykpiwa byle tylko przypodobac się tym LUDOBÓJCOM Z NWO,z Waszygtonu, czy z Izraela !

Rodowici polacy, pracownicy sądu i prokuratury:
WYMYŚLCIE COŚ BY WAM I NAM DAĆ NADZIEJĘ... !

NAKAZ ARESZTOWANIA WYDANY PRZEZ SUWERENA/NARÓD POLSKI DLA ŁOWICKIEJ GRUPY PRZESTEPCZEJ JEST FAKTEM!!!http:/ /www.petycjeonline.com/protes_ przeciw_ustawie _nowe_prawo_geo logiczne_i_gorn icze
 
 
#9 Nie idzcie na smierć 2015-01-09 18:48
" Truj, pal, tnij" sa podstawami dzialalnosci tej antymedycyny - na zimno przez "zmijowe plemie" zaplanowanej wojny chemiczno - biologicznej czasow "pokojowych" !
... "zwykli" ludzie wychowani, a raczej wytresowani w "wierze" do tej nowoczesnej "medycyny" slepo w nia wierza i poddaja sie dobrowolnie wyrafinowanym torturom tej wspolczesnej inkwizycji, ktora w efekcie przynosi przedwczesna smierc w mekach
 
 
#8 Nie idzcie na smierć 2015-01-09 18:47
Intensywniej ujawniane sa historie powstania "medycznego" ludobojstwa, ktore wlasciwie zawsze bylo przeprowadzane przez talmudystow ukrywajacych sie rowniez w kosciolach dla "glupich" gojow i
"blogoslawiacych" ich z szyderczym usmiechem w drodze na smierc w osrodkach kazni "medycznej" czy tez z "blogoslawienst wem" kapelana wojskowego na rzez wojenna.
 
 
#7 Prokuratorze działaj 2015-01-09 18:41
i z urzędu ścigaj winnego zgloszenia niepotrzebnej akcji ratowniczej i łacznie o pokrycie kosztów zmasowanej akcji strazy, policji, oraz kosztów związanych z nieuzasadnionym zawieszeniem pracy łowickiego sądu !

 
 
#6 NIE MINUSUJ 2015-01-09 18:35
tylko sprawdz, wejdz doczytaj jak POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU CIĘ BRONI PRZED ZYDOWSKIM JARZMEM,
PRZED M.IN. ZATRUTĄ WODĄ W ŁOWICZU, TRUCICIELSKĄ BAZA UOS NA BRATKOWICACH !

PRZECZYTAJ JAK ŁOWICKI SĄD LEKCEWAZY WSZELKIE ZAGROŻENIA DLA TWOJEGO ZDROWIA I ZYCIA I JAK WYDAJE LISTY ZEELAZNE DLA TRUCICIELI Z kALIŃSKIM NA CZELe BY UCHODZILI BEZKARNIE !!!

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
 
 
-1#5 Sąd na badanie 2015-01-09 17:26
winny, pewnie "prezes" sądu, nieuzasadnioneg o wezwania straży niech poniesie koszty niepotrzebnej akcji ratowniczej i niech dobrowolnie podda się badaniu psychiatrycznem u przez biegłego sadowego w ulubionym ich Zgierzu pod ewentualnym przymusem doprowadzenia przez policjantów w razie niestawienictwa!!!

Straz niech policzy koszty tej akcji ,jak i koszty spraw które sie nie odbyłyi które akta
 
 
-1#4 Dość krzywdzenia 2015-01-09 17:16
Narodu Polskiego przez łowicki "sąd"!!!

Nade wszystko na “sędziach” Sądu Rejonowego w Łowiczu ciąży prokuratorski zarzut w związku z zamachem na dobro chronione prawem jakim są nasze organizacje i siedziba. Decyzją Prokuratora Okręgowego w Łodzi postępowanie przeciwko “sądowi” w Łowiczu zostało przekazane do Prokuratury w Kutnie.

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
 
 
-1#3 Kto broi to sie boi 2015-01-09 17:12
Łowicki sąd jest sądem kapturowym, militarnym, nielegalnie zarejestrowanym w Waszyngtonie pod nr.424285439, SIC 9211, działającym w interesie światowych elit żydowskich a jego skład mianowany jest przez okupacyjne uzurpatorskie władze w Polsce, nie posiadające mandatu Suwerena tj.Narodu Polskiego do prawa zajmowania stanowisk i sprawowania urzędów, co ogłosił w imieniu Narodu Polskiego T.Cichocki w Proklamacji z 02.11.2014r.

 
 
+1#2 Kto broi to sie boi 2015-01-09 17:08
się boi ... nawet niedogaszonego swojego papieroska!!!
 
 
+3#1 gal# 2015-01-09 15:01
Pewnie ktos fajka nie dogasil
 
 

Teresa Wojda

z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i radosnego dzielenia się dobrą nowiną o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena-Naród Polski w Rzeczypospolitej Polskiej !

2014-12-23 06:21:08
Łowicz, 23.12.2014r.
Szanowni Państwo,
 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i radosnego dzielenia się dobrą nowiną o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena-Naród Polski w Rzeczypospolitej Polskiej !
 
Dobrą nowiną dla nas Polaków jest też fakt ukazania sie w Niemczech Proklamamcji o przejęciu władzy przez Naród Niemiecki, wzorem polskiej Proklamacji autorstwa Tadeusza Cichockiego.(jako zał. do emaila)
 
Przyjmijmy do wiadomości jako fakt, że prywatny, niewolniczy system na świecie upadł 25.12.2012r. a tym samym narody świata odzyskały "swoje prawo własności terenów, nieba, wody, własną wartość i własną wolność, co równocześnie oznacza, że już nic i nikt nie stoi między ludźmi a Stwórcą." propertyinfo.com/DC-Washington/
 
Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

 
Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z naszą polską tradycją Polak okazuje zawsze szczególny szacunek dla Pań i dla każdego człowieka, bo to jest  nam wpajane od kołyski przez Matki Polki, dzięki którym Polskość przetrwała czasy zaborów i będzie trwać na wieki ! 
 
Rodowity  Polak jest dumny ze swego pochodzenia i nigdy nie posunąłby się do takiej pogardy jak P.Bein a zwlaszcza dla kobiet, które wyręczają, wspierają, motywują do działań w obronie naszej Ojczyzny, w obronie każdej polskiej rodziny zagrożonej przez podstępnego żydowskiego wroga, ukrywającego się pod polskimi nazwiskami, udającego Polaków a zapewne mieszkającego  po sąsiedzku czy za miedzą. 
 
Niestety, bloger Piotr Bein nadal obraża i znieważa nas za bezkompromisową obronę Narodu Polskiego, łamiąc tym samym polskie prawo i zasady obowiązujące w internecie a nade wszystko prawa człowieka i ustawę o języku polskim. 
 
Nie przystoi to szczególnie osobie szczycącej się rzekomymi tytułami naukowym a nie umiejącej czytać tekstu, bo P.Bein nie raczył nawet przeczytać ze zrozumieniem pierwszego zdania naszej poprzedniej krespondencji : 
 
 cyt.: "21-Dec-14, at 5:44 AM, Łowicka Inicjatywa Obywatelska Uprzejmie informujemy, że Maria Bejda i Teresa Wojda wspólnie redagują wystąpienia Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu w tym ostatnio rozesłany tekst zawierający opinię na temat nieustannego, wulgarnego znieważania nas i całego Narodu Polskiego."
 
Pisaniem w wulgarny, talmudyczny sposób a przy tym celowym pisaniem niedbałą polszczyzną bez polskich znaków, daje P.Bein o sobie najgorsze świadectwo !
Po raz kolejny P. Bein łamie prawo, znieważa i nadinterpretowuje jakobyśmy jemu cokolwiek narzucały np. jakie portrety mają wisieć nad jego łózkiem, co jest nadużyciem!
 
Bezwzględnie miałyśmy prawo i obowiązek żądać usunięcia nagrania ze skompromitowanym, wulgarnym S.Dembowskim, nagrania sugerującego jakoby ten fałszywy milioner z USA, kandydujący w 2010 r. na prezydenta Tarnowa, miał jakikolwiek związek z Proklamacją T.Cichockiego.  
 
Piotr Bein wyraźnie pisze że jest przeciwny przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy przez Naród Polski, szydzi z Proklamacji czyli jednoznacznie stawia się po stronie okupanta żydowskiego.
 
P.Bein zamiast uwzględnić naszą prośbę, to z talmudyczną pogardą, w wulgarny sposób odnosi się do nas, znieważa nas jak też Pana Cichockiego a przy tym również innych Polaków.
 
W związku z powyższym  żądamy od Piotra Beina niezwłocznego usunięcia z jego blogów wszystkich naszych tekstów wraz z komentarzami.
 
P.Bein zarzuca nam antysemityzm, chociaż doskonale wie, że antysemityzm wymyślili Żydzi aby inne narody nie miały odwagi sprzeciwiać się ich haniebnym działaniom. 
 
Polacy mają bezwzgędne prawo i obowiązek obrony swoich praw i swojej Ojczyzny, Rzeczyposolitej Polskiej w obliczu dokonanej podstępnie agresji, zawojowania terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim przez mniejszość żydowską.
 
Oto poniżej jakże aktualne wskazania dla Polaków autorstwa ks.profesora Stanisława Trzeciaka
Trzeciak był uważany przed wojną za czołowego teoretyka akcji antyżydowskiej w Polsce[3][4]. Napisał kilkadziesiąt prac naukowych, w tym wiele poświęconych kwestii żydowskiej. Uchodził za najlepszego wśród polskich duchownych katolickich znawcę Talmudu. Jego dorobek naukowy został w szerokim zakresie wykorzystany przez Feliksa Konecznego w powstałej w okresie wojny pracy Cywilizacja żydowska (Londyn 1974, wyd. pośmiertnie).
 
W zakończeniu książki: “TALMUD O GOJACH a kwestia żydowska w Polsce” ks. dr Stanisław Trzeciak zawarł pouczenie jako swój testament, zobowiązujący POLAKÓW do jego przestrzegania i wykonania !
 
 
„Dlatego to, nakazem obecnych czasów jest żydom jako wrogom Polski równouprawnienie odjąć, a nadto z Polski
ich wysiedlić, majątki ich, jako zdobyte oszustwem i szachrajstwem na rzecz państwa obrócić.
Tymczasem dopóki żydzi z Polski nie wyjdą, konieczną jest rzeczą, w imię hasła "walka ekonomiczna i owszem", przeprowadzić następujące ustawy:
Bezwzględne zniesienie uboju rytualnego, jako barbarzyńskiego zabobonu, nie mającego nic wspólnego z prawem Mojżeszowym, ani religią Mojżeszową, przy pomocy jednak którego żydzi wyciągają ze społeczeństwa polskiego około pół miliarda zł rocznie przez zmonopolizowanie handlu mięsem, bydłem, skórami, wyprawą skór i odpadkami
rzeźnianymi.
 
Do Dekretu o zniesieniu masonerii, dodać należy surowe kary za należenie do tej międzynarodowej antypaństwowej i antykościelnej mafii, oraz konfiskatą majątków tak prywatnych masonów, jak i majątków lóż, oraz zastosowanie tychże kar do pomocniczych organizacji masońskich.
Pozbawienie komunistów praw obywatelskich.Rewizję praw obywatelskich, nabytych po 11 listopada 1918 roku.
Zakaz zmiany nazwisk czy imion żydowskich na polskie i chrześcijańskie, powrót do dawnych nazwisk i imion.
Oraz surowy zakaz używania przez żydów imion chrześcijańskich.
Pozbawienie tych wszystkich żydów praw obywatelskich, którzy kiedykolwiek piórem, słowem czy zachowaniem się
swoim działali na szkodę moralną lub materialną czy ujmę dla imienia polskiego w kraju lub za granicą, lub też w
przeciągu 2 lat przebywając zagranicą nie odnowili paszportu.
Żydzi nie mogą wybierać, ani być wybierani do Sejmu, Senatu czy gminy, nie mogą być urzędnikami państwowymi ani gminnymi, ani też nie mogą być w sposób jawny lub ukryty zatrudnieni, ani nie mogą być udziałowcami w
gałę­ziach życia gospodarczego, które decyduje o obronności państwa.
 
Żyd z natury tchórz, skłonny do dezercji i zdrady, jako materiał wojskowy, małowartościowy lub szkodliwy i niebezpieczny, jeszcze za czasów królestwa żydowskiego od króla Jana Hirkana 135­104 r. przed Chr. do wojska nie brany, zastępowany zaś przez wojska najemne z obcych narodów w królestwie żydowskim, przeto i w Polsce Armia
Polska nic nie straci, a przeciwnie bardzo wiele zyska, jeśli się odżydzi. A zatem żydzi nie mogą służyć w wojsku, ani posiadać pod żadnym warunkiem broni, natomiast odbywają pracę podwójną co do czasu na robotach publicznych i płacą progresywny podatek na Armię stosownie do zamożności.
Żydzi nie mogą być nauczycielami w szkołach czy na wyższych uczelniach.
Ponieważ działają demoralizująco na młodzież polską i szerzą wywrotową propagandę, przeto nie mogą uczęszczać do szkół polskich razem z młodzieżą polską. Na wyższe zaś uczelnie tylko procentowo do ludności żydowskiej. Ponieważ zaś adwokatura i stan lekarski są zanadto przeżydzone, przeto do adwokatury i na wydziały medyczne nie przyjmuje
się żydów, dopóki liczba żydów w tych zawodach nie zrówna się procentowo z procentem ludności żydowskiej.
Żyd nie może leczyć chrześcijanina, ani też adwokat żyd nie może występować w sądzie w obronie chrześcijańskiego klienta.
 Żydzi nie mogą być ani dziennikarzami, ani wydawcami pism przeznaczonych dla ludności polskiej, nie mogą pełnić żadnych funkcji w teatrze, w urzędzie radiowym, w dziale filmowym.
 
Nie mogą nabywać ziemi ani żadnych nieruchomości. Ziemia, którą już posiadająjako własność ponad 100 ha, przechodzi do parcelacji, poniżej zaś 100 ha, tak samo jak i domy po miastach podlegają podwójnemu opodatkowaniu.
Ponieważ to wszystko pochodzi z lichwy, oszustwa i wyzysku ludności rdzennej, do niej zatem wraca.
Żydzi wyjeżdżający z Polski, mogą wywozić swe kapitały tylko w formie obligacji renty wieczystej, czy też w formie polskich wyrobów przemysłowych. Kobiety do lat 40, mężczyźni do lat 20 nie mogą u żydów służyć.
Za pożycie z żydem czy żydówką kara więzienia.
Ponieważ żyd demoralizująco działa na ludność wiejską, wyzyskuje i oszukuje ją, przeto wstęp żydowi do wsi najsurowiej wzbroniony.
Ponieważ żydzi celowo i planowo urządzają sztuczne bankructwa i na nich się bogacą, a do ruiny doprowadzają swych wierzycieli, wypłacając im trzecią część wierzytelności lub wcale nic, przeto prawo o niewypłacalności należy poddać
ścisłej rewizji, a kupiec, który raz zbankrutował nie może zajmować się handlem, nie tylko samodzielnie, ale i w cudzym imieniu.
Ponieważ giełda jest głównym terenem oszustwa i szachrajstwa żydowskiego, przeto na giełdzie żydzi nie mogą występować.
 
Zemsta należy do charakteru duszy żydowskiej, a żydzi, jak doświadczenie zbyt częste wykazuje, mordują skrycie i
podstępnie tych, którzy broniąc swój naród, przeciw nim występują. Było to wprawdzie rzeczą znaną, ale nie zawsze
możliwą do stwierdzenia. Tymczasem potwierdza to publicznie żyd Marx Rosenberg w Nowym Yorku, który w  listopadzie 1938 r. w jednym z najpoczytniejszych dzienników tamtejszych, przedstawił następujący projekt:
"Proponuję, aby zamiast wystąpić zbrojnie jako naród przeciw Hitlerowi, Goeringowi i ich towarzyszom — wypuścić z
więzienia 10 czy 12 zawodowych morderców i tym, w zamian za sowitą opłatę i zagwarantowanie bezkarności polecić zgładzenie Hitlera, Goeringa i Goebelsa".
Prz strzeżeń metodę żydowską mordowania swoich przeciwników w najohydniejszy sposób.
Do tego rodzaju wystąpień żydowskich zaliczyć należy zamieszczone pogróżki pod moim adresem w piśmie żydowskim,wychodzącym we Lwowie "Chwila poranna" w dniu 26 sierpnia 1938 r."A ksiądz dr St. Trzeciak powinien pamiętać, że za każdym złym uczynkiem kroczy zawsze bogini zemsty, która uderzy wtedy, gdy najmniej tego spodziewają się..."
 
Posługują się przy tym często żydzi małoletnimi pobratymcami, jak wskazywałoby na to zamordowanie funkcjonariusza policji u nas w Brześciu n. B., zamordowanego przez żyda Szczerbowskiego i zamordowanie sekretarza
ambasady niemieckiej w Paryżu von "Ratha, zamordowanego przez żyda Grunspana. :
Wobec tego naświetlenia z wypadków w kraju i za granicą,by żydów odzwyczaić od mordów tak częstych z pobudek
zemsty, należy za każde morderstwo popełnione przez żyda lub mordercę podstawionego przez żydów, uważać ogół
żydowski za odpowiedzialny.
Tę metodę stosują Anglicy wobec Arabów w Palestynie, a żydzi ją wychwalają. — Jeśli jest to chwalebnym w Palestynie, to dlaczego nie ma się tego zastosować w Polsce?
Prawa te oparte na Talmudzie stosowali żydzi do gojów w swoim kraju, jako instytucję ochronną przed zalewem obcych, zastosujmy je w Polsce do żydów przed zalewem żydowskim.
Cały Naród Polski z Rządem na czele, jeśli chce być konsekwentnym i przeprowadzić walkę ekonomiczną aż do zwycięstwa, by "Polskę podnieść wzwyż", jeśli nie chce zginąć, jeśli nie chce podzielić losu Rosji i Hiszpanii, musi te prawa wprowadzić, musi wykorzystać obecne nastroje, kiedy państwa tak jednolite i o tak znikomej ilości żydów jak
Niemcy i Włochy, wypędzają ich od siebie.
 
Naród Polski musi to zrozumieć, że jeśli nie chce, by dzieci jego szły na żebry, czy ginęły z głodu, musi żydów wysiedlić, jako obcych i szkodliwych sublokatorów, by swemu młodemu pokoleniu zabezpieczyć przyszłość, bo potęga Polski jest bez żydów. Tak należy rozumieć "walkę ekonomiczną", bo tylko bez balastu i bagażu żydowskiego można
"Polskę wzwyż podnieść"”.
 
Szanowni Państwo,
 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i radosnego dzielenia się dobrą nowiną o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena-Naród Polski w Rzeczypospolitej Polskiej !
Dobrą nowiną dla nas Polaków jest też fakt ukazania sie w Niemczech Proklamamcji o przejęciu władzy przez Naród Niemiecki, wzorem polskiej Proklamacji autorstwa Tadeusza Cichockiego.(jako zał. do emaila)
Przyjmijmy do wiadomości jako fakt, że prywatny, niewolniczy system na świecie upadł 25.12.2012r. a tym samym narody świata odzyskały "swoje prawo własności terenów, nieba, wody, własną wartość i własną wolność, co równocześnie oznacza, że już nic i nikt nie stoi między ludźmi a Stwórcą." propertyinfo.com/DC-Washington/
 
Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

 

Teresa Wojda

Prywatny niewolniczy system na świecie upadł 25.12.2012r. Stop znieważaniu Narodu Polskiego i Polski !!!

2014-12-21 14:31:35
UWAGA ! 
WAŻNA WIADOMOŚĆ UKRYWANA PRZEZ OFICJALNE MEDIA !
 
Skrótowe tłumaczenie z j. niemieckiego poniżej załączonego filmu " Dlaczego nie dowiemy sie o tych waznych informacjach z oficjalnych mediów, Bundes Republik Deutschland-oszustwo." :
 
"Niezależni eksperci prowadzący śledztwo, kontrolujący Bank Światowy, opublikowali 25.12.2012r. raport " Report-Paradygmat" o korupcji w bankach, w sądownictwie i sferach rządowych. 
 
Grupa śledczych specjalistów stwierdza, że stary system nie może zostać uratowany. Grupa ta utworzyła OPPT: "One People Public Trust "/wwis.peotretrust1776org i opracowała UCC rejestr, zawierający dowody na to, że żyliśmy w prywatnym niewolniczym systemie światowym:UCC-Uniform Comercial Code.

Poprzez ten rejestr ludzkość, jako zbiorowość, odzyskała swoje prawo własności terenów, nieba, wody, własną wartość i własną wolność, co równocześnie oznacza, że już nic i nikt nie stoi między ludźmi a Stwórcą.
 
Te rejestry są prawomocne, niepodważalne.
Służą do przymusowej egzekucji przez ludzkość wyroku na upadłym, prywatnym, niewolniczym systemie. "
 
Tłumaczenie z j.niemieckiego: M.Bejda, T.Wojda
 
Łowicz 20.12.2014 r.
 
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że Maria Bejda i Teresa Wojda wspólnie redagują wystąpienia Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu w tym ostatnio rozesłany tekst zawierający opinię na temat nieustannego, wulgarnego znieważania nas i całego Narodu Polskiego. 
 
Polski Obywatelski Ruch Oporu po raz kolejny stanowczo protestuje przeciwko określaniu przez Piotra Beina i kogokolwiek  naszej Ojczyzny nazwą "Polin"  i pogardliwe nazywanie Narodu Polskiego, cyt.: "polactfem" !!! 
 
Prześladowanie przedstawicieli Narodu Polskiego i  brak szacunku dla ich Ojczyzny- Polski wpisuje się w rażący antypolonizm i szowinizm. Bloger Piotr Bein udaje przed Polakami  "znawcę naszego Narodu" a faktycznie jest obrońcą żydowskiego panowania w Polsce pod szyldem "Polin", co czyni go fałszywym obrońcą Narodu Polskiego.
 
Błędem jest określanie  P.Beina jako " znawcy naszego Narodu ", tym bardziej, że on nie mieszka w Polsce i nie zna faktycznej sytuacji Polaków, ciemiężonych przez podstępnych Żydów, wychowanych na zbrodniczych księgach Talmudu, w nienawiści i pogardzie do innych narodów. 
 
 Bein poniża i obraża tych Polaków, którzy inaczej niż on postrzegają rzeczywistość. Widzą inaczej albo widzą więcej, dalej i działają bezkompromisowo w obronie Narodu Polskiego.Stosowanie jakiegokolwiek ataku personalnego, znieważającego poszczególne osoby za wypowiedzi nie zgodne z wizją P.Beina, talmudycznego piewcy "Polin" , jest naruszeniem Światowej Konwencji Praw Człowieka i Obywatela, w tym m.in prawa do wolności słowa. Narzuca on nam Polakom swoje myślenie w sposób talmudyczny, pokrętny, obraźliwy, lekceważący, wykpiwający, wulgarny, w poczuciu bezkarności. 
 
Przerwijmy wreszcie obrażanie i znieważanie przedstawicieli Narodu Polskiego i Polski !
Nie powinni już dłużej czuć się bezkarni tacy, co znieważają a nawet grożą, tak jak m.in ostatnio P.Bein groził Panu Wlazińskiemu założeniem sprawy o zniesławienie w emailu z 20.12.2014r., 00;35., a  jednocześnie  znieważał nie tylko Pana Wlazińskiego ale także m.in. M.Bejda i T.Wojda, przedstawicielki Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu a także  znieważał Naród Polski i Polskę.
 
Oto cytat fragmentu obelżywego emaila od Piotra Beina :
Piotr Bein <piotr.bein@imag.net>
do: "W. Wlazlinski" <netpol@interaccess.com>
data: 20 grudnia 2014 00:35
temat: Re: STOPNIOWY HOLOKAUST POLAKOW!!!
"w polskiej kulturze, zwlaszcza wsrod koltunskiego ciemnogrodu a la Wlazlinski, nalepka 'Zyd' nalezy do najwiekszych ponizen 
jak sie prosisz, to wytocze ci sprawe o znieslawienie bazujace na oszustwie i e-stalkingu (powtarzane publiczne przesladowanie, oczernianie, ponizanie), b. surowo karalnym
latwo mozna udowodnic, ze nie jestem ani nie bylem zydem/Zydem -- chyba ze masz dowody LOL... jak w-szawski sajan Szewczyk Dratewka vel Fircyk w Zalotach,  "ma" dowody zem antysemita  LOL "
 
P.Bein używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe jak np. "kołtuński ciemnogród" albo cyt.: "bejdurskie pretensje przerodza sie pod wlazlinskim szyldem w nastepny absurd pod dyrekcja Maslinskiego z akompaniamentem Dabrowskiego i podpierdzaniem Bizonia "
 
Niedopuszczalne i karygodne jest celowe zniekształcanie przez P. Beina  zasad pisowni i gramatyki języka polskiego, mające na celu stopniowe wynaradawianie Polaków i tłumienie Ducha Polskości w Narodzie Polskim a także tłumienie szans i nadziei na uwolnienie Polski z żydowskiego jarzma jakim jest FAKT PRZEJĘCIA 02.11.2014r. BEZPOŚREDNIEGO SPRAWOWANIA WŁADZY ZWIERZCHNIEJ PRZEZ SUWERENA- NARÓD POLSKI !
 
Zmasowany atak P.Beina i jego polecznika A. Szuberta na nas i nasze organizacje za popieranie i rozpowszechnianie Proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena-Naród Polski, 
ogłoszonej przez Tadeusza Cichockiego w dniu  02.11.2014r. dowodzi, że obaj Panowie nie chcą aby Polska była tylko dla Polaków tak jak Izrael jest tylko dla Żydów ! 
 "POLACY wiedzą, jak żydków pozbawić władzy na terytorium Polski i mają nawet bezwzględny obowiązek wypędzić żydów z terytorium POLSKI (legalnie). Ukradzione złoto II RP przez masonów, też musi do POLSKI wrócić, jak i inne grabieże i odszkodowania za mordy milionów POLAKÓW, których krew mają na rękach - żydzi!!!! "http://trzcinska.neon24.pl/post/116712,pilne-okupant-zydowski-zagrabia-45-terytorium-polski
 
W stanie najwyższego zagrożenia Rzeczypospolitej Polskiej, w okolicznościach ogłoszonej przez Tadeusza Cichockiego w dniu 02.11.2014r. Proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena-Naród Polski  jak też w okolicznościach upadku prywatnego, niewolniczego systemu światowego, zdemaskowanego przez "Paradigma Report" o korupcji w bankach, sądownictwie i sferach rządowych na świecie,
wspólnie żądajmy jako pokrzywdzeni przez  Piotra Beina i Andrzeja Szuberta:  
 1. natychmiastowego zaprzestania przez nich znieważania kogokolwiek a zwłaszcza przedstawicieli Narodu Polskiego jak również Narodu Polskiego jako całości a nade wszystko naszej Ojczyzny- Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. usunięcia wszystkich wpisów w internecie autorstwa P.Beina i A.Szuberta a naruszających dobra osobiste poszczególnych osób, niedopuszczalne i skandaliczne, wulgarne, talmudyczne ataki personalne 
 3. opublikowania przez P.Beina i A.Szuberta przeprosin poszczególnych osób pokrzywdzonych przez nich oraz przeprosin Narodu Polskiego.
 4. rozesłania przeprosin pocztą emailową do pokrzywdzonych jak też do wszystkich adresatów ich emalii.
 Podstawa prawna naszych żadań.
 
Piotr Bein nie ustaje a wręcz wzmaga ataki personalne na wielu Polaków, co :

 

 • jest jawnym antypolonizmem i  podlega ściganiu z art.133 k.k. oraz art. 257 k.k.
 • podlega  rygorom art. 212 § 1 Kodeksu karnego cyt: „Kto pomawia inną osobę… o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.”
 • kwalifikuje się to pod art. 216 § 1 Kodeksu karnego, cytat: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”
 • jest złamaniem art.23 Kodeksu cywilnego: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”
 • jest złamaniem art. 24 § Kodeksu cywilnego: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. (…) W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
 • wyczeruje znamiona art.190§ 1 k.k. cytat:”„Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Bezpodstawne grożby pod adresem Pana Wlazińskiego
 • narusza ustawę z 7.10.1999r. o języku polskim, cyt; "język polski stanowi podstawowy element narodowej tożsamości i jest dobrem narodowej kultury"

 

"Art. 3.1. Ochrona języka polskiego polega w szczególności na:
1) dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji.
2) przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji;
3) szerzeniu wiedzy o nim i jego roli w kulturze;
4) upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a także przeciwdziałaniu ich zanikowi;
5) promocji języka polskiego w świecie;
6) wspieraniu nauczania języka polskiego w kraju i za granicą." 
 
Z  poważaniem, serdecznie pozdrawiamy

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<       

 
UWAGA ! 
WAŻNA WIADOMOŚĆ UKRYWANA PRZEZ OFICJALNE MEDIA !
 
Skrótowe tłumaczenie z j. niemieckiego poniżej załączonego filmu " Dlaczego nie dowiemy sie o tych waznych informacjach z oficjalnych mediów, Bundes Republik Deutschland-oszustwo." :
 
"Niezależni eksperci prowadzący śledztwo, kontrolujący Bank Światowy, opublikowali 25.12.2012r. raport " Report-Paradygmat" o korupcji w bankach, w sądownictwie i sferach rządowych. 
 
Grupa śledczych specjalistów stwierdza, że stary system nie może zostać uratowany. Grupa ta utworzyła OPPT: "One People Public Trust "/wwis.peotretrust1776org i opracowała UCC rejestr, zawierający dowody na to, że żyliśmy w prywatnym niewolniczym systemie światowym:UCC-Uniform Comercial Code.

Poprzez ten rejestr ludzkość, jako zbiorowość, odzyskała swoje prawo własności terenów, nieba, wody, własną wartość i własną wolność, co równocześnie oznacza, że już nic i nikt nie stoi między ludźmi a Stwórcą.
 
Te rejestry są prawomocne, niepodważalne.
Służą do przymusowej egzekucji przez ludzkość wyroku na upadłym, prywatnym, niewolniczym systemie. "
 
Tłumaczenie z j.niemieckiego: M.Bejda, T.Wojda


 
 
image
 
 
 
 
 
Warum erfahren wir diese wichtigen Informationen nicht i...
19. Dezember 2014 Kommentare deaktiviert Warum erfahren wir diese wichtigen Informationen nicht in den offiziellen Medien Ähnliche Beiträge Original und Ko...
 
Vorschau nach Yahoo
 
 
 
 
 
image
 
 
 
 
 
Werkzeuge
Originalseite OPPT / I UV  in verschiedenen Sprachen: Werkzeuge: Courtesy Notice - Download ANDERE SPRACHEN BEVOR wir die OPPT-Werkzeuge nutzen, mu...
 
Vorschau nach Yahoo
 
 
 
 
 

Teresa Wojda

Stop dla nielegalnej ustawy 1066 ! O położenie kresu zuchwałym działaniom okupanta !

2014-12-10 14:19:33

                  Stop dla nielegalnej ustawy 1066 !

O położenie kresu zuchwałym działaniom okupanta!

https://docs.google.com/document/d/1so4DIaI_8PV_-syUibKndB-XuvXzQcUY7FFPYkX5xkY/edit

 

Łowicz, 08.12.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

        

Marek Działoszyński

Komendant Główny Policji

Zastępcy Komendanta Głównego Policji:

Krzysztof Gajewski, Mirosław Schlosser, Wojciech Olbryś

Komenda Główna Policji, ul. Puławska, 148/150, 02-624 Warszawa

Dariusz Łuczak

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zastępcy  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

Kazimierz Modraszewski, Jacek Gawryszewski

Centrala Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa)

Mieczysław Gocuła

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

Anatol Jerzy Wojtan , Jan Dziedzic

Sztab Generalny Wojska Polskiego, ul. Rakowiecka 4a, 00-904 Warszawa

Krzysztof Klimek

Szef Biura Ochrony Rządu

Zastępcy Szefa Biura Ochrony Rządu:

Mirosław Depko, Łukasz Demel  

Biuro Ochrony Rządu, ul Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

Szanowni Rodacy,

jako bezbronne Matki Polki, zatroskane o los naszych rodzin,  Narodu Polskiego, w stanie najwyższego zagrożenia Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się do Was jako rodowitych Polaków, którzy ślubowali dochować wierności  Narodowi Polskiemu o niezwłoczne wypełnienie obowiązków  wobec Suwerena-Narodu Polskiego, wobec każdego Polaka !

Przeciwstawcie się wreszcie działaniom  wyniszczającym  Naród Polski i Polskę!

Nie pozwólcie na ogłoszenie stanu wojennego !

Przerwijcie stosowanie nielegalnej ustawy nr.1066 z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej !

Dowód: link: “Ustawa 1066” , /orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/1066_u.htm

Waszą powinnością wobec Waszych matek, ojców, żon, dzieci i całego Narodu Polskiego  jest :

 • aresztowanie sprawców ludobójstwa na Narodzie Polskim, zawojowania terytorium Polski a w pierwszej kolejności organizatorów prowokacyjnego  marszu,, zaplanowanego  na 13.12.2014r. w Warszawie, jak na ironię, przez przedstawicieli żydowskiego okupanta, “posłów” “Prawa i Sprawiedliwości”  z J. Kaczyńskim (Kalkstein) na czele

Dowód: link: “13 grudnia marsz Polaków protestujących przeciwko aferom i fałszerstwom władzy.”    cccniezalezna.pl/62054-13-grudnia-marsz-polakow-protestujacych-przeciwko-aferom-i-falszerstwom-wladzy  

 • udzielenie ochrony dla  przywódcy Narodu Polskiego Tadeusza Cichockiego i jego rodziny,  autora Proklamacji o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej przez Suwerena-Naród Polski

 • umożliwienie T.Cichockiemu przejęcia  sterów władzy w Polsce i medialnego poinformowania całego społeczństwa w Polsce i opinii światowej o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy przez Naród Polski w Polsce

Wykonanie przez Was  zobowiązań wobec Narodu Polskiego jednocześnie obroni  przywódczynię Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresę Wojda z bezpodstawnych zarzutów za stawanie w obronie Narodu Polskiego i bezprzedmiotowym uczyni nakaz “sądu” w Łowiczu do zapłacenia kary za nie stawienie się przed tymże kapturowym “sądem” oraz bezskutecznym uczyni  wydane przez ten “sąd” karygodne, bezpodstawne skierowanie na badania psychiatryczne pod rygorem siłowego doprowadzenia na badania.

 

Od Waszych  niezwłocznych, skutecznych  działań zależy  bezpieczeństwo i przyszłość  Narodu Polskiego i Polski, bezpieczeństwo T.Wojda i M. Bejda oraz  bezpieczeństwo siedziby Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu.

 

Dodatkowym argumentem i zachętą do niezwłocznych, odważnych działań niech będzie dla Was fakt podania się do dymisji całego składu Państwowej Komisji Wyborczej, po naszym wystąpieniu, wbrew nawoływaniom uzurpatora “prezydenta” B. Komorowskiego-Szczynukowicza do ich trwania na stanowiskach..

Dowód: link: “Cała Państwa Komisja Wyborcza podała się do dymisji.Dziewięciu członków porzuca stanowiska”

/wpolityce.pl/polityka/223048-cala-panstwowa-komisja-wyborcza-podala-sie-do-dymisji-dziewieciu-czlonkow-porzuca-stnowiskaTym aktem sędziowie PKW przyznali,  że system wyborczy oraz prawo wyborcze, ustanowione przez okupanta, sankcjonujące fałszerstwa i oszustwa, pozbawia Naród Polski rzeczywistego wpływu na losy jego Ojczyzny.

a

Dowód: link, “Wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej do przyznania się do fałszerstw i oszustw wyborczych.”

docs.google.com/document/d/1QWpDFFKEBCvQO56f2NjGAe6MDAml9aZ_OutYPiyhqM0/edit

W okolicznościach obowiązywania Proklamacji T. Cichockiego od 02.,11.2014r. i totalnej kompromitacji okupanta podczas       wyborów samorządowych 16.11.2014r. , obnażających  przed całym światem proceder oszustw i fałszerstw wyborczych, konieczne i naglące jest aresztowanie osób  winnych działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski !

  

Na rozprawie 17.11.2014r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu  w sprawie  sygn.akt IIW 414/14, o wykroczenie z art. 51 § 1 Kw, 66 § 2 Kw, 65 § 2Kw i 63a §1 Kw,   przeciwko przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresie Wojda, z wniosku o ukaranie wystawionego przez Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu na wniosek Rady Miejskiej w Łowiczu,  pod fałszywymi, całkowicie odbiegającymi od stanu faktycznego  i miejsca zdarzenia zarzutami  “zakłócenia spokoju i porządku publicznego” :

 • w dniu 25.06.2014r.na Starym Rynku w Łowiczu, co nie jest zgodne z prawdą, bo T.Wojda protestowała na sali obrad Rady Miejskiej w Łowiczu a nie na placu Starego Rynku, przeciw  odrzuceniu naszych w pełni udokumentowanych skarg na ludobójcze działania Burmistrza Miasta Łowicza i Rady Miejskiej w Łowiczu jak też  skarg na zamach na nasze  organizacje i siedzibę.

Na znak protestu przeciwko złamaniu  prawa przez Radę Miejską, i bezpodstawne nasłanie policji przez władze Łowicza, T.Wojda rozbiła maleńki pojemnik z wodą z dodatkiem czosnku.

Dowód : link “Przerwane obrady Rady Miejskiej”

lowicz24.eu/wiadomosci/l24/4995-przerwane-obrady-rady-miejskiej   

Dowód: Nagranie wystąpienia prezes T.Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r.

   www.youtube.com/watch?v=GKH6GKVHlfs#t=13

Dowód: link:  Pismo procesowe z 17.09.2014r. , “Kara za obronę Narodu Polskiego a bezkarność za łamanie jego praw ?”

https://docs.google.com/document/d/1oonScUtzqIPEepAR9WbhrJk6SGXSo4pXxJdrlT2AD2c/edit 

 • w dniu 01.08.2014r. na cmentarzu (nie na ulicy, jak fałszywie podane jest na wniosku do sądu!) w Łowiczu przy pomniku “Harcerek i harcerzy Szarych Szeregów żołnierzy Armii Krajowej”, sygn. akt II W 488/14

Prawda o uzurpatorach zawarta na plakatach, które prezes Stowarzyszenia T.Wojda eksponowała w milczeniu podczas odbywającego się widowiska drażniła władze miejskie, powiatowe i kościelne do tego stopnia że utrudniali T.Wojda dojście do pomnika i złożenie hołdu ofiarom II Wojny Światowej a zwłaszcza żołnierzom AK w imieniu Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, kontynuatora działalności  Armii Krajowej rodowitych Polaków.

To Burmistrz Miasta Łowicza K.Kaliński zakłócał spokój i porządek publiczny poprzez m.in. znieważanie publiczne przez mikrofon prezes T.Wojda.

Dowód : Pismo procesowe z 30.09.2014r. ,

link: “Łowickie bezprawie wymiaru sprawiedliwości; sądzenie ofiary zamiast ukarania sprawców.”

/docs.google.com/document/d/1iCJXbMPyo0yxZ2bQe6VYtcuUcr8oUTGpwNmIIyHz8NI/edit

Władze Łowicza wysługują się policją, która wnosi o ukaranie T.Wojda, osoby pokrzywdzonej napaścią dwóch  mężczyzn i zachowaniem policjantów a także zachowaniem władz miasta Łowicza i powiatu łowickiego oraz przedstawicieli władz kościelnych.

Informujemy, że Sąd Rejonowy w Łowiczu został drogą emailową i pocztową, uprzedzony pismem z 14.11.2014r. pt.: “Nakaz niezwłocznego aresztowania sprawców ludobójstwa na Narodzie Polskim, agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium”,  że Teresa Wojda nie wstawi się w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, który jest sądem kapturowym, militarnym, nielegalnie zarejestrowanym w Waszyngtonie pod nr.424285439, SIC 9211, działającym w interesie światowych elit żydowskich a jego skład mianowany jest przez okupacyjne uzurpatorskie władze w Polsce, nie posiadające mandatu Suwerena tj.Narodu Polskiego do prawa zajmowania stanowisk i sprawowania urzędów, co ogłosił w imieniu Narodu Polskiego Tadeusz Cichocki w Proklamacji z 02.11.2014r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena-Naród Polski.

Nade wszystko na “sędziach” Sądu  Rejonowego  w Łowiczu ciąży prokuratorski zarzut w związku z  zamachem na dobro chronione prawem jakim są nasze organizacje i siedziba. Decyzją Prokuratora Okręgowego w Łodzi postępowanie  przeciwko “sądowi” w Łowiczu zostało przekazane do Prokuratury w Kutnie.

Pomimo tego jak też przedstawionych argumentów i dowodów na nielegalną, bezprawną  działalność militarnego “sądu”, nielegalnie zarejestrowanego w Waszyngtonie, odbyła się  “ kapturowa” rozprawa przeciwko prezes T.Wojda, bez jej udziału w dniu 17.11.2014r..

Dowód:link:”Nakaz niezwłocznego aresztowania sprawców ludobójstwa na Narodzie Polskim, agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium.”      docs.google.com/document/d/1BsHiKzXSEnqvp0-nE1i-8h8gj36yHPsXfD9ulnzkMe0/edit

“Sąd” wbrew woli Teresy Wojda wyznaczył dla niej adwokata z urzędu, który w rozmowie telefonicznej poinformował ją o tym fakcie, jak też o tym że ten “sąd” zasądził  karę za nie stawienie się na rozprawie w dniu 17.11.2014r. Adwokat wspomniał, że w sądzie jest dołączony dodatkowy, nowy zarzut roznoszenia ulotek. Ponadto stwierdził że został wydany nakaz o dobrowolne poddanie się T.Wojda  badaniu psychiatrycznemu w szpitalu w Zgierzu, pod groźbą siłowego doprowadzenia w przypadku nie stawienia się na badania. 

Prezes T.Wojda oświadcza, że cieszy się dobrym zdrowiem, pełnią władz umysłowych  i nie podda się żadanym badaniom a tym bardziej psychiatrycznym na zlecenie okupacyjnego sądu militarnego, zarejestrowanego w Waszyngtonie  nr. 424285439, SIC 9211. Jako Polkę obowiązuje T.Wojda  Proklamacja T.Cichockiego z 02.11.2014r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy przez  Naród Polski wraz z nakazem aresztowania okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce.

Działania Sądu Rejonowego w Łowiczu  są nie tylko zamachem na nasze organizacje i ich siedzibę a skierowanie przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu na badania psychiatryczne grozi posłużeniem się policją do siłowego wtargnięcia do lokalu, który jest siedzibą naszych organizacji i jednocześnie mieszkaniem własnościowym Teresy Wojda.

Siłowe doprowadzenie T.Wojda na badania psychiatryczne grozi przymusowym zaaplikowaniem środków doprowadzających do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, na co pozwala ustawa 1066 z dnia 07.02.1014r. o stanie wojennym. Obawy są w pełni uzasadnione bo obecnie w Polsce okupant wykorzystuje “służbę zdrowia” do masowego, podstępnego uśmiercania Polaków poprzez szczepionki, toksyczne substancje nazywane mylnie “lekami” jak też poprzez pobieranie żywych  organów do transplantologii a także  poprzez wymuszanie na lekarzach, za pomocą tajnych instrukcji,masowego diagnozowania raka, chorób układu krążenia, Parkinsona itp.

Przymus szczepionkowy i utajnione przed pacjentami testowanie na nich  toksycznych “leków” czy też poprzez handel żywymi organami do transplantologii,  wskazuje na misternie zaplanowane niszczenie Narodu Polskiego, żerowanie na niewiedzy Polaków w tym  ludobójczym procederze w czasie pozornego pokoju.

Dowód: link: “Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. Dawcy organów oskarżają zza grobu. Stop cywilizacji śmierci !”docs.google.com/document/d/1JksXejK-AscfV73-OIiGE3Nywnv_ndnOmOhKgBu-rMs/edit#

Działania łowickiego “sądu” wskazują, że w Polsce stosowana jest ustawa nr.1066, z 07.02.2014r. o stanie wojennym pomimo, że oficjalnie okupacyjne władze mówią o wolności i demokracji a w Łowiczu, jak na ironię losu, uzurpator “prezydent”, o fałszywej tożsamości, Bronisław Szczynukowicz/Komorowski zasadził tzw. “Dąb wolności”.

Dowód: link: “Stop talmudycznym rządom w Polsce !” docs.google.com/document/d/1ECcb_7Hzjc9LplvMD9bl1hOkTpRaWpMtXOK4RRUJS-8/edit

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

............................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 Łowicz.09.12.2014r

Szanowni Państwo,


dziękujęmy  za zainteresowanie naszym losem, za modlitwę, za życzliwość i troskę o nasze bezpieczeństwo!
 
Szczególnie dziękujemy  Panu Zbigniewowi S. za dzisiejszy sms ze słowami  wsparcia, troski a zarazem niepokoju o nasze bezpieczeństwo.
 
Nasze bezpieczeństwo jak też los Narodu Polskiego zależy od powodzenia działań Tadeusza Cichockiego i działań Polaków ze służb, które ślubowały wierność Narodowi Polskiemu a  które T.Cichocki zobowiązał w imieniu Suwerena do aresztowania osób wg listy, pod zarzutem współudziału w zamachu stanu- nielegalnym, bazującym na oszustwach przejmowaniu kontroli-władzy w Polsce oraz o współudział w zdradzie stanu - b.licznych i na wielką skalę różnych  działaniach na szkodę państwa polskiego i Polaków.
 
Zobowiązanie do aresztowania  jest pod rygorem : "odmowa wykonania polecenia zwierzchnika władzy w Polsce traktowana będzie jak zdrada stanu!", co jest zawarte w Proklamacji z 02.11.2014r.o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena-Naród Polski.

link: “Proklamacja przejęcia władzy przez Naród Polski “

www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

link:"Suweren ponownie żąda dowodów"

 
Jeśli Szanowni Państwo  chcecie nam pomóc to zróbcie wszystko aby niezwłocznie  jak najwięcej Polaków dowiedziało się o Proklamamcji T.Cichockiego  i zastosowało się do jego wskazań i zaleceń zawartych zarówno w listach otwartych jak i w  Proklamacji z 02.11.2014r.
 
My, jako Matki Polki robimy co możliwe  dla obrony Narodu Polskiego pomimo, że 
jednej z nas, Teresie Wojda grozi przymusowe badanie w szpitalu psychiatrycznym  za stawanie w obronie zniewolonego Narodu Polskiego i w obronie siedziby Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu a zlecone przez łowicki militarny, sąd kapturowy, zarejestrowany nielegalnie w Waszygtonie, działający na usługach światowego żydowstwa.
link: "Nakaz niezwłocznego aresztowania sprawców ludobójstwa na Narodzie Polskim, agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium." 
Ze względu na bezpieczeństwo, Teresa Wojda nie może  poddać się badaniom ani też zjawić się w sądzie w Łowiczu aby dokonać przeglądania akt sprawy z postanowieniem sądu o ukaranie jej grzywną za nieobecność na rozprawie 17.11.2014r. oraz ze skierowaniem na badanie psychiatryczne.
 
O zapadłych na rozprawie w sądzie decyzjach Teresa Wojda dowiedziała się od adwokata, który w telefonicznej rozmowie przedstawił się jako jej obrońca wyznaczony z urzędu a o którego  nie występowała. 
 
 Zależy nam na wykonaniu fotokopii dokumentów z akt sprawy od pażdziernika br. i jednocześnie upublicznieniu na forum ogólnopolskim bezprawnych działań tego sądu wobec przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, współautorki skargi do Trybunału Karnego w Hadze jak też współautorki petycji Parlamentu Europejskiego, którą stał się list otwarty do "prezydenta" RP B.Komorowskiego-Szczynukowicza. 
 
To Teresa Wojda, jako jedyna z Polski, apelowała w Parlamenice Europejskim 09.10.2012r. o obronę nie tylko Polski ale całej planety przed niszczycielskim kartelem energetycznym.
 

Na zaproszenie Komisji Petycji, T.Wojda i M.Bejda uczestniczyły w dniu 09.10.2012r. w warsztatach na temat gazu łupkowego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie T.Wojda zaapelowała o wprowadzenie zakazu wydobywania węglowodorów na terenie Unii Europejskiej, o podjęcie niezwłocznych działań w celu ratowania całej planety. link: “Committee on Petitions@Workshop on the exploration and exploitatio..

/www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk ( 1.48 do 1.55 min. oraz 3.16 do 3,19 min.)

Niestety wersja polska nagrania z powyższej debaty jest niedostępna w internecie. Posiadamy całość nagrania z tych warsztatów w wersji polskiej ale ze względu na obszrność nie jest możliwe jego rozpowszechnianie.

 

Nadmieniamy, że po bezpodstawnej i bezprawnej likwidacji na Facebook naszych prywatnych kont oraz kont ; Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, naszym internetowym forum w obronie Narodu Polskiego jest nasza petycja przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu :
oraz Twitter i blog K.Puzyny, zawierający  artykuły M. Bejda m.in. o naszej działalności od 06.2010 do 03.2012r. oraz nasze komentarze pod artykułami.
 
Serdecznie pozdrawiamy. 
 
Z wyrazami szacunku i poważania.
 
 
Maria Bejda,Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU


Teresa WojdaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

 • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
 • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
  1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
  2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
  3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...