STANOWISKO PRZEDSTAWICIELI BRANŻY MICE DOT. SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z KORONAWIRUSEM (SARS-COV-2)

Skontaktuj się z autorem petycji

Apel Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether - spotykajmy się, by móc skutecznie pomagać Ukrainie!

2022-03-17 13:00:54

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether apeluje o nieodwoływanie zaplanowanych wydarzeń, spotkań i wyjazdów, które w obecnym czasie mogą spełniać dodatkowo ważne cele pomocowe, w ramach firmowych planów działań CSR.

„Nasza branża tworzy strefy pomocy, zarówno dla naszych klientów jak i uchodźców. Żeby jednak móc pomagać, musimy sami stanąć na nogi. Po dwóch latach pandemii spotkania są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, zarówno dla zdrowia psychicznego nas wszystkich, jak i odbudowy relacji biznesowych i transferu wiedzy. Teraz mogą one nabrać jeszcze dodatkowego wymiaru pomocowego” – wyjaśnia Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes SOIT.

W ślad za apelem, Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether przygotowuje ogólnopolską akcję pod hasłem SPOTYKAMY się, by POMAGAĆ, opatrzoną hasztagami: 

#strefaPOMOCY, #HELPzone, #PRACUJĘ=POMAGAM, #SPOTKANIAdlaUkrainy, #MusimyPracowaćByPomagać.

Członkowie TUgether, którzy przyłączą się do zintegrowanej akcji pomocowej, deklarują przekazanie „cegiełek” od każdego uczestnika lub metra kwadratowego powierzchni organizowanych spotkań i wydarzeń. Zebrane w ten sposób środki zasilą konta wybranych fundacji pomocowych/NGO na rzecz Ukrainy.

Celem akcji jest uświadomienie klientom biznesowym i uczestnikom wydarzeń, że realizacja spotkań firmowych, wyjazdów, konferencji, targów, czy udział w wydarzeniach sportowych i kulturalno-rozrywkowych mogą odgrywać wielką rolę w łańcuchu pomocowym dla uchodźców z Ukrainy. Członkowie TUgether podkreślają, że obecna sytuacja za wschodnimi granicami Polski nie powinna dodatkowo obciążać kondycji sektora spotkań i wydarzeń, a wręcz przeciwnie, powinna stać się impulsem do większej aktywności w obszarze event marketingu, który może stać się dodatkowym źródłem pomocy potrzebującym.

„Spotkania to sposób na zamanifestowanie naszego wsparcia i solidarności, ale też na integrację z uchodźcami - nie piętnujmy ich wojną, zamiast tego zaprośmy do udziału w wydarzeniach, które pozwolą im, jak i nam odzyskać równowagę” – apeluje Michał Drelich, Prezes Związku Organizatorów Sportu Masowego. 

Przedstawiciele organizacji członkowskich TUgether wskazują, że podmioty działające na rynku MICE - takie jak agencje, firmy transportowe, obiekty hotelowe, gastronomia, organizatorzy turystyki, koncertów, wydarzeń kulturalnych i sportowych, obiekty targowe, firmy sceno-techniczne i wiele innych – od początku konfliktu uruchomiły długą listę oddolnych działań pomocowych, wykorzystując swoje własne zasoby i finansując je z bieżącej współpracy z klientami.

Spośród setek podjętych inicjatyw warto wspomnieć kilka wybranych przykładów (*):

- inicjatywa pomocowa Związku Organizatorów Sportu Masowego w ramach 80 imprez biegowych w całej Polsce pod nazwą  Zjednoczeni z Ukrainą  

- uruchomienie bazy kontaktowej tlumaczedlaukrainy, tworzonej wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych;

- ośrodki targowe zrzeszone w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego w Kielcach, Poznaniu, Krakowie i Gdańsku: zbiórki najpotrzebniejszych produktów, punkty przeładunkowe i wyposażenie punktów recepcyjnych, przekazanie części przychodów z organizowanych wydarzeń na akcje pomocowe (LNE, Exactus), firmy realizujące zabudowę (Partner) zajmujące się transportem pomocy na Ukrainę.

- ponad 600 autokarów przewoźników zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Przewoźników Autokarowych, udostępnione do transportu środków pomocowych i uchodźców, we współpracy z SHELL Polska;

- uruchomienie przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR platformy www.AdAid.eu, wspierającej ukraińskie /-ch specjalistki /-ów od komunikacji marketingowej, będącej wspólną inicjatywą organizacji branżowych z krajów UE. Cel - wsparcie osób z Ukrainy w poszukiwaniu ofert współpracy w krajach UE oraz ułatwianie kontaktu z agencjami reklamowymi i mediowymi, firmami produkcyjnymi, event marketingowymi, działami marketingu, komunikacji i PR po stronie klienta oraz innymi podmiotami z branży kreatywnej w krajach UE.

- współpraca członków SBE z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii: uruchomienie bezpłatnego punktu pomocy psychologicznej oraz dziennego punktu opieki nad ukraińskimi dziećmi. Współtworzenie projektu #behuman - „małe czyny, wielkie gesty”, poprzez budowanie relacji międzynarodowych w komunikacji oraz pozyskiwanie darów spoza granic Polski dla polskich rodzin i instytucji opukującymi się ukraińskimi uchodźcami.

- stałe wsparcie wielu działań punktowych w ramach uruchomionej inicjatywy www.turystykaukrainie.pl *pełna lista przedsięwzięć pomocowych, w które zaangażowane są członkowskie organizacje TUgether, będzie wkrótce dostępna na stronie TUgether w zakładce: #pomagajMĄDRZE

Branża eventowa, która zaledwie chwilę temu odmroziła się po pandemii i ciągle jeszcze odrabia pandemiczne straty, po raz kolejny stawia czoła niepewnej sytuacji. I po raz kolejny świat eventowy prezentuje swoje ponadprzeciętne pokłady kreatywności i elastyczności oraz wykorzystuje zdolności organizacyjne, talenty, czas i możliwości, tym razem - w inicjatywach na rzecz Ukrainy i przybywających do Polski Ukraińców. Twórcy eventów są świetnymi koordynatorami zbiórek i pomocy, doskonałymi inkubatorami inicjatyw i organizatorami procesów. Dlatego zgłaszamy gotowość do pomocy i polecamy uwadze rządu oraz naszych klientów potencjał naszej branży. Wierzymy, że razem możemy działać bardzo efektywnie, wspierać odbudowę sektora, a jednocześnie razem pomagać jeszcze większej liczbie osób w sposób konstruktywny” – uzupełnia Rafał Krawczuk, członek zarządu KAE SAR.  

„U progu kryzysu migracyjnego zadeklarowaliśmy gotowość branży we wsparciu koordynacji działań pomocowych. Mamy do tego kompetencje zbudowane na 30 latach doświadczeń w spotkaniach i wydarzeniach, również masowych imprezach, miasteczkach festiwalowych i namiotowych. Odpowiadamy na wszystkie zapytania administracji publicznej i samorządowej.  Wyrażamy równocześnie obawy, że jako branża wchodzimy z kryzysu w kryzys. Silna gospodarka to silne państwo gotowe do wsparcia potrzebujących i obrony swojego stylu życia. Naszym obowiązkiem jest także przeciwdziałanie niepewności na rynku. Polska jest strefą pomocy. Realizując tu wydarzenia wspieramy potrzebujących i tych którzy bezpośrednio niosą pomoc. Konflikt militarny ma miejsce poza granicami naszego państwa, przypomnę członka NATO i UE ” – podsumowuje Łukasz Adamowicz, Prezes TUgether.

Akcja pomocowa SPOTYKAMY SIĘ, BY POMAGAĆ będzie miała zasięg ogólnopolski i w założeniach ma trwać pół roku.

Wkrótce informacje o jej szczegółach.  

RADA PRZEMYSŁU SPOTKAŃ I WYDARZEŃ TUgether – organizacje członkowskie:

Polskie Hotele Niezależne
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego IGHP
Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich IGMAP
Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT
Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych PSTK
Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych PSPA
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS
Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej / Klub Agencji Eventowych – KAE SAR 
Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP
Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT
Stowarzyszenie SITE Polska
Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce
Związek Organizatorów Sportu Masowego ZOSM                                    

 


Kontakt: Małgorzata Musiał sekretarz@rpsiw.pl 

Pismo z dnia 22 stycznia 2021 Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

2021-01-25 13:56:10

Warszawa, 22/01/2021            

Sz. P. Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów
Sz. P. Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sz. P. Tadeusz Kościński Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Sz. P. Andrzej Gut - Mostowy Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Sz. P. Olga Semeniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Sz. P. Dominik Borek  Dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii                             

Szanowny Panie Premierze,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowny Panie Dyrektorze,  

Doceniamy wypracowany na przestrzeni ostatnich miesięcy regularny dialog branżowy ze stroną rządową. W obliczu jednak przedłużających się obostrzeń, które w dalszym ciągu skutecznie uniemożliwiają prowadzenie działalności gospodarczych podmiotów reprezentowanych przez Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, zwracamy się do Państwa z pilną prośbą o analizę postulatów przedstawionych podczas naszego ostatniego spotkania statusowego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, z dnia 13.01.2021, z udziałem Wiceminister Olgi Semeniuk, Sekretarza Stanu Andrzeja Gut-Mostowego oraz przedstawicieli naszej Rady.   Liczymy na odniesienie się do poniższych propozycji, nastawionych na usprawnienie wprowadzonych w ostatnim czasie narzędzi pomocowych dla naszego sektora oraz wsparcie Państwa w pilnym wdrożeniu procedur i rozwiązań, pozwalających nam w najbliższych tygodniach przejść do bardzo wyczekiwanego etapu odmrażania naszych działalności, zwłaszcza w kontekście rozpoczętego w styczniu Narodowego Programu Szczepień.  

I.              Programy pomocowe wdrożone podczas jesiennego lockdownu:  

1)    Tarcza finansowa PFR 2.0: Według naszych analiz branżowych z pierwszego tygodnia trwania programu, pomoc z PFR2.0 jest poza zasięgiem 70-80% naszych firm z Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Ustanowione limity 144.000 PLN (MŚP) na subwencję z PFR 1.0 i 2.0, przy definicji pracownika przyjętej przez PFR dają wielu naszym firmom niekorzystny przelicznik wielkości subwencji = brak możliwości skorzystania z Tarczy2.0. Jesteśmy w kontakcie ze sztabem operacyjnym PFR i monitorujemy na bieżąco statystyki, ale nasza ocena jest daleka od optymistycznej... Podmioty najbardziej dotknięte (korzystające dotychczas z największej pomocy mogą zostać pominięte). Dodatkowo zwracamy uwagę na częste powiązania kapitałowe w naszych obszarach, często związane z minimalizowaniem ryzyka biznesowego. Przedsiębiorstwa posiadające np. wspólnych właścicieli mają obowiązek zliczać liczbę pracowników całej grupy do analizy swojego statusy Mikro/ MŚP/ Duże. Posiadają wspólne limity pomocy np. 3mln Euro dla MŚP. Jednak przy przeliczniku limitu 144.000 PLN na pracownika nie mogą uwzględniać etatów dowolnie wewnątrz grupy.      

Nasze postulaty:
-       umożliwienie firmom, które wystąpiły w Tarczy 1.0, 8% subwencji przy spadku 75% i posiadających spadek ponad 60% obecnie skorzystania z Tarczy 2.0 z limitem wyłącznie na tę tarczę w wysokości 72.000 PLN na pracownika.
-       możliwość dla firm powiązanych kapitałowo wykorzystania limitu pracowników w dowolnym podziale wewnątrz grupy, tak jak kwalifikowane są do wielkości podmiotu.  

2)    Tarcza 6.0: Bardzo dziękujemy za skuteczne rekomendacje do Rady Ministrów przedłużenia pakietu osłonowego na grudzień 2020 i styczeń 2021, oraz dodatkowo rozszerzenia pomocy o kolejne 6 PKD, w tym o sugerowane przez naszą Radę kody 79.12.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 52.23.Z. Nadal niestety poza zasięgiem Tarczy 6.0 są ważne dla naszego przemysłu kody 73.11.Z (agencje eventowe i targowe) oraz 2 brakujące kody z branży targowej (52.29.C i 68.20.Z). Pragniemy podkreślić, że znaczący procent firm działających pod PKD 73.11.Z, które znalazło się na lisice PKD uprawnionych do skorzystania z Tarczy 2.0. to jednoosobowe działalności gospodarcze, które – co do zasady – wykluczone były i są z programu PFR, co skazuje je na realny brak jakiegokolwiek wsparcia od wiosny 2020, mimo zamknięcia im możliwości prowadzenia dotychczasowej działalności. Jeśli chodzi o firmy działające pod PKD 52.29.C oraz 68.20.Z. to chodzi o wsparcie firm branży targowo-kongresowej: a.   52.29.C – pod tym numerem PKD działają firmy transportu i spedycji targowej (ok 9 firm). b.   68.20.Z – pod tym numerem PKD działają obiekty targowe, konferencyjne, a także obiekty widowisko-sportowe czyli areny (łącznie ok. 40 firm), wynajmujące powierzchnię wraz z usługami towarzyszącymi na rzecz wydarzeń targowych, konferencji, eventów.  

Nasze postulaty:

- włączenie powyższych 3 PKD drogą rozporządzenia do Tarczy 6.0, z zastosowaniem ewentualnie dodatkowego warunku uwiarygadniającego te firmy, np. wyższego progu spadków przychodów na poziomie 70%.
- przedłużanie tarczy sektorowej do minimum marca 2021r, przy założeniu etapowego otwierania branż zamkniętych począwszy od 1 lutego 2021.    

3)    Turystyczny Fundusz Zwrotów/ Turystyczny Fundusz Pomocowy: Ponownie podkreślamy, że od października 2020 pozostałe jak i zgromadzone środki na kontach TFZ/TFP, jako narzędzie zabezpieczające środki naszych klientów w przypadku kolejnych odwołań imprez, pozostają bezużyteczne. Fundusze miały pełnić funkcje stabilizującą. Od 20 lutego na TFP wpłacone zostaną pierwsze wpłaty zgodnie z wprowadzonymi nowymi składkami. Rodzi się pytanie, dlaczego fundusz ma dotyczyć rozliczenia dużych należności wobec klientów, które pojawiły się latem, a nie zabezpieczeniu decyzji małych, średnich i dużych organizatorów w zakresie podejmowania nowych kontraktów turystycznych. Tymczasem kwarantanna jest przedłużana, ferie zimowe odwołane, a moment odmrożenia spotkań firmowych nieznany.  

Nasz postulat:

-       proponujemy przedłużenie działania TFZ od 1 stycznia do 31 marca (lub zakończenia kwarantanny). -       proponujemy zatwierdzenie przez Ministrów odpowiedzialnych za Finanse i Turystykę, zasady, że wyjazdy anulowane ze względu na NNO, będące skutkiem obostrzeń pandemicznych, objęte będą pomocą TFP.  

4)    W związku z narastają frustracją przedsiębiorców i zakładanymi pozwami sądowymi proponujemy wprowadzenie mechanizmu odszkodowawczego za okres ograniczeń działalności w pandemii. Proponujemy, aby pomoc taka działała wstecznie, była pomniejszona o otrzymaną pomoc, ograniczona do działalności ograniczonych w drodze rozporządzeń i ustaw oraz co do % strat. Takie rozwiązanie zapewniłoby w horyzoncie czasowym rekompensatę dla pozostających na rynku podmiotów, dla których otrzymana pomoc z tytułu COVID-19 była niewystarczająca. W szczególności wyrównałoby to różnice pomocy w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.  Spowodowałoby to również uniknięcie masowych pozwów, co do których zasadności istnieje duże prawdopodobieństwo. Do finansowania tego narzędzia można by wykorzystać unijny mechanizm rekompensaty.    

5)    Inne proponowane naszym branżom finansowe instrumenty pomocowe BGK i ARP są dla naszych branż nieosiągalne z powodu niewystarczającej oceny wiarygodności kredytowej. Tu nasza gorąca prośba o analizę procesu rozpatrywania wniosków, aby poprawić statystyki (dla przykładu: w grudniu 2020, 60 podmiotów zrzeszonych w IGHP aplikowało o uruchomienie instrumentów finansowych w ramach BGK i ARP, z czego pozytywnego rozpatrzenia doczekał się tylko 1 wniosek).    

II.            Plan odmrażania przemysłu spotkań i wydarzeń równolegle z narodowym programem szczepień Zdajemy sobie sprawę, że priorytetem jest obecnie jak najszybsze wyszczepienie społeczeństwa i obniżenie statystyk nowych zachorowań, które pozwolą Państwu zatwierdzić w najbliższym czasie strategię otwierania gospodarki i etapowego znoszenia obostrzeń. Z perspektywy naszych branż zamkniętych (z brakiem dochodów niejednokrotnie od marca 2020 roku) warunkiem koniecznym do przetrwania jest z kolei jak najszybszy powrót do aktywności biznesowej, nawet w ograniczonym zakresie i przy pełnym poszanowaniu podwyższonych protokołów bezpieczeństwa, z uruchomieniem pakietu działań pomocowych, odbudowujących w możliwie najkrótszym czasie popyt w naszym przemyśle. Z tego też względu gorąco postulujemy o wdrożenie od lutego 2021 r. zaktualizowanych, z naszym wsparciem, zaostrzonych wytycznych sanitarnych dla naszych branż, umożliwiających etapowe otwieranie działalności, co w dalszej perspektywie pomniejszy koszty związane z uruchamianiem kolejnych tarcz pomocowych i narzędzi odszkodowawczych. Taka strategia zaangażuje dodatkowo nasze branże w promocję szczepień w społeczeństwie, jednocześnie pomagając naszemu sektorowi w odbudowie popytu na nasze usługi.

Nasze postulaty to:  
1)    Powrót do koncepcji stref – czerwonej/ żółtej/zielonej – umożliwienie organizacji w nich wydarzeń i spotkań na takich zasadach, jak wydarzenia kulturalne tj.             
- na pierwszym etapie
dopuszczenie frekwencji/obłożenia obiektu na poziomie 25%   i/lub nielimitowany wstęp dla zaszczepionych i ozdrowieńców (z zaświadczeniem        lekarskim/testem antygenowym i przeciwciałami we krwi)        
- na drugim etapie
dopuszczenie frekwencji/obłożenia obiektu na poziomie 50% i/lub  nielimitowany wstęp dla zaszczepionych i ozdrowieńców (z zaświadczeniem          lekarskim/testem antygenowym i przeciwciałami we krwi)   

2)    włączenie branż eventowej, targowej i konferencyjnej do wsparcia logistycznego realizacji Narodowego Programu Szczepień, z wykorzystaniem naszych obiektów, zaplecza sprzętowego i personelu. Jesteśmy w tym temacie do Państwa dyspozycji, otwarci na wszelkie sugestie możliwości udziału naszych podmiotów w tym narodowym wyzwaniu na najbliższe miesiące.  

3)    zielone światło dla organizacji kongresów/konferencji/targów medycznych na pierwszym etapie odmrażania gospodarki (wydarzenia kierowane do medyków jako wyszczepionej w pierwszej kolejności, a zatem odpornej immunologicznie grupy społecznej, która jednocześnie ma ogromną potrzebę wymiany wiedzy naukowej, zwłaszcza w czasach tak intensywnego rozwoju medycyny). Zarówno organizatorzy kongresów, targów, czy obiekty (objęte autocertyfikacją POT „Bezpieczny Obiekt MICE”), jak i sami lekarze, są obecnie świetnie przygotowani i świadomi działania w podwyższonym reżimie sanitarnym, zapewniając tym samym pełne bezpieczeństwo tego typu wydarzeń. Pilotażowe kongresy i targi medyczne będą też pozytywnym sygnałem z rynku spotkań dla naszych klientów, pomagając nam w bliskiej perspektywie odbudowywać popyt na również inne wydarzenia w formule hybrydowej i bezpośredniej.   

4)    wdrożenie fiskalnych instrumentów wspierających firmy z przemysłu spotkań i wydarzeń np. obniżenie stawki VAT na wydarzenia, ulgi podatkowe itp.  

5)    opracowanie funduszy wsparcia dla naszych branż w formie bonów eventowych/targowych, z równie prospołecznym aspektem i wydźwiękiem, co Bon Turystyczny.  

6)    wspólne wdrożenie projektów testujących bezpieczeństwo realizacji eventów (koncerty, mecze, festiwale) w reżimie sanitarnym (wzorem podobnych inicjatyw w Niemczech, Holandii, Hiszpanii, czy ostatnio Danii), aby wzmocnić pozytywny przekaz do klientów i uczestników wydarzeń na etap odmrażania naszego sektora. Proponujemy w tym zakresie również certyfikację firm testujących obsługę spotkań, oraz działania medialne ze wsparciem np. spółek Skarbu Państwa w myśl hasła “Znowu się SpotykaMY”.  

7)    uwzględnienie naszych ekspertyz w charakterze doradczym, przy pracach dot. EU Recovery Funds.  

8)    wdrażanie innych narzędzi wsparcia przemysłu spotkań, mających na celu pobudzenie popytu na nasze usługi.

Proponujemy m.in: transgraniczny rozwój firm z obszaru turystyki kwalifikowanej i wydarzeń / spotkań, reforma naszych produktów wraz z pozyskaniem zmienionego profilu klientów, dodatkowe zabezpieczenie gości, transformację cyfrową – hybrydyzacja usług, czy zieloną energię w obszarze turystyki i spotkań.  

Z góry bardzo dziękujemy za informację jak wspólnie możemy współpracować w trybie pilnym przy powyższych postulatach. Wraz z całym zespołem Rady pozostajemy do dyspozycji i liczymy na dalszą współpracę oraz kolejne spotkanie statusowe w najbliższym czasie.

Z wyrazami szacunku,    

Małgorzata Musiał-Bzowska Sekretarz Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń  

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń w składzie:
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – SOIT
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Klub Agencji Eventowych SAR
Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce - SKKP
Polska Izba Przemysłu Targowego - PIPT
Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – SOIAR
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego - IGHP
Polska Izba Techniki Estradowej - PITE
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – IAKS Polska Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce
SITE Poland
Stowarzyszenie Branży Eventowej - SBE
Harmony Polish Hotels
Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych - PSPA
Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich - IGMAP
Fundacja FOH Future for MICE
Polskie Stowarzyszenie Branży Ślubnej - PSBŚ
Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych - PSTK
Meeting Professional International Poland Chapter – MPI ·        
Polskie Stowarzyszenie Centrów Rozrywki i Sal Zabaw - WSSZiCR  

Pismo otrzymują: 1)    Adresaci 2)    A/a    


Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

Prośba o podpis nowej petycji

2020-11-10 11:22:41
Witajcie,

Zapraszamy do zapoznania się i podpisanie petycji z dnia 6 listopada 2020 roku. Walczymy o wsparcie w obliczu drugiego lock down’u. 

Jest to Petycja BRANŻ ZAMKNIĘTYCH (GASTRONOMIA, EVENTY*, FITNESS, HOTELE) skierowana do Premiera,
Polskiego Funduszu Rozwoju
i
 
*EVENTY - szeroko rozumiany przemysł spotkań i wydarzeń w tym m.in. konferencje / targi / kongresy/ turystyka biznesowa czy wydarzenia artystyczno-rozrywkowe, jak np. koncerty / festiwale muzyczne oraz firmy z zaplecza technicznego wydarzeń, targów, imprez rozrywkowo-artystycznych) wraz z usługami transportu autokarowego i samolotowego.
6 POSTULATÓW zamkniętych branż:
1️⃣ UMORZENIE W 100% SUBWENCJI PFR DLA FIRM Z SEKTORA BRANŻ DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI
2️⃣ DODATKOWY NABÓR SUBWENCJI PFR DLA BRANŻ DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI BEZ WZGLĘDU NA ZATRUDNIENIE
3️⃣ REKOMPENSATY ZA OKRES OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
4️⃣ ZAWIESZENIE SPŁAT KREDYTÓW / LEASINGÓW do 3 miesięcy po zakończeniu pandemii
5️⃣ DALSZE DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PRACY
6️⃣ WPROWADZENIE KRYTERIUM SPADKU OBROTÓW DO ZASTOSOWANIA WE WSZYSTKICH FORMACH POMOCY ZE STRONY PAŃSTWA
 

 


Stowarzyszenia: SAR, KAE, SBE, SOIT, MPI, Site

PETYCJA listopad 2020

2020-11-10 09:36:56

Witajcie,

Zapraszamy do zapoznawanie się i podpisywania petycji w listopada 2020 roku:

https://www.petycjeonline.com/petycja_bran_zamknitych?fbclid=IwAR3p-cosppaseSK2KPABaU-Mt_3Vi-69M2l6KLXS3DIhU2_i4gWJ6MQGPa0

TUgether

 


TUgether

Ponowny lockdown dla Branży Spotkań i Wydarzeń

2020-10-20 07:01:02

Warszawa, 19 / 10 / 2020   

Sz. P. Jarosław GowinWicepremierMinisterstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Sz. P. Andrzej Gut - MostowySekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii                                                                   

Sz. P. Rafał Szlachta Dyrektor Departament Turystyki Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii                                                                   

Sz. P. Dominik Borek Zastępca Dyrektora Departament Turystyki Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii                                                       

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Panowie Dyrektorzy, w nawiązaniu do rozporządzenia z  dn. 16 / 10 / 2020  stwierdzamy:

Przemysł spotkań pod jakim rozumiemy m.in odbywanie się wydarzeń, konferencji, spotkań B2B, targów, turystyki przyjazdowej i biznesowej, działalności hoteli biznesowych firm sceno technicznych i scenograficznych został ponownie zatrzymany.

Warunki określone w rozporządzeniu uniemożliwiają prowadzenie naszej działalności gospodarczej. Działalności, której łączny obrót wynosi niemal 65 mld PLN.

Nie udało nam się przywrócić działalności operacyjnej po marcowym lockdown’ie i w związku z brakiem otrzymania pomocy sektorowej nasza sytuacja jest dramatyczna.

Nasz segment rynku nie został objęty Bonem Turystycznym i Funduszem TFZ. Został w zdecydowanej większości pominięty we wprowadzonej w “mikro tarczy dla turystyki” pomocy w zakresie abolicji ZUS dla agencji eventowych, organizatorów turystyki i firm około targowych – kluczowych podmiotów naszego przemysłu.

Nadszedł czas – podobnie, jak w marcu 2020 r. – na podjęcie pilnych i skutecznych działań.
W odróżnieniu do marca br. działania powinny być jednak skierowane sektorowo – do  najbardziej poszkodowanych gałęzi gospodarki oraz podmiotowo – do firm dotkniętych największym spadkiem obrotów.

Ponadto chcielibyśmy podkreślić silne zależności naszej branży oraz sektora artystycznego (część wydarzeń to wydarzenia artystyczne, ale nie realizowane przez instytucje kultury), sektora ślubnego (w rozporządzeniach i na stronie ministerstwa wyraźne rozdzielenie wydarzeń od imprez typu wesela, imprezy okolicznościowe, a wydarzenia biznesowe typu B2B też często są okolicznościowymi - np jubileusze, otwarcia, nagrody).

Niespójna klasyfikacja naszego sektora i jego ścisłe powiązania, między branżowość powodują wielość interpretacji, konieczność sprawdzania kolejnych obostrzeń pod każdym kątem, mnożą zapytania do Sanepidu i generują błędy (jak z PKD, nadużywaniem pojęć imprez masowych, itd) i frustracje w rozmowach z klientami.

Zwracamy się z apelem o wspólną pracę nad uporządkowaniem w ustawodawstwie sektora wydarzeń (m.in. poprzez wyodrębnienie PKD i spójne nazewnictwo), co ułatwi i nam, i urzędnikom pracę. 

Postulujemy o:

- Pilne spotkanie przedstawicieli MRPiT oraz innych zaangażowanych instytucji z Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (RPSiW) w celu omówieniu elementów pomocy i działań z reprezentowanymi w RPSiW organizacjami członkowskimi.

- Dopłatę do wynagrodzeń i przestojowego dla firm z naszych sektorów, objętych spadkiem 70%, liczonym rok do roku, przez dowolne 3 kolejne miesiące z okresu pół roku przed złożeniem wniosku

- 12 miesięczne memorandum na rozpoczęcie spłat subwencji PFR dla firm z przemysłu spotkań i wydarzeń.

- Obniżenie wysokości zwrotu subwencji do PFR o 18,75% związanej z niespełnieniem warunku braku spadku zatrudnienia (którego warunku firmy nie działające od 6 miesięcy nie mogą spełnić).

- Dodatkowy nabór na fundusze z PFR dla naszych sektorów.

- Uruchomienie Funduszu Zwrotów za wydarzenia / spotkania B2B – gwarantującego  zwroty po upływie 180 dni i stabilizującego sytuację klientów biznesowych przy nowych rezerwacjach (szczególnie istotne narzędzie w sytuacji, kiedy nie mamy dostępu do kredytów obrotowych). Fundusz miałby charakter kredytu obrotowego na okres 5 lat. Powinien dotyczyć wydarzeń targowych, konferencyjnych, kongresów, turystyki motywacyjnej i spotkań w hotelach biznesowych.

- Odroczenie kredytów i leasingów o kolejne 6 miesięcy dla firm z sektorów poszkodowanych.

- Oddzielną (równoległą) formułę spotkań roboczych z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii dla przemysłu spotkań i wydarzeń (uwzględnienie specyfiki tej części gospodarki narodowej).

- Wprowadzenie bonu na spotkania / wydarzenia – bony dla klientów organizujących spotkania, targi, konferencje.

- Uwzględnienie kodów PKD, które zostały pominięte w mikrotarczy turystycznej a, o które walczyły nasze sektory. Dotyczy to zarówno pomocy tej już realizowanej, jak i przyszłej. W szczególności kodów PKD Agencji Eventowych oraz firm około targowych.

- Umożliwienie organizacji wydarzeń i spotkań (konferencje, targi, kongresy) na takich zasadach, jak wydarzenia kulturalne: 25% obłożenia w strefie czerwonej i żółtej w reżimie sanitarnym. Przy okazji zwracamy uwagę na oczywisty błąd w rozporządzeniu eliminujący wydarzenia online w strefie czerwonej.

- Obniżenie stawki VAT na nasze sektory dotknięte paraliżem w celu pobudzenia popytu od Nowego Roku 2021 roku.

- Możliwość odliczania kosztów organizowanych spotkań / wyjazdów w kosztach firmy w celu pobudzenia popytu.

- Możliwości skorzystania z funduszu socjalnego na organizację wydarzeń w celu pobudzenia popytu. 

- Możliwość skorzystania z dopłat do wydarzeń i wyjazdów - tzw. bon dla firm - bon + 500 na pracownika w celu pobudzenia popytu.

- Zwiększenia puli pomocy płynnościowej dla firm z naszych sektorów /środki kończą się w 2 dni.

- Wydłużenie maksymalnego łącznego okresu korzystania z dofinansowań wynagrodzeń pracowników na postawie art. 15g, 15gg i 15zzb z obowiązujących 3 miesięcy do 9 miesięcy.

- Skrócenie terminów na zwrot podatku VAT.

- Pożyczkę długoterminową 0% z gwarancją BGK. Okres karencji 12 miesięcy. Okres spłaty do 6 lat.

Konieczny jest także szybki przekaz medialny odnośnie kolejnych, wspólnych kroków służących wypracowaniu dodatkowych możliwych form wsparcia.

Jednocześnie byłoby nam miło gościć Panów w formie publicznego spotkania online w tzw. “Kawie z TUgether”. Kluczowym celem takiej formy przekazu jest stabilizacja emocji w naszej części gospodarki, które jak Panowie możecie się domyśleć, w związku z dynamicznie postępującą pandemią i całkowitym lockdown’em dla naszych sektorów, sięgają już zenitu. Proponujemy datę 25.10.2020 r. 

Z poważaniem,

Bartosz Bieszyński
Koordynator Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń
Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń w składzie:

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – SOIT
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Klub Agencji Eventowych SAR
Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce - SKKP
Polska Izba Przemysłu Targowego - PIPT
Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – SOIAR
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego - IGHP
Polska Izba Techniki Estradowej - PITE
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – IAKS Polska
Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce
SITE Poland
Stowarzyszenie Branży Eventowej - SBE
Harmony Polish Hotels
Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych - PSPA
Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich - IGMAP
Fundacja FOH
Future for MICE
Meeting Professional International Poland Chapter - MPI


Stowarzyszenia i Izby wg pisma

Poprawki do ustawy Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

2020-09-03 10:43:52

Rada Przemysłu
Spotkań i Wydarzeń

JADWIGA EMILEWICZ
Wiceprezes Rady Ministrów RP, Minister Rozwoju
ANDRZEJ GUT - MOSTOWY
Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
OLGA SEMENIUK
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
ROBERT ANDRZEJCZYK
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
MARIA KOC
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
Senat RP

Szanowni Państwo,
w imieniu Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń w której skład wchodzi 18 czołowych organizacji branżowych z naszego sektora chciałbym niniejszym przedstawić nasze uwagi oraz propozycje do aktualnie procedowanego przez Komisję Senatu RP ds. Gospodarki Narodowej i Innowacyjności dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. sektorowa tarcza turystyczna - druk senacki nr 193,
druk sejmowy nr 559) w następujących wymiarach:

Wymiar I - PKD PRZEDSIĘBIORCÓW ZWOLNIONYCH Z ZUS ORAZ OTRZYMUJĄCYCH
DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE.

1. Uwzględnienie dodatkowych PKD dot. zwolnień z ZUS oraz świadczenia tzw.
“postojowego” dla poniższych branż;

2. Zmniejszenie kryterium koniecznego spadku obrotów do 75% ;

3. Uwzględnieniu w zwolnieniach z ZUS okresu lipiec - wrzesień.

ORGANIZATORZY WYDARZEŃ I SPOTKAŃ - PKD 73.11.Z
Zdecydowana większość podmiotów działających w tym zakresie funkcjonuje pod PKD 73.11.Z
(agencje reklamowe). Wprowadzenie dodatkowego zapisu dot. oświadczenia przedsiębiorcy, że
minimum 50% jego rocznych przychodów (2019) pochodzi z tej działalności w zakresie
organizacji wydarzeń i spotkań. Ewentualnie oświadczenie że działalność w zakresie organizacji
wydarzeń i spotkań jest działalnością dominującą.

ORGANIZATORZY TURYSTYKI - PKD 79.12.Z
Organizatorzy turystyki są kluczowym podmiotem w systemie turystyki polskiej stąd ich
nieuwzględnienie w tym świadczeniu jest niezrozumiałe. Proponowany Fundusz Zwrotów nie obejmie
między innymi turystyki przyjazdowej

LOGISTYKA TARGOWA (STOISKA TARGOWE, TRANSPORT) - PKD 52.29.C, 73.11.Z
Zdecydowana większość podmiotów działających w tym zakresie funkcjonuje pod PKD 73.11.Z
(agencje reklamowe). PKD 52.29. C dotyczy kilkunastu wyspecjalizowanych podmiotów w spedycji targowej. Wprowadzenie dodatkowego zapisu dot. oświadczenia przedsiębiorcy, że minimum 50%
jego rocznych przychodów (2019) pochodzi z tej działalności w zakresie organizacji targów.
Ewentualnie oświadczenie, że działalność w zakresie organizacji targów jest działalnością dominującą

POŚREDNICY TURYSTYCZNI - PKD 79.11.B
W sytuacji w której projekt ustawy uwzględnia działalność 79.11.A (agenci turystyczni) niezasadne wydaje się nieuwzględnienie działalności pośredników turystycznych prowadzących np. sprzedaż
biletów lotniczych i hotelowych.

ORGANIZACJA TARGÓW - PKD 82.30
(DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE, ZWOLNIENIE Z ZUS JEST JUŻ UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE)
Targi, w tym imprezy międzynarodowe, nie odbywają się. Organizatorzy Targów to podmioty mierzące się z jednym z najwyższych współczynników kosztów stałych przy jednoczesnym braku obrotów. Organizacje z dziesięcioleciami tradycji mającę realny wpływ na wymianę wiedzy, promocję
Polski oraz rozwój współpracy między podmiotami, stoją przed zagrożeniem zakończenia działalności.

W tym utraty specjalistów pozostających obecnie bez możliwości pracy. Organizatorzy targów tak jak i firmy turystyki przyjazdowej to koła zamachowe lokalnych dostawców usług przemysłu spotkań i
turystyki

WYMIAR II - TURYSTYCZNY FUNDUSZ ZWROTÓW
1. Wstrzymanie biegu ustawowego terminu zwrotów w przypadku złożenia wniosku o zwrot z TFZ;
2. Określenie nazwy przedsiębiorcy w umowach B2B (zamiast imienia i nazwiska
podróżnych);
3. Wprowadzenie poprawki dot. fundusz pomocowego dot. automatyzmu wykorzystania
środków w przypadku wystąpienia NNO na który nie miały wpływu działania organizatora
ani jego podwykonawców.
Ad. 1:
Art 1 pkt 7
“ Organizator turystyki informuje podróżnego o fakcie złożenia wniosku do TFZ, co wstrzymuje bieg
terminu wskazanego w art 15k pkt 1, do czasu złożenia stosownego wniosku do TFZ przez
podróżnego, ”
Kończący się okres 180 dni powoduje że z punktu widzenia klienta szybszym sposobem uzyskania
zwrotu może być bezpośrednie wystąpienie do organizatora. Nawet jeżeli tylko część klientów wystąpi
bezpośrednio o zwrot a część o zwrot z funduszu może to spowodować niewypłacalność
organizatora. Dzięki proponowanemu zapisowi unikniemy sytuacji gdy indywidualne decyzje nawet
mniejszości klientów zachwieją płynnością finansową biura. Obawa o nie korzystanie, ze względów
na szybkość i łatwość bezpośredniego zwrotu, przez klientów, z proponowanego TFZ obniży ocenę
ryzyka organizatorów w oczach sektora bankowego i ubezpieczeniowego.
Ad. 2:
Art 1
pkt 8 oraz
1. imiona i nazwiska podróżnych, którzy zawarli umowy o udział w imprezie turystycznej; nazwy
przedsiębiorcy który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej, o ile dotyczy
pkt 10
1. imię i nazwisko podróżnego, uprawnionego do złożenia wniosku; nazwy przedsiębiorcy
uprawnionego do złożenia wniosku, o ile dotyczy
W przypadku realizacji imprez turystycznych na rzecz przedsiębiorcy, w szczególności w przypadku
anulacji wyjazdu z dużym wyprzedzeniem, nie znane są dane osobowe podróżnych. W sytuacji kiedy umowa została podpisana i opłacona przez przedsiębiorcę, podróżni nie są także uprawnieni do zwrotu and do składania wniosku.
Ad. 3:
Art 15 kc pkt 14
“ pozostających poza wpływem organizatora i podmiotów będących dostawcami usług dla organizatora lub uznanych w drodze komunikatu wydanego przez ministra właściwego do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem do spraw instytucji finansowych za właściwe dla uruchomienia
wypłat na pokrycie zwrotów wpłat należności za imprezę turystyczną, która nie została lub nie zostanie zrealizowana”.
Powyższe rozwiązanie stanie się elementem stabilizującym rynek w przypadku wystąpienia wydarzeń
będących poza kontrolą stron: wybuchu epidemii, katastrof naturalnych, wybuchów konfliktów zbrojnych. Automatyzm spowodowałoby zwiększenie zaufania klientów do przedsiębiorców turystycznych: turystyki wyjazdowej, przyjazdowej i krajowej. W takiej sytuacji klienci nie musieliby
czekać i być niepewnym decyzji właściwego ministra. to może być szczególnie ważne w przypadku mniej popularnych kierunków wyjazdu lub w przypadku katastrof o minimalnym zasięgu. Decyzja właściwych ministrów dotyczyłaby sytuacji związanych z przesłankami ekonomicznymi i organizacyjnymi: zaprzestaniem działalności, niewypłacalnością, czy nie spełnianiem norm bezpieczeństwa przez podmioty znajdujące się w łańcuchu dostaw organizatora.

Z góry dziękujemy za rozpatrzenie powyższych propozycji oraz jesteśmy w pełni dyspozycyjni do spotkania i dialogu dot. w/w zagadnienia.

Z poważaniem,
Bartosz Bieszyński
Koordynator Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

Członkowie Rady:
1. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT
2. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
3. Klub Agencji Eventowych SAR
4. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – SKKP
5. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR
6. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego IGHP
7. Polska Izba Techniki Estradowej PITE
8. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska
9. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce
10. SITE Poland – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland
11. Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE
12. Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT
13. Harmony Polish Hotels
14. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych PSPA
15. Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich IGMAP
16. Fundacja FOH
17. Future for MICE
18. Meeting Professional International Poland Chapter MPI


Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

Zrzutka.pl - dla Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

2020-07-31 13:39:08

Moi Drodzy,  

Mam przyjemność poinformować Was, że w następstwie naszej decyzji o przystąpieniu do Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń - właśnie uruchomiliśmy na rzecz Rady oficjalną, patronowaną przez MPI Poland Chapter, zrzutkę na portalu Zrzutka.pl.   Zrzutka ma charakter otwarty i jest skierowana do wszystkich, dla których działania Rady mają sens i widzą potrzebę ich kontynuacji przynajmniej do końca 2020 roku. Dlatego wychodzimy z nią poza ścisłe grono członków MPI Poland i wierzymy, że zataczając szersze kręgi z tą akcją, więcej uda nam się osiągnąć.   Kwota, którą chcemy zebrać to 2600 zł, która jest wynikiem pomnożenia ustalonej, comiesięcznej składki od każdej organizacji członkowskiej, w wysokości 350 zł netto + VAT przez 6 m-cy, od lipca do grudnia 2020 (i zaokrąglona w górę). Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zebrać więcejJ   Link do zrzutki poniżej, zapraszam i zachęcam do szerowania! Oczywiście, będziemy całą akcję promować w naszych mediach społecznościowych, jak i szerzej w branżowych.  

https://zrzutka.pl/tu55gy  

Z góry dziękujemy za Wasze wsparcie i zaangażowanie.  

Monika Dymacz-Kaczmarczyk | President Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorow Spotkań MPI Poland Chapter ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa Tel. + 48 691 709 096 | Email: mdymacz@mpiweb.pl


Monika Dymacz-Kaczmarczyk | President

Powołanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

2020-07-28 12:05:44

W dniu 21 lipca 2020 w siedzibie Pracodawców RP nastąpiło historyczne powołanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, składającej się z przedstawicieli 18 organizacji reprezentujących ponad 500 polskich przedsiębiorców, realizujących zarówno mniejsze projekty (np. szkolenia, spotkanie firmowe), jak i też kreujące takie przedsięwzięcia, jak m.in.: Europejski Kongres Gospodarczy, IMPACT, targi MSPO, czy festiwal Open’er.

Pandemia zdrowotna i gospodarcza uderzyła w to, co jest podstawą działalności w branży MICE, czyli w bezpośrednie kontakty międzyludzkie. Nowoczesny i prężny sektor gospodarki został z dnia na dzień całkowicie zamrożony. To kataklizm, którego żadna inna branża nie doświadczyła – ocenia Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Dlatego reakcja musi być tak samo szybka i zdecydowana. Powstanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń to pierwszy krok. Głos branży będzie głośniejszy i skuteczniejszy. Kolejne działania to dostosowanie pomocy publicznej do wyjątkowej sytuacji przemysłu spotkań. Musi on przetrwać kryzys, otrzymać czas na ponowne uruchomienie oraz przystosowanie do nowych warunków – zaznacza.

Jak podkreśla Bartosz Bieszyński, Koordynator Sztabu Kryzysowego Branży MICE.
– Przemysł spotkań i wydarzeń stanowi łącznie blisko 15 proc. polskiego PKB (hotele, rozrywka, transport autokarowy, targi, grupowa i indywidualna turystyka przyjazdowa i wyjazdowa, MICE) i zatrudnia, łącznie z dostawcami i partnerami, ok. 1,5 mln osób.
– Od połowy lutego br. nasze środowisko notuje średni spadek sprzedaży w granicach 80 – 95 proc., w zależności od sektora. Brak długoterminowych i strategicznych rozwiązań oznacza nie tylko bankructwa i zwolnienia, to przede wszystkim zagrożenie dla nowoczesnej i zrównoważonej gospodarki naszego kraju. – dodaje.
– W Radzie Przemysłu Spotkań i Wydarzeń chcemy komunikować się między sektorami branży MICE oraz z rządem, a także dbać nie tylko o przetrwanie, ale też o przyszłość – deklaruje Łukasz Adamowicz, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel. Reprezentanci Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń postawili sobie za cel obronę i odrodzenie branży, poprzez mocny głos w dyskursie na szczeblu rządowym. Rada będzie dążyć m.in. do:
●        stworzenia platformy współpracy i wymiany informacji pomiędzy organizacjami tworzącymi szeroko rozumiany przemysł spotkań i wydarzeń;
●        stałego monitoringu stanu kondycji branży (badania, ankiety itd.);
●        stworzenia ciała reprezentującego interesy branży wobec administracji państwowej;
●        budowania świadomości znaczenia branży wśród państwowych decydentów, jak i też opinii publicznej;
●        tworzenia i przedstawiania propozycji w ramach wykorzystania EU Recovery Fund;
●        współpracy z najważniejszymi instytucjami społecznymi.  

Współpraca branży MICE daje nam widoczność w mediach i możliwości dotarcia do rządu, których nie mielibyśmy działając w pojedynkę, tym bardziej, że nasz sektor to system naczyń połączonych – ocenia Grażyna Grabowska, Prezes Targów w Krakowie i Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego.
– Pandemia koronawirusa pokazała, jak mocno powiązane są różne sektory branży MICE. Siłą polskiej gospodarki jest jej zrównoważony charakter – powinniśmy podkreślać nasz wkład w tworzenie PKB. Bez spotkań i wydarzeń wiele polskich miast – choćby Warszawa, Kraków, Poznań, czy Trójmiasto – wygląda zupełnie inaczej, a to przekłada się też na sytuację gospodarczą – zaznacza Mikołaj Ziółkowski, Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych.
Mamy wiele do zrobienia, a na pewno będzie to łatwiejsze, jeśli będziemy działać razem – ocenił Sekretarz Generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Marcin Mączyński.

Tego typu działanie jest koniecznie, ponieważ szeroko rozumiany przemysł spotkań, wydarzeń, rozrywki i czasu wolnego jest tą częścią polskiej jak i globalnej gospodarki, która jako pierwsza „zatrzymała się” z powodu szerzącej się pandemii SARS-CoV-2. Kluczowe postulaty Rady to utrzymanie i rozwinięcie dodatkowych form wsparcia dla przemysłu, takich jak:
●        pobudzenie popytu
●        dodatkowe bezpośrednie wsparcie finansowe
●        dodatkowe bezpośrednie wsparcie dot. kosztów pracy
●        dodatkowe bezpośrednie wsparcie dot. promocji Polski jako destynacji indywidualnej, grupowej i biznesowej
●        uelastycznienie zaleceń i wytycznych dot. organizacji wydarzeń i spotkań  

Skład Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń:

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Klub Agencji Eventowych SAR

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP

Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego IGHP

Polska Izba Techniki Estradowej PITE

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS

Polska Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce

SITE Poland - Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland

Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT

Harmony Polish Hotels Polskie

Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych PSPA 

Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich IGMAP

Fundacja FOH

Future for MICE

Meeting Professional International Poland Chapter MPI

Kontakt Bartosz Bieszyński

Koordynator Sztabu Kryzysowego

bartosz.bieszynski@gmail.com

tel. 503 - 825 - 086  


Stowarzyszenia: SAR, KAE, SBE, SOIT, MPI, Site

Warszawa, dn. 21 / 07 / 2020   AKTUALNA SYTUACJA RYNKOWA PRZEMYSŁU SPOTKAŃ I WYDARZEŃ  

2020-07-21 14:01:29

Warszawa, dn. 21 / 07 / 2020  
AKTUALNA SYTUACJA RYNKOWA PRZEMYSŁU SPOTKAŃ I WYDARZEŃ  

Czynniki wpływające na obecną sytuację:

-          globalne i natychmiastowe wstrzymanie organizacji podróży służbowych, spotkań, wydarzeń firmowych i udziału w targach / wystawach zarówno przez polskie, jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa;

-          wprowadzenie administracyjnego zakazu dot. międzynarodowego poruszania się (m.in. przejazdy, przeloty), jak i też funkcjonowania hoteli, czy też organizacji spotkań, targów, wystaw, koncertów i zgromadzeń publicznych, itp.;

-          globalny i krajowy drastyczny spadek zainteresowania klientów indywidualnych (obawa przed zarażeniem się wirusem), m.in. w zakresie zakupu usług wycieczek zagranicznych, hotelowych, rozrywkowych, czy też przejazdów;

Brak popytu na usługi i produkty z sektora spotkań i wydarzeń oraz brak perspektyw na szybkie przywrócenie do działalności sprzed pandemii, skutkuje bardzo ograniczonymi możliwościami planowania działalności gospodarczej. Niepewność o dzień jutrzejszy w branży MICE jest na najwyższym możliwym poziomie.

Dla przykładu, w pierwszych trzech tygodniach po otwarciu hoteli (I połowa maja) dominowała frekwencja gości do 10 proc. 77 proc. hoteli miejskich i 45 proc. położonych poza miastami deklaruje na lipiec i sierpień br. stan rezerwacji nieprzekraczający 20 proc. posiadanych pokoi. W hotelach pozamiejskich frekwencję powyżej 40 proc. deklaruje tylko 23 proc. obiektów. Z kolei 1/3 hoteli dokonała redukcji pracowników zatrudnionych na umowach o pracę (zatrudnienie w tym segmencie to ok. 1 mln osób). W związku z powyższym aż 87% obiektów ma bardzo poważne kłopoty z płynnością finansową, a 84% hoteli nie przewiduje osiągnięcia zysku z działalności w 2020 roku. Kluczowym czynnikiem w tym zakresie jest brak właśnie indywidualnego, jak i grupowego klienta B2B.

Równie dramatyczna sytuacja panuje w sektorze transportu autokarowego, który do niedawna był polską specjalnością na skalę całej UE (obsługa 25% grup przyjeżdżających do Europy spoza kontynentu). Tylko w 2019 roku polskie autokary przewiozły 5,2 mln turystów odwiedzających stary kontynent. Co ważne nasz kraj dysponuje bardzo nowoczesną flotą pojazdów liczących ok. 14 000 autokarów, a sama tylko  branża odpowiada za 1,2% polskiego eksportu, zatrudniając przy tym ok. 80 000 osób. Od lutego 2020 roku nastąpił spadek sprzedaży w tym zakresie o 98%, a pierwsze zlecenia są przewidywane na okres kwiecień - maj 2021 roku. Co roku średni stopień rejestracji nowych pojazdów wynosił ok. 350 sztuk, a w okresie styczeń - maj były to tylko 44 pojazdy. Średnia wartość nowego autokaru to ok. 1,5 mln PLN. Aktualnie zakupiony pojazd w styczniu 2020 roku jest wart ok. 800 tys. PLN i nie może przy tym znaleźć nabywcy.  

Nie należy się zatem, dziwić, że podobny dramatyczny trend ma miejsce w zakresie organizacji targów, spotkań biznesowych, czy też wydarzeń artystyczno - rozrywkowych (koncerty, festiwale itp.). Tylko w 2019 roku ponad 30 mln osób uczestniczyło w wydarzeniach o charakterze rozrywkowym, a prawie 16 mln zarówno w kraju, jak i zagranicą w spotkaniach biznesowych. Sama tylko wartość spotkań i wydarzeń B2B generuje ok 1,5% polskiego PKB, mając bezpośredni wpływ na prawie 220 000 miejsc pracy. W okresie luty - sierpień nie odbyło się / nie odbędzie ok 95 - 100% planowanych spotkań biznesowych, a najnowszy trend pokazuje u klientów obawę przed II falą zachorowań i tym samym zdecydowana większość planowanych projektów jest przenoszona na 2021 rok z zastrzeżeniem, że ten okres i tak może się wydłużyć. W rezultacie podmioty organizujące spotkania i wydarzenia (m.in. agencje eventowe) przewidują spadek swoich przychodów średnio w zakresie 65 - 80% w całym 2020 roku. Nie można się zatem dziwić, że już ok 50% firm w tej dziedzinie podjęło decyzję o zwolnieniach pracowników i aż 80% o obniżeniu wynagrodzeń swojemu personelowi.  

Częścią turystyki są też podróże służbowe. W Polsce jest 165 firm, które profesjonalnie organizują na rzecz innych firm wyjazdy z i do Polski w celach służbowych. Są to firmy, posiadające licencje IATA (International Air Transport Association) uprawniającą do wystawiania biletów lotniczych. Zatrudniają one powyżej 3500 osób. Zamknięcie nieba spowodowało z dnia na dzień spadek obrotów do zera. Perspektywa wychodzenia z kryzysu jest bardzo pesymistyczna. Wg naszych danych do końca roku może być to 25-30% ruchu z roku poprzedniego. Związane jest to zarówno z sytuacją epidemiologiczną, brakiem siatki połączeń jak i ogólnym spowolnieniem gospodarczym i polityką zaciskania pasa w firmach.  

Agenci IATA w 2019 generowali tylko na sprzedaży biletów lotniczych 3,5 mld pln. Trzeba pamiętać, iż pośredniczą oni również w sprzedaży biletów kolejowych i autokarowych, wynajmie aut, rezerwacjach hotelowych i sprzedaży ubezpieczeń. Obecnie widzimy minimalny ruch w podróżach na terenie Polski i jeszcze mniejszy na terenie EU. Podróże w dalszych kierunkach firmy przekładają na 2021 rok.

Podobny można rzec los dotyka tzw. turystyki motywacyjnej (incentive - zagraniczne grupowe wyjazdy biznesowe), która prognozuje spadek wartości swojego rynku z ok. 767 mln PLN do poziomu poniżej 250 mln PLN. Spadek ten uwzględnia też wyjazdy zrealizowane w pierwszym kwartale przed wybuchem epidemii. Jest to dramatyczna informacja, również w tym kontekście, że ta część gospodarki rozwijała się tempie kilkunastu procent rocznie. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT) od 6 lat regularnie bada rynek w badaniu Barometr SOIT, które od lat wykazywało tendencję rozwojową tej branży. W 2018 roku wartość rynku incentive była szacowana na ok. 640 mln zł, a w 2019 roku było to już ok. 767 mln zł (wzrost o 18,5 proc.). Jeszcze w marcu 2020 badania nastrojów organizatorów incentive travel pokazywały, że spadek obrotów będzie ok. 50-procentowy, w kwietniu przewidywane spadki sięgały 77 proc. Te liczby mogą być jednak nadal niedoszacowane. Biorąc pod uwagę sytuację z końca czerwca, eksperci SOIT estymują, że spadki mogą osiągnąć nawet 90 proc.

Niestety gospodarcze tsunami nie omija jednej z kluczowych gałęzi naszego przemysłu, a mianowicie targów. Rynek ten, o wartości prawie 3 mld PLN jest zagrożony, a razem z nim prawie 40 000 miejsc pracy (na umowę o pracę oraz na umowy cywilno-prawne). W związku z wysoką niepewnością dot. kolejnej fali wirusa 95% imprez zostało odwołanych lub przeniesionych na jesień lub nawet na kolejny rok. Miesięczne straty rynku targowego to 150 mln zł.  

Z kolei stan turystyki wyjazdowej i przyjazdowej można doskonale zobaczyć na własne oczy, czy to na lotnisku F.Chopina w Warszawie, czy też na krakowskim rynku. Dla przypomnienia co roku ok. 10 mln Polaków wyjeżdża zarówno indywidualnie, jak i grupowo (ok 4 mln) zagranicę. Co ważne, przyjeżdża do nas w tym czasie prawie 20 mln osób (rokrocznie kilkunastoprocentowy wzrost). Tutaj również spadki sięgają 90 - 95%, co stanowi ogromne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania nie tylko touroperatorów, ale całego lokalnego łańcucha dostaw opartego na kliencie z zagranicy (tylko sam Kraków rokrocznie odwiedza ok 14 mln turystów). Jesienią również touroperatorzy staną przed wyzwaniem zwrotów ogromnych środków do klientów (mija okres 180 dni) raz koniecznością odnowienia gwarancji ubezpieczeniowych, których to na ten moment nie chce przedłużyć żadna firma ubezpieczeniowa.  

Branża wydarzeń, biznesowych i artystyczno-rozrywkowych oraz powiązane z nią sektory kultury i rozrywki, operatorów obiektów, techniki estradowej, które w Polsce zatrudniają ponad 300 000 osób od marca nie są w stanie funkcjonować ze względu na restrykcje wprowadzone w związku z pandemią. Obroty spadły radykalnie, większości przypadków o 100% w okresie marzec- czerwiec. Mimo luzowania obostrzeń w ostatnim czasie, powrót do normalności w tych sektorach jest nadal niemożliwy. Ze względu na wycofanie się publicznych i prywatnych inwestorów jak i klientów detalicznych z planowanych, zawieszonych wydarzeń, w wyniku kryzysu gospodarczego i obaw przed nawrotem epidemii. Finansowanie przedsięwzięć rozrywkowo-artystycznych jest od miesięcy zablokowane, z prognozami na drugą połowę roku odrodzenia się popytu na poziomie 3-5%.  

Od miesięcy tysiące pracowników z zaplecza kultury, technicy sceniczni, realizatorzy, animatorzy, konstruktorzy oraz sami artyści, aktorzy, muzycy nie są w stanie pracować aby się utrzymać i swoje firmy. Sytuacja tych ludzi, jak i organizatorów i producentów wydarzeń w Polsce jest dramatyczna. Utrzymywanie jej oznacza totalne wyniszczenie tej kultury polskiej w najbliższych miesiącach. A to przekłada się i na zmniejszenie udziału przemysłów czasu wolnego i kreatywnych w gospodarce narodowej (dotychczas na poziomie  3,5% PKB), jak i na zwolnienia, bezrobocie, utratę dorobku ostatnich dekad wypracowanego przez firmy i jednostki.  

Przypomnijmy w tym miejscu, że co roku w Polsce zgodnie z danymi ZUS odbywa się ok. 7 200 imprez masowych, w których uczestniczy ok 28 mln Polaków oraz ok. 70 000 przedstawień z udziałem ok. 15 mln osób. Tylko w okresie czerwiec sierpień nie odbędzie się ok 10 000 imprez biletowanych (w tym największe festiwale) i ok 10 000 mniejszych wydarzeń. Co ważne w okresie czerwiec - wrzesień zostało odwołanych ok. 7 000 koncertów polskich wykonawców. Dodatkowo, trzeba brać pod uwagę, że tylko w III kwartale wartość zwrotów do klientów z powodu odwołanych koncertów wynosi ok 500 mln PLN, a w przypadku utrzymania takiego trendu do końca 2020 roku powiększy się do 1 mld PLN.  

Należy również i przede wszystkim zwrócić uwagę, iż wszystkie formy wsparcia ze strony państwa zamknęły się z końcem czerwca, a sytuacja finansowa w naszym sektorze pozostaje bez zmian i dalej jest po prostu fatalna bez perspektyw na szybką zmianę. Środki otrzymane z Tarczy Finansowej PFR również szybko ulegną wyczerpaniu w najbliższych miesiącach.  

Biorąc pod uwagę powyższe dane kluczowe jest utrzymanie i rozwinięcie dodatkowych form wsparcie dla przemysłu dot. m.in.:  

-          pobudzenia popytu

-          obniżenie VAT na usługi hotelowe / konferencyjne / gastronomiczne;

-          możliwość wliczenia inwestycji dot. organizacji spotkań / wydarzeń w koszty uzyskania przychodu;

-          możliwość odliczania z PIT wydatków konsumentów na turystykę pobytową w Polsce;

-          możliwość uelastycznienia funduszu socjalnego przedsiębiorstw na wydatkowanie dot. organizacji spotkań i wydarzeń pracowniczych;

-          stworzenie funduszu asekuracyjnego na pokrycie poniesionych przez uczestników kosztów na uczestnictwo w wydarzeniach, które zostaną odwołane z powodu koronawirusa.  

-          dodatkowego bezpośredniego wsparcia finansowego

-          zwrotne i bezzwrotne dodatkowe pożyczki płynnościowe z BGK / ARP (banki komercyjnego nie udzielają kredytów branży mimo gwarancji de minimis 80%) lub dodatkowa transza pomocy ze strony PFR;

-          dofinansowanie kosztów leasingu szczególnie w branży autokarowej i sprzętu estradowego (nagłośnienie, oświetlenie itp.);

-          przedłużenie ważności voucherów, które klienci otrzymają przy rezygnacji z usług spowodowanych przez Covid - 19;

-          wsparcie sektorowe ze środków UE (Recovery Fund) przeznaczony m.in. na innowacje i zrównoważony rozwój;

-          utworzenie funduszu pożyczkowego dla touroperatorów zapewniających im płynnością finansową w przypadku przypadających na jesień masowych zwrotów środków do klientów (mija wtedy ustawowy termin 180 dni przypadający na zwroty).   -          dodatkowego bezpośredniego wsparcia dot. kosztów pracy

-          przedłużenie zwolnienia z ZUS oraz stosowania przestoju ekonomicznego z dopłatami do miejsc pracy na podstawie PKD oraz kryterium spadku obrotów (70% w trzech miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec 2020 lub 60% w trzech miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień 2020);

-          przedłużenia tzw. “postojowego” dla osób prowadzących JDG lub realizujących zlecenia na podstawie umów cywilnoprawnych na podstawie tych samych kryteriów (PKD oraz spadek obrotów).  

-          dodatkowego bezpośredniego wsparcia dot. promocji Polski jako destynacji indywidualnej, grupowej i biznesowej

-          uruchomienie w trybie natychmiastowym kompleksowej promocji marketingowej nakierowanej na rynki o najszybszym potencjale odbudowy, mającej pobudzić popyt na usługi naszego przemysłu;

-          dopłaty do udziału w Targach w Polsce i zagranicą.    

-          uelastycznienie zaleceń i wytycznych dot. organizacji wydarzeń i spotkań

-          w tym momencie jak widać nie ma kłopotu żeby tysiące osób spotykały się nad Wisłą, czy też na stadionie sportowym więc oczekujemy uelastycznienia zaleceń, które w tym momencie pozwalają na spotkania max. 150 osób przy zachowaniu bardzo wysokich rygorów bezpieczeństwa. Konieczne jest zatem “uwolnienie” wydarzeń biznesowych i rozrywkowych w miarę postępu w zwalczaniu pandemii co aktualnie ma miejsce. Proponujemy zatem zniesienie maksymalnego pułapu 150 osób przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego jak najszybciej.  

Przykłady innych krajów  pokazują, że powyżej wymienione rozwiązania są możliwe do szybkiego wprowadzenia.  

Tylko Niemcy przygotowały sektorowe formy wsparcia m.in. dla branży kultury i rozrywki (o wartości ponad 1 mld EUR) i autokarów (200 mln EUR).  

Z kolei obniżanie podatku VAT staje się aktualnie najważniejszym globalnym trendem w zakresie pobudzaniu popytu. W dniu dzisiejszym rząd Wielkiej Brytanii ogłosił redukcję VAT z 20 na 5% w zakresie hoteli, gastronomii i atrakcji turystycznych. https://turystyka.rp.pl/trendy/34698-wielka-brytania-tnie-vat-zeby-pomoc-turystyce

35 euro za miejsce – tyle rząd Bułgarii będzie dopłacać do lotów czarterowych. Program dotowania powinien wystartować w połowie lipca.

https://turystyka.rp.pl/biura-podrozy/34706-bulgaria-doplaci-do-czarterow

Popularne turystycznie kierunki, jak np. Bułgaria, Sycylia czy Meksyk, już mają pomysł na to, w jaki sposób przyciągnąć turystów po zakończeniu kryzysu związanego z pandemią. Władze państw kuszą zagranicznych gości rozmaitymi dopłatami do wakacyjnego wypoczynku.

https://www.radiozet.pl/Podroze/Te-kraje-beda-doplacac-do-wakacji.-Wladze-walcza-o-zagranicznych-gosci

Skład Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń:

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Klub Agencji Eventowych SAR

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce - SKKP

Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego IGHP

Polska Izba Techniki Estradowej PITE

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS

Polska Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce

SITE Poland - Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland

Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT

Harmony Polish Hotels

Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych PSPA 

Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich IGMAP

Fundacja FOH

Future for MICE

Meeting Professional International Poland Chapter MPI    

Kontakt   Bartosz Bieszyński

Koordynator Sztabu Kryzysowego

bartosz.bieszynski@gmail.com

tel. 503 - 825 - 086      


Stowarzyszenia: SAR, KAE, SBE, SOIT, MPI, Site

Pomoc dla branż, które nie mogą wykonywać swojej pracy w związku z ograniczeniami z powodu pandemii

2020-07-20 11:07:16

W piątek, 10 lipca sztab TUgether przesłał do Ministerstwa Rozwoju pismo, w którym wnosi o pomoc dla branż, które nie mogą wykonywać swojej pracy w związku z ograniczeniami z powodu pandemii. Pismo jest efektem zadań, na zrealizowanie których przedstawiciele sztabu byli umówieni podczas ostatniego roboczego spotkania z wicepremier Jadwigą Emilewicz.

TUgether ponownie wnosi o pomoc dla branż, które nadal nie mogą wykonywać swojej pracy w związku z pandemią. Głównie dotyczy to segmentu biznesowego – jak uzasadnia sztab – nadal korporacje nie wróciły do wydarzeń i wyjazdów biznesowych, turystyka przyjazdowa nie działa, turystka biznesowa zagraniczna jest wstrzymana, nie można organizować koncertów i festiwali, targi, hotele działają na poziomie 10 proc. i wszystkie branże z sektora turystyki, spotkań i wydarzeń potrzebują sektorowej pomocy.

Przedstawiciele sztabu liczyli na konkretne propozycje ze strony rządu, które miały być przedstawione na spotkaniu z Ministerstwem Rozwoju drugiego lipca. Tymczasem, podczas spotkania minister rozwoju zapowiedziała, że projekt ustawy dotyczącej świadczeń postojowych oraz zwolnienia ze składek ZUS obejmie przewodników turystycznych i górskich. Po debatach, rząd wyraził chęć rozważenia dopisania do tego pakietu firm z branży spotkań. Konkretne sektory mają być uwzględniane według kodów PKD, na podstawie konkretnych danych dotyczących udokumentowanych strat poniesionych przez firmy. Do przygotowania takiego zestawienia i propozycji kryteriów zobowiązali się obecni na spotkaniu przedstawiciele TUgether. Poniżej przygotowane przez sztab zestawienie.

Informacja dot. proponowanych rozwiązań dla sektorów przemysłu spotkań i czasu wolnego
Pismo zostało skierowane do wiceprezes Rady Ministrów i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz i przedstawicieli Ministerstwa Rowoju Andrzeja Guta-Mostowego (sekretarza stanu), Olgi Semeniuk (podsekretarz stanu) i Rafała Szlachty (dyrektora Dep. Turystyki).
 

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do ustaleń dot. naszego ostatniego spotkania roboczego w dn. 2 lipca 2020 roku poniżej przedstawiamy propozycje dot. podziału form pomocy dot. kosztów pracy (postojowe, zwolnienie z ZUS, dopłaty do wynagrodzeń) ze względu na specyfikę poszczególnych zawodów w naszych branżach oraz stopień spadku obrotów (warunek otrzymania wsparcie to spełnienie tych dwóch kryteriów łącznie).
 

KRYTERIUM I - spadek obrotów 2020 vs 2019

  • 70% w trzech miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec 2020; lub
  • 60% w trzech miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień 2020.

Powyższe dot. zarówno JDG, jak i też MIKRO / MŚP / dużych przedsiębiorstw.
 

KRYTERIUM II - działalność wg poniższych PKD:
 

Turystyka - PKD 79
- organizatorzy turystyki (79.12.Z);
- agenci turystyczni i pośrednicy (79.11.A, 79.11.B i 79.90.C);
- piloci, przewodnicy (w tym górscy) (79.90.A, 93.19);
- działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z).
 

Targi, wystawy i kongresy - PKD 82
- organizatorzy targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
- projektowanie i wykonywanie stoisk targowych (73.11.Z);
- transport i spedycja targowa (52.29.C);
 

Zakwaterowanie - PKD 55
- hotele (55.10.Z);
- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z).
 

MICE - PKD 82
- organizatorzy spotkań / wydarzeń (82.30.Z, 73.11.Z, 85.51, 93.29 Z, 90.02);
- wynajem wyposażenia / sprzętu dot. organizowanych spotkań / wydarzeń (77.39.Z);
- catering (56.21.Z).
 

Autokary - PKD 49
- organizatorzy transportu autokarowego (49.39);
 

Rozrywka i kultura - PKD 49
- organizatorzy wydarzeń artystyczno-rozrywkowych (90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z);
- technicy sceniczni, realizatorzy koncertów i widowisk (90.02.Z, 93.29.Z).
- operatorzy sprzedaży biletów (bileterie, pośrednicy etc.) (74.90.C, 74.90.Z).

Sztab podkreśla, że jest w trakcie opracowywania danych dotyczących ot. aktualnej sytuacji rynkowej (ankiety, badania), a efekty tych prac zostaną przesłane do Ministerstwa. W tym tygodniu planowane jest kolejne spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju dotyczące wsparcia dla przemysły spotkań.

12 lip 2020
 
średnia ocen:
0.0
 
 

Stowarzyszenia: SAR, KAE, SBE, SOIT, MPI, SiteUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...