Żadamy uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu po byłym TESCO zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców Bemowa

My mieszkańcy dzielnicy Bemowo, wnosimy żądanie jak najszybszego uchwalenia  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów zajmowanych przez były Hipermarket Tesco przy ul. Górczewskiej. Jednocześnie nie zgadzamy się na oddanie tej działki pod budowę kolejnych bloków. Uważamy, że to miejsce powinno być przeznaczone na cele społeczne i służyć mieszkańcom Bemowa.

  Nie potrzebujemy kolejnego blokowiska i wyrażamy zdecydowany sprzeciw dalszemu „betonowaniu” Bemowa poprzez realizowanie celów biznesowych deweloperów ! Chcemy, aby opracowany plan zagospodarowania dla tego terenu był zgodny z oczekiwaniami mieszkanek i mieszkańców Bemowa oraz dopuszczał realizację:

 1. zabudowy usług publicznych , w tym szkół, przedszkoli, żłobków, przychodni zdrowia, obiektów   sportowych;
 2. terenów zieleni publicznej.  

Swój apel adresujemy do Prezydenta m.st. Warszawy, Rady m.st Warszawy, Burmistrza Dzielnicy Bemowa oraz Rady Dzielnicy Bemowa. 

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec:

 1. pozbawiania dzielnicy Bemowo, nieruchomości położonej w jej atrakcyjnej części – w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej stacji metra;
 2. próbom ignorowania głosu mieszkańców Bemowa w podejmowaniu decyzji o kształcie zabudowy mającej służyć celom społecznym;
 3. przekazywania tej nieruchomości na rzecz realizacji celów biznesowych deweloperów.

Uważamy, że dalsze zabudowywanie tej części Bemowa w kolejne bloki i osiedla mieszkaniowe doprowadzi do:

 1. dalszego chaosu komunikacyjnego;
 2. zwiększenia zanieczyszczenia środowiska;
 3. zwiększenia hałasu związanego z oczekiwanym wzrostem i natężeniem ruchu pojazdów osobowych;
 4. obniżenia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez już i tak utrudniony dojazd służb ratownictwa przeciwpożarowego i medycznego;
 5. powstania sytuacji niebezpiecznych związanych z brakiem wydajnej sieci wodociągowej tego terenu – co w już wielokrotnie miało miejsce w sytuacji gwałtownych zjawisk meteorologicznych, co prowadziło do zalania wielu nieruchomości w tej części Bemowa;
 6. pozbawienia Dzielnicy Bemowo w przyszłe miejsca zieleni publicznej  mogące służyć do rekreacji i wypoczynku.         

Swój apel kierujemy również do wszystkich sympatyków zrównoważonego rozwoju przestrzennego, z prośbą o wyrażenie wsparcia dla tej inicjatywy.

Podsumowując całość powyższych stwierdzeń - podkreślamy kategoryczny sprzeciw wobec potencjalnych prób ignorowania woli mieszkańców Bemowa, żądamy aktywnego włączenia w proces opracowywania przedmiotowego planu władze samorządowe Dzielnicy Bemowo oraz ich mieszkańców.  

Wyłączenie z nas z tego procesu oraz decydowanie o kształcie planu zagospodarowania dla tej części Dzielnicy Bemowa bez władz samorządowych Bemowa i ich mieszkańców będzie jawnym pogwałceniem zasad demokracji i samorządności.


Krzysztof Cybulski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof Cybulski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...