Apel do Premiera w sprawie kredytów hipotecznych.

Apel do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej pana Mateusza Morawieckiego.

My kredytobiorcy kredytów hipotecznych w polskim złotym , wnioskujemy o stworzenie aktów prawnych, które zapobiegną negatywnemu odzialywaniu, na budżety domowe, przez nieustanne podnoszenie stóp procentowych. 

Naszym zdaniem  kredyty hipoteczne powinny byc udzialene przez Narodowy Bank Polski ze stała, niezmienną przez okres kredytowania wysokością oprocentowania.

Wszystkie kredyty hipotrczne zaciagnięte w polskim zlotym powinny byc przeniesione do NBP, wraz z zamrożeniem oprocentowania, w wysokoście nieprzekraczającej stawki WIBOR z dnia podpisania umowy kredytowej.

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jarek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...