Apel do Prezydenta RP o ułaskawienie Jana Śpiewaka

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się do Pana z prośbą o zastosowanie prawa łaski w stosunku do Jana Śpiewaka, działacza miejskiego i publicysty tygodnika "Wprost", skazanego prawomocnie za zniesławienie. Kara dla Jana Śpiewaka zwiazana jest z jego publiczną działalnością dotyczącą piętnowania nieprawidłowości związanej z dziką reprywatyzacją w Warszawie. Sytuacja, w której sąd skazuje osobę piętnującą patologie przy jednoczesnym nierozliczeniu winnych rzeczywistych nadużyć związanych z nielegalnym odzyskiwaniem nieruchomości w stolicy musi wywoływać spzreciw. Wierzymy, że akt łaski Pana Prezydenta będzie przywróceniem elementarnego poczucia sprawiedliwości.

 


Marcin Dzierżanowski, redaktor naczelny tygodnika "Wprost"    Skontaktuj się z autorem petycji