Apel do Wojewody Opolskiej Moniki Jurek o odwołanie OWKZ.

Szanowna Pani Monika Jurek,  Wojewoda Opolska.

My, mieszkanki i mieszkańcy województwa opolskiego oraz obywatelki i obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, obserwujący brak należytej staranności i naruszenia prawa apelujemy o natychmiastowe wszczęcie procedury odwołania ze stanowiska Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Moniki Ożóg.

Kierując taki wniosek do Generalnego Konserwatora Zabytków pozostaje Pani, jako Opolski Wojewoda, w zgodzie z przepisami z art. 91 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nasz apel opieramy na podstawie posiadanych przez nas świadectw pracy Moniki Ożóg, pozyskanych w ramach dostępu do informacji publicznej, upublicznionych na naszej stronie Niepodległa Opolska Kultura w mediach społecznościowych (Facebook). 

Ze świadectw pracy wynika jednoznacznie, że Monika Ożóg nie spełnia wymogów art. 91 ust. 3, pkt 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ponieważ nie posiada co najmniej 5-letniego stażu pracy w zakresie ochrony zabytków. Nie mamy wątpliwości, że zadaniem ochrony zabytków jest podejmowanie przez jednostki administracji publicznej (państwowe i samorządowe) działań wymienionych w art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Monika Ożóg nie posiada doświadczenia zawodowego w tym zakresie ponieważ – jak wynika z posiadanych przez nas świadectw pracy – nie przepracowała ani jednego dnia w jednostkach administracji publicznej (państwowych ani samorządowych) przy ochronie zabytków.

Oczywistym jest również utrata przez Monikę Ożóg przymiotu nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanej opinii z powodu udowodnienia przed Sądem popełnienia plagiatu w konkursie na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, co z kolei jest warunkiem koniecznym do objęcia stanowiska OWKZ w myśl przepisów art. 3 punkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych.

Nasz apel ma na celu przywracanie standardów praworządności w naszej Ojczyźnie po wyborach 15 października 2023 roku.  

Równocześnie prosimy o rozważenie stosowania bardziej transparentnej procedury obsady ważnych stanowisk w administracji publicznej, najlepiej w trybie konkursowym, z uwzględnieniem głosu opinii publicznej, w tym organizacji społecznych nawet wówczas, kiedy ustawa w tym zakresie nie nakłada takiego obowiązku.


Niepodległa Opolska Kultura    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Niepodległa Opolska Kultura będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...