Apel o dalsze dotowanie najstarszego festiwalu literackiego w Polsce

Piotr Gliński

 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

my, niżej podpisane i podpisani, apelujemy o dalsze dotowanie najstarszego festiwalu literackiego w Polsce, dawnego Fortu, Portu, a obecnie Stacji Literatura, która rok temu obchodziła swoje 25-lecie.   

Festiwale organizowane przez Biuro Literackie w Legnicy, Wrocławiu oraz Stroniu Śląskim były od zawsze jednymi z najważniejszych wydarzeń w kalendarium polskiego życia literackiego. Co chyba najistotniejsze – odgrywały szalenie istotną rolę dla środowiska młodych twórczyń i twórców, które i którzy za sprawą organizowanych podczas festiwali pracowni warsztatowych mieli okazję po raz pierwszy skonfrontować swoją twórczość z czytelniczkami i czytelnikami, szlifować umiejętności pod okiem uznanych literackich mentorów oraz opublikować pierwsze w karierze wiersze czy opowiadania, a z czasem także książki. Gdyby nie projekty wydawnicze związane z kolejnymi edycjami festiwali – zapewne nigdy nie poznalibyśmy tylu ciekawych dykcji poetyckich, twórców, którzy zawdzięczają wydarzeniu swój literacki start. Nie byłoby też wielu inicjatyw, które festiwal zainicjował, np. Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.   

Od wielu lat festiwal Stacja Literatura jest dla nas, młodych twórczyń i twórców, szansą na stawianie pierwszych kroków w literaturze. To właśnie na Stację przywoziliśmy i przywoziłyśmy pierwsze szkice swoich książek poetyckich czy prozatorskich, to właśnie w Stroniu Śląskim powstawały pomysły na nowe czasopisma młodoliterackie i zawiązywały się projekty artystyczne. Festiwal jest dla nas przestrzenią twórczej wymiany poglądów i pomysłów na tworzenie młodej polskiej sztuki. To tutaj podczas kolejnych edycji inspirowaliśmy się wzajemnie do podejmowania literackich wyzwań, zawiązywaliśmy przyjaźnie oraz zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie w swoich artystycznych poszukiwaniach. Dlatego też z roku na rok liczba uczestniczek i uczestników Stacji Literatura znacząco rosła. Kto raz odwiedził Stronie Śląskie, datę następnej edycji zapisywał w kalendarzu tuż po powrocie z poprzedniej.  

W czasach nieustannie pogarszającego się stanu czytelnictwa wśród młodzieży Stacja Literatura jest jednym z nielicznych wydarzeń kulturalnych, które od lat przyciąga tak liczną grupę ludzi bardzo młodych, dla których przyjazd na festiwal jest często pierwszym kontaktem z żywą literaturą, nie zaś bibliotecznymi korytarzami. Uczestnicy i uczestniczki pracowni warsztatowych to często osoby uczące się w szkołach średnich, pochodzące z małych miast i miasteczek, dla których Stacja Literatura jest pierwszą szansą kulturowej partycypacji. To za sprawą Stacji mogliśmy – pomimo pochodzenia z różnych stron Polski, grup zawodowych i społecznych – czuć wspólnotowy wymiar literatury. Zdaje się, iż owo poczucie wspólnoty, kolektywnego wsparcia i życzliwości jest szczególnie potrzebne właśnie w ostatnim, tak trudnym dla nas wszystkich, czasie.  

Dlatego też z wielkim smutkiem, rozczarowaniem i niezrozumieniem przyjęliśmy i przyjęłyśmy decyzję o nieprzyznaniu dofinansowania dla festiwalu Stacja Literatura w ramach programu Promocja czytelnictwa.  

Pod niniejszą petycją podpisujemy się my, niedawni debiutanci i laureaci projektów wydawniczych Stacji Literatura, ale także autorzy, tłumacze i krytycy różnych pokoleń i generacji, twórcy innych dziedzin sztuki, którzy cenili w Fortach, Portach i Stacji interdyscyplinarny charakter festiwalu, aktywnie go współtworząc. Zaprosiliśmy do dopisywania się każdego, kto choć raz był na festiwalu w Legnicy, Wrocławiu i Stroniu Śląskim, ale także te osoby, które dopiero planowały rozpocząć swoją przygodę z Biurem Literackim, tak czytelników, jak i uczestników różnych projektów oraz wszystkich, dla których literatura, w tym poezja, są czymś wartościowym. Jest nas wielu, a wszystkich łączy jedno wydarzenie, którego zniknięcie z literackiej mapy Polski byłoby wielką stratą nie tylko dla każdego z nas, ale także dla polskiej kultury.       

Anna Adamowicz

Michał Domagalski

Agata Jabłońska

Radosław Jurczak

Elżbieta Łapczyńska

Nina Manel

Michał Mytnik

Agata Puwalska

Jakub Pszoniak

Jan Rojewski

Marta Sokołowska

Przemysław Suchanecki

Katarzyna Szaulińska

Katarzyna Szweda

Antonina Tosiek

Aleksander Trojanowski

 


Laureatki oraz laureaci pracowni i projektów wydawniczych festiwalu Stacja Literatura    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Laureatki oraz laureaci pracowni i projektów wydawniczych festiwalu Stacja Literatura będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...