Apel o przełożenie wyborów prezydenckich w Polsce.

Odczuwając niepokój związany z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, nie wyobrażamy sobie przeprowadzenia w Polsce wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja bieżącego roku. W związku powyższym apelujemy do Pana Prezydenta o wprowadzenie, zgodnie z art. 230 Konstytucji RP, stanu wyjątkowego oraz przełożenie wyborów prezydenckich na termin późniejszy. Przeprowadzenie kampanii wyborczych oraz samych wyborów w planowanym obecnie terminie mogłoby spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, przede wszystkim osób starszych i o obniżonej odporności, które są najbardziej narażone na działanie koronawirusa. Należy również zaznaczyć, że lęk związany z koronawirusem mógłby wpłynąć negatywnie na frekwencję wyborczą. Ponieważ uważamy powszechne wybory za święto demokracji (a więc święto wszystkich Polek i Polaków), chcielibyśmy aby przebiegły one w jak najlepszej atmosferze — gdy wszyscy będą mogli swobodnie i bez strachu pojawić się w lokalach wyborczych. Przełożenie wyborów nie tylko ograniczy zagrożenie dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, ale również wpłynie korzystnie na komfort wyborców i wyborczyń oraz na organizację pracy w komisjach.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jan Rojewski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...