Apel o wsparcie polskiego rolnictwa i wprowadzenie zmian legislacyjnych

Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle

My, niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zwracamy się z pilnym apelem o wsparcie polskiego sektora rolnego, który stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami. W obliczu rosnącej konkurencji oraz nierównych warunków na rynku europejskim, konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań, aby zapewnić stabilność i rozwój rodzimego rolnictwa.

Nasze postulaty są następujące:

  1. Wprowadzenie zakazu importowania produktów rolnych z Ukrainy, głównie zboża, które jest uprawiane z przekroczeniem unijnych norm środków ochrony roślin i nawozów, oraz źle przechowywane. Taki import nie tylko zagraża jakości dostępnej na polskim rynku żywności, ale również stawia polskich rolników w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej.

  2. Przywrócenie ceł na produkty z Ukrainy, aby chronić krajowy rynek przed nieuczciwą konkurencją i zapewnić równy poziom szans dla polskich producentów.

  3. Natychmiastowe odstąpienie od wszystkich założeń europejskiego "Zielonego Ładu" i stworzenie nowej, wspólnej polityki rolnej, która nie będzie ograniczać produkcji rolnej, a zamiast tego wesprze rozwój sektora zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

  4. Rozbudowa infrastruktury portowej i magistrali kolejowej, aby ułatwić logistykę związaną z transportem płodów rolnych, co jest kluczowe dla konkurencyjności polskiego rolnictwa.

  5. Ograniczenie biurokracji w rolnictwie, aby ułatwić prowadzenie działalności rolniczej i umożliwić szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

  6. Ułatwienie prowadzenia inwestycji rolniczych na terenach wiejskich, co jest niezbędne dla modernizacji i zwiększenia efektywności produkcji.

  7. Stop dla ograniczenia hodowli zwierząt,hodowla zwierząt jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywnościowego, stabilności ekonomicznej i zachowania kulturowego dziedzictwa, dlatego wszelkie ograniczenia mogą mieć dalekosiężne negatywne konsekwencje.

  8. Odstąpienie od zakazu stosowania nawozów azotowych między listopadem a końcem lutego, aby umożliwić rolnikom większą elastyczność w zarządzaniu gospodarstwami i dostosowanie do warunków klimatycznych.

Apelujemy o podjęcie pilnych działań legislacyjnych, które będą wspierać polskie rolnictwo, zapewniając mu stabilność i możliwości rozwoju. Jesteśmy przekonani, że podjęcie opisanych kroków przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski, a także poprawy konkurencyjności i samowystarczalności naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Z wyrazami szacunku,

Strajk rolników

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Strajk rolników będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...