Apel osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w sprawie projektu ustawy o świadczeniu wspierającym

Petycja dotyczy umożliwienia osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom konsultacji społecznych w sprawie rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym (druk nr 3130)Do Wszystkich, którym nie jest obojętna sytuacja rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.


Art. 4 ust. 3 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych gwarantuje osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom konsultacje i możliwość zaangażowania się w proces tworzenia prawa. Konsultacje powinny stanowić obowiązkowy krok w procesie stanowienia ustaw.


Aktualnie projekt rządowy, dotyczący pomocy osobom z niepełnosprawnościami w postaci świadczenia wspierającego, jest procedowany bez konsultacji społecznych. W trakcie posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 23 Maja 2023 wniosek o możliwość konsultacji społecznych nie uzyskał większości (stosunek głosów wynosił 19: 19) i został odrzucony.Małgorzata Mikołajczyk    Skontaktuj się z autorem petycji