Petycja w sprawie przywrócenia całorocznych autobusów transgranicznych Zakopane – Poprad i uruchomienia sezonowych połączeń Zakopane – Podbanské (szlak na Kasprowy, Krywań i Rysy od słowackiej strony)

Szanowny Pan

Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego
Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Grzegorz Biedroń, Przewodniczący Komisji Promocji, Rozwoju Regionu i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Małopolskiego
Michał Pierzchała, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Radni Województwa Małopolskiego

 

Szanowni Państwo, adresaci petycji,

Województwo Małopolskie dzięki współpracy różnych środowisk i Państwa osobistym zaangażowaniu jako pierwszy region w Polsce uruchomiło wojewódzką linię transgraniczną użyteczności publicznej, dotowaną ze środków budżetu województwa i rządowego Funduszu Autobusowego. Mowa o linii Bukowina Tatrzańska – Dolny Kubin, która umożliwia dotarcie z polskich Tatr w słowackie Tatry Zachodnie, a także na popularne trasy rolkarskie, zamki i do wielu innych atrakcji. Linia okazała się wielkim sukcesem, w związku z czym warto ten projekt popularyzować i go rozwijać. Dziękując za tę pierwszą linię transgraniczną, zwracamy się z prośbą o kontynuację połączeń Bukowina Tatrzańska – Dolny Kubin w kolejnych latach oraz o uruchomienie kolejnych linii, w tym zwłaszcza tych, które były już wstępnie planowane przez Województwo Małopolskie podczas prac koncepcyjnych w latach 2017-2018.

 Zakopane_Podbanske.jpg

W szczególności, prosimy o reaktywację popularnej, a niestety zawieszonej w lipcu 2020 linii Zakopane – Poprad, która przez wiele lat służyła mieszkańcom Małopolski do dojazdu na szlaki górskie w Tatrzańskiej Łomnicy i Starym Smokowcu oraz na trasy rolkarskie Tatrzańska Kotlina – Spiska Biała – Kieżmark oraz Poprad – Strelnica – Svit. Linia ta wspierała również rozwój turystyki w Małopolsce, przywoziła bowiem niezmotoryzowanych turystów ze Słowacji, Węgier i ukraińskiego Zakarpacia na Podhale, a z przesiadką w Zakopanem – również do Krakowa. W związku z załamaniem się turystyki grupowej (wycieczek organizowanych przez biura podróży), zapewnienie lokalnego transgranicznego publicznego transportu zbiorowego jest konieczne dla podtrzymania rozwoju turystyki w Małopolsce i utrzymania związanych z tym miejsc pracy w naszym regionie.

Należy nadmienić, że w żadnym cywilizowanym kraju Unii Europejskiej (włącznie z Czechami i Słowacją) lokalny transport publiczny nie został pozostawiony sam sobie. Wszędzie w UE Poza Polską, Bułgarią i kilkoma innymi krajami postkomunistycznymi lokalne połączenia autobusowe (w tym transgraniczne) są organizowane i finansowane przez władze publiczne, np. na Słowacji odpowiadają za to Kraje Samorządowe – w tym nasi partnerzy, Kraj Preszowski i Żyliński. To ewenement na skalę europejską, że linia Zakopane – Poprad w ogóle jakoś w przeszłości funkcjonowała bez dotacji. Nie na tym jednak polega cywilizowany publiczny transport zbiorowy, by dana linia kursowała tylko przez 4 miesiące w roku, a następnie została zawieszona z dnia na dzień. Jak w takiej sytuacji niezmotoryzowani mieszkańcy mają planować podróże, dojazdy autobusem transgranicznym do pracy, szkoły czy uczelni za bliską unijną granicą? Jaka to jest zachęta do walki ze smogiem poprzez rezygnację z własnego samochodu na rzecz publicznego transportu zbiorowego? Borykające się z olbrzymim smogiem Podhale i inne subregiony Małopolski powinny wspierać publiczny transport zbiorowy, w tym również transgraniczny. Tego się nie da zrobić bez dotacji, chyba że chcemy go oprzeć o zdezelowane, cuchnące, niebezpieczne i jeżdżące jak chcą busy, które są niechlubną wizytówką Małopolski i pośmiewiskiem na arenie międzynarodowej – nabijają się z nich nawet nasi sąsiedzi Słowacy.

autobus_lysa_polana.jpg

To absolutnie nie może w ten sposób funkcjonować. Linia transgraniczna Zakopane – Poprad powinna być całoroczna, finansowana przez samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Krajem Preszowskim, a dodatkowo w okresie 15 czerwca – 31 paździenika (gdy są otwarte szlaki w słowackich Tatrach) powinny funkcjonować też kursy Zakopane – Podbanské. Kursy te umożliwią wyjście na Kasprowy Wierch lub Rysy od polskiej strony, zejście z gór na stronę słowacką i powrót późnym wieczorem niezawodnym samorządowym autobusem do Zakopanego (albo to samo w odwrotnym kierunku). Takie były zresztą ustalenia, podjęte przez Województwo Małopolskie i naszych partnerów z Żyliny i Preszowa. Urząd Marszałkowski dysponuje zleconymi w roku 2017 i 2018 raportami i analizami, były w tej sprawie podjęte rozmowy i ustalenia z partnerami słowackimi – prosimy zatem o wdrożenie ich w życie.

----

Dołącz do nas na Facebooku, aby być na bieżąco. O efektach petycji będziemy informować:


Inicjatywa społeczna "Polska - Słowacja - autobusy"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Inicjatywa społeczna "Polska - Słowacja - autobusy" do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...