BARTYCKA - taka potrzebna!

Bartycka_Al._Polski_Walczacej_mini_1.pngBartycka_bez_drzew_2_mini1.pngBartycka_parkingi1_mini1.pngNIE_dla_takiej_B._mini_1.pngRADA OSIEDLA SIEKIERKI
jednostki niższego rzędu
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Siekierkowska 28
00-709 Warszawa

 

Szanowny Pan ROBERT SOSZYŃSKI
Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  

 

PETYCJA DO PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
w sprawie uwzględnienia postulowanych przez mieszkańców Siekierek zmian
w projekcie planowanej przebudowy ulicy Bartyckiej,
jego urealnienia i sprawnej realizacji.
 Szanowny Panie Prezydencie,

Mieszkańcy i sympatycy Siekierek z utęsknieniem czekają na zapowiadany od lat – gruntowny remont ulicy Bartyckiej. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych jest w trakcie finalizowania planów projektowych z tym związanych, choć nie zostały przeprowadzone żadne konsultacje społeczne w tej sprawie. W czerwcu br. został nam zaprezentowany projekt modernizacji, który zakłada budowę, co najmniej dwupasmowej autostrady, od ul. Czerniakowskiej do ul Nadrzecznej, niepołączonej z żadną inną duża ulicą (np. Trasą Siekierkowską); dublującej niedawno oddaną Al. Polski Walczącej. Zarządzający inwestycjami drogowymi przyjęli, i to bez konsultacji z mieszkańcami (mimo wcześniejszych obietnic Władz) projekt drogiej, wielopasmowej autostrady, zamiast spokojnej i bezpiecznej miejskiej ulicy. Informowaliśmy Pana o naszych zastrzeżeniach i propozycjach zmian w projekcie podczas wrześniowego spotkania.                    

Zwracamy się zatem wspólnym głosem mieszkańców Siekierek z apelem do władz Stolicy o wprowadzenie następujących zmian w planowanym projekcie przebudowy Bartyckiej, które doprowadzą do stworzenia bezpiecznej i przyjaznej mieszkańcom ulicy:

1.  Nie twórzmy w mieście kolejnej betonowej pustyni, której projekt jest oparty na nieaktualnych założeniach, a jego realizacja w takim kształcie może w istotny sposób zagrażać bezpieczeństwu pieszych;

2.  Budowę kanalizacji deszczowej należy skorelować z pracami MPWiK w zakresie kanalizacji sanitarnej, by ponownie nie niszczyć nowych rozwiązań, o czym przedstawiciel ZMID wspomniał na spotkaniu w czerwcu 2019;

3.  Maksymalnie trzeba poszerzyć wyjazd na ul. Czerniakowską, z maksymalnie długim prawoskrętem, analogicznie do rozwiązania przyjętego na Alei Polski Walczącej i wykonać wygodne zatoki autobusowe; 

4.  Droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę wyłącznie na odcinku Czerniakowska – AK Północ (z zachowaniem dodatkowo prawo i lewo skrętów do firm budowlanych i zabudowy wielorodzinnej);

5.  Zaprojektować i wykonać rondo na skrzyżowaniu Bartyckiej z AK Północ, zamiast na skrzyżowaniu z nieistniejącą i nieplanowaną jeszcze przez wiele lat ul. AK Waligóry na wysokości obecnej ul. Piaskarzy;

6.  Zaprojektować i wykonać szerokie i bezpieczne chodniki po dwóch stronach ulicy oraz ścieżkę rowerową wyłącznie po północnej stronie; 

7.  Pozostawić istniejące miejsca parkingowe (przedstawiony na spotkaniu projekt zakłada likwidację wielu miejsc parkingowych, także wybudowanych niedawno z budżetu obywatelskiego). Parkingi są niezbędne do korzystania i obsługi sklepów oraz punktów usługowo handlowych.

8.  Zachować jak najwięcej istniejącej zieleni by to miejsce pozostało przyjazne przede wszystkich dla ludzi (wg projektu mają być wycięte niemal wszystkie drzewa, w tym ok. 30 starych drzew dających cień); 

9. Zachować wjazd/wyjazd z ulicy Siekierkowskiej, gdzie mieści się lokalna instytucja kultury Dorożkarnia;

10.  Wprowadzić rozwiązania spowalniające i ograniczające ruch samochodów, w tym ciężarówek-piaskarek, które w liczbie około 600 dziennie są prawdziwą udręką, dla mieszkańców Bartyckiej i okolic, tworząc jednocześnie śmiertelne zagrożenie dla pieszych. To użytkownicy samochodów ciężarowych będą największym beneficjentem przebudowy w zaproponowanym przez ZMID kształcie.             

Jesteśmy zdeterminowani. Oczekujemy uwzględnienia naszych wielokrotnie przedstawianych siekierkowskich sugestii, tj. urealnienia i nieprzeskalowywania projektu przebudowy ulicy Bartyckiej i jego sprawnej realizacji. Tak, by dopasować nową Bartycką do potrzeb rozwijającego się miasta, ale z poszanowaniem potrzeb mieszkających tu ludzi, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i olbrzymią oszczędnością dla miejskiego budżetu.  Nie potrzebujemy kolejnej niebezpiecznej wielopasmowej autostrady, tylko nowoczesnej i przyjaznej mieszkańcom ulicy.           

Załączniki:
1.Listy z podpisami
2. Zdjęcia obrazujące teren planowanej przebudowy

Do wiadomości: 

  • Pan Rafał Trzaskowski – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy,
    Plac Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa
  • Pani Ewa Malinowska-Grupińska – Przewodnicząca Rady Warszawy,
    Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

 


Renata Wardecka - RADA OSIEDLA SIEKIERKI    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Renata Wardecka - RADA OSIEDLA SIEKIERKI do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook