BARTYCKA - taka potrzebna!

Bartycka_Al._Polski_Walczacej_mini_1.pngBartycka_bez_drzew_2_mini1.pngBartycka_parkingi1_mini1.pngNIE_dla_takiej_B._mini_1.pngRADA OSIEDLA SIEKIERKI
jednostki niższego rzędu
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Siekierkowska 28
00-709 Warszawa

 

Szanowny Pan ROBERT SOSZYŃSKI
Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  

 

PETYCJA DO PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
w sprawie uwzględnienia postulowanych przez mieszkańców Siekierek zmian
w projekcie planowanej przebudowy ulicy Bartyckiej,
jego urealnienia i sprawnej realizacji.
 Szanowny Panie Prezydencie,

Mieszkańcy i sympatycy Siekierek z utęsknieniem czekają na zapowiadany od lat – gruntowny remont ulicy Bartyckiej. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych jest w trakcie finalizowania planów projektowych z tym związanych, choć nie zostały przeprowadzone żadne konsultacje społeczne w tej sprawie. W czerwcu br. został nam zaprezentowany projekt modernizacji, który zakłada budowę, co najmniej dwupasmowej autostrady, od ul. Czerniakowskiej do ul Nadrzecznej, niepołączonej z żadną inną duża ulicą (np. Trasą Siekierkowską); dublującej niedawno oddaną Al. Polski Walczącej. Zarządzający inwestycjami drogowymi przyjęli, i to bez konsultacji z mieszkańcami (mimo wcześniejszych obietnic Władz) projekt drogiej, wielopasmowej autostrady, zamiast spokojnej i bezpiecznej miejskiej ulicy. Informowaliśmy Pana o naszych zastrzeżeniach i propozycjach zmian w projekcie podczas wrześniowego spotkania.                    

Zwracamy się zatem wspólnym głosem mieszkańców Siekierek z apelem do władz Stolicy o wprowadzenie następujących zmian w planowanym projekcie przebudowy Bartyckiej, które doprowadzą do stworzenia bezpiecznej i przyjaznej mieszkańcom ulicy:

1.  Nie twórzmy w mieście kolejnej betonowej pustyni, której projekt jest oparty na nieaktualnych założeniach, a jego realizacja w takim kształcie może w istotny sposób zagrażać bezpieczeństwu pieszych;

2.  Budowę kanalizacji deszczowej należy skorelować z pracami MPWiK w zakresie kanalizacji sanitarnej, by ponownie nie niszczyć nowych rozwiązań, o czym przedstawiciel ZMID wspomniał na spotkaniu w czerwcu 2019;

3.  Maksymalnie trzeba poszerzyć wyjazd na ul. Czerniakowską, z maksymalnie długim prawoskrętem, analogicznie do rozwiązania przyjętego na Alei Polski Walczącej i wykonać wygodne zatoki autobusowe; 

4.  Droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę wyłącznie na odcinku Czerniakowska – AK Północ (z zachowaniem dodatkowo prawo i lewo skrętów do firm budowlanych i zabudowy wielorodzinnej);

5.  Zaprojektować i wykonać rondo na skrzyżowaniu Bartyckiej z AK Północ, zamiast na skrzyżowaniu z nieistniejącą i nieplanowaną jeszcze przez wiele lat ul. AK Waligóry na wysokości obecnej ul. Piaskarzy;

6.  Zaprojektować i wykonać szerokie i bezpieczne chodniki po dwóch stronach ulicy oraz ścieżkę rowerową wyłącznie po północnej stronie; 

7.  Pozostawić istniejące miejsca parkingowe (przedstawiony na spotkaniu projekt zakłada likwidację wielu miejsc parkingowych, także wybudowanych niedawno z budżetu obywatelskiego). Parkingi są niezbędne do korzystania i obsługi sklepów oraz punktów usługowo handlowych.

8.  Zachować jak najwięcej istniejącej zieleni by to miejsce pozostało przyjazne przede wszystkich dla ludzi (wg projektu mają być wycięte niemal wszystkie drzewa, w tym ok. 30 starych drzew dających cień); 

9. Zachować wjazd/wyjazd z ulicy Siekierkowskiej, gdzie mieści się lokalna instytucja kultury Dorożkarnia;

10.  Wprowadzić rozwiązania spowalniające i ograniczające ruch samochodów, w tym ciężarówek-piaskarek, które w liczbie około 600 dziennie są prawdziwą udręką, dla mieszkańców Bartyckiej i okolic, tworząc jednocześnie śmiertelne zagrożenie dla pieszych. To użytkownicy samochodów ciężarowych będą największym beneficjentem przebudowy w zaproponowanym przez ZMID kształcie.             

Jesteśmy zdeterminowani. Oczekujemy uwzględnienia naszych wielokrotnie przedstawianych siekierkowskich sugestii, tj. urealnienia i nieprzeskalowywania projektu przebudowy ulicy Bartyckiej i jego sprawnej realizacji. Tak, by dopasować nową Bartycką do potrzeb rozwijającego się miasta, ale z poszanowaniem potrzeb mieszkających tu ludzi, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i olbrzymią oszczędnością dla miejskiego budżetu.  Nie potrzebujemy kolejnej niebezpiecznej wielopasmowej autostrady, tylko nowoczesnej i przyjaznej mieszkańcom ulicy.           

Załączniki:
1.Listy z podpisami
2. Zdjęcia obrazujące teren planowanej przebudowy

Do wiadomości: 

  • Pan Rafał Trzaskowski – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy,
    Plac Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa
  • Pani Ewa Malinowska-Grupińska – Przewodnicząca Rady Warszawy,
    Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

 


Renata Wardecka - RADA OSIEDLA SIEKIERKI    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Renata Wardecka - RADA OSIEDLA SIEKIERKI do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook