Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nie dla szybkiej kolei CPK przez Joachimów Mogiły oraz Bolimowski Park Krajobrazowy

Petycja do zarządu spółki CPK, GDDKi, GDOŚ oraz pełnomocnika rządu ds. CPK, Ministerstwa Klimatu i Infrastruktury oraz posłów na sejm RP stanowiąca protest przeciwko planom przebiegu kolei dużych prędkości przez miejscowość Joachimów Mogiły oraz Bolimowski Park Krajobrazowy (woj. łódzkie) ciąg nr 9, linia kolejowa 85, ark. nr 2. Propozycja poprowadzenia kolei dużych prędkości  jest nie do przyjęcia, gdyż: prowadzi do dewastacji rezerwatów przyrody na obszarze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

Utworzone: 2020-12-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 183 180
30 dni 83 82

Wniosek o instalację fotoradaru na Alei Lipowej W Leźnie

Wniosek o instalację fotoradaru na Alei Lipowej W Leźnie, Motywując nasz wniosek o podjęcie działań pragniemy, zwrócić uwagę na to, że droga ta jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ jest to odcinek około 1,5 km drogi prostej ( między ul Jarzębinową a Lawendową ), a w związku z tym nagminnie łamane są przepisy dotyczące ograniczenia prędkości oraz wyprzedzania na tzw. podwójnej ciągłej. Łamanie przepisów prawa na tym odcinku drogi odbywa się jednocześnie z istotnym zagrożeniem dla mieszkańców

Utworzone: 2021-01-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 78 77
30 dni 78 77

Rekomendacje dolnośląskich NGO w sprawie przygotowania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027

Szanowne organizacje pozarządowe z Dolnego Śląska! Zwracamy się z prośbą o poparcie grupy roboczej przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych i związków podmiotów w składzie:1. Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej2. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych3. Forum Aktywności Lokalnej4. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”5. Fundacja EkoRozwoju6. Fundacja Eudajmonia7. Fundacja Przestrzeń dla Obywateli8. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej9. Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla

Utworzone: 2020-12-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 81 81
30 dni 78 78

Nie oddamy szkoły w Piotrkowicach !

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Piotrkowicach zwraca się do Państwa z prośbą o poparcie naszej petycji. Rozpoczęła się procedura likwidująca naszą szkołę z tradycjami. To cios prosto w serce nas rodziców , naszych dzieci , nauczycieli, oraz całej społeczności lokalnej. Tutaj kształcili się nasi przodkowie , my sami a teraz odbiera się to wszystko naszym dzieciom. Prosimy o wsparcie i Wasz podpis. Kiedyś to 

Utworzone: 2021-01-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 77 77
30 dni 77 77

Petycja w sprawie przekazania Miasteczka Multimedialnego w Nowym Sączu podmiotom publicznym, które wspierają tworzenie projektów multimedialnych

Sz. P. Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów Sz. P. Jarosław Gowin Minister Rozwoju, Pracy i Technologii     „Miasteczko Multimedialne” Sp. z o.o. zlokalizowane przy ul. Myśliwskiej 2 w Nowym Sączu to Park Technologiczny wybudowany za 140 mln zł, w większości z publicznej dotacji, który ogłosił upadłość zaraz po otwarciu. Do dziś stoi pusty i niszczeje, a syndyk zmuszony jest wyprzedawać nowoczesny sprzęt do tworzenia multimediów, by pokryć bieżące koszty. Zwracamy się o przejęcie i przeka

Utworzone: 2020-12-31

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 76 74
30 dni 76 74

Refundacja żywności niskobiałkowej

Adresat: Minister Zdrowia Do wiadomości: Minister Finansów Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w naszym kraju refundacji specjalistycznej żywności niskobiałkowej dla osób chorych na fenyloketonurię i choroby pokrewne oraz wpisanie jej na listę środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego o których mowa w art.3 ust. 3 pkt.43 ustawy z dnia 25.08.2006 roku.  Fenyloketonuria (PKU) jest najczęstszą wrodzoną wada w metabolizmie aminokwasó

Utworzone: 2018-09-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 7002 6593
30 dni 74 71

PETYCJA W SPRAWIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ZGIERZU

Prezydent miasta Zgierza Pan Przemysław Staniszewski  W imieniu zgierskich przyjaciół zwierząt wyrażamy swój sprzeciw, przeciwko powierzeniu na dwa lata opieki nad bezdomnymi zwierzętami firmie Żwir- MAX, której właścicielem jest pan Przemysław Skupiński. Nie dajemy kredytu zaufania tej firmie, która to w ubiegłych latach nie wywiązała się się z zamówienia dla naszego miasta i gmina odstąpiła od umowy z winy wykonawcy. Nie dajemy zgody na brak doświadczenia i przypadkowość, które mogą prowadzić

Utworzone: 2018-01-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 875 801
30 dni 74 59

DOŚĆ TRUCIA! - Apel do premiera Mateusza Morawieckiego

Środki ochrony roślin czyli pestycydy są powszechnie stosowane zarówno w rolnictwie, jak i w ogrodach, lasach, parkach, na placach zabaw, drogach, torach kolejowych. Uniknięcie kontaktu z pestycydami wydaje się dziś niemożliwe, ale najbardziej niepokojąca jest ich obecność w naszej żywności.   „W UE sprzedaż substancji czynnych wykorzystywanych w środkach ochrony roślin wynosi ponad 350 000 ton rocznie. Środki te mogą mieć niekorzystny wpływ na jakość wód i gleb, jak również na różnorodność biol

Utworzone: 2020-09-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1144 1119
30 dni 72 69

Ratujmy ferie!

Panie Premierze, Państwo Posłowie i Senatorowie. W imieniu mieszkańców terenów górskich i przedsiębiorcy z branży turystycznej wyrażamy głębokie oburzenie i rozczarowanie zapowiedziami Pana Premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącymi zamknięcia obiektów noclegowych oraz skrócenia okresu ferii zimowych. Planowane ograniczenia spowodują, że będą „umierać” nasze rodzinne działalności, na które pracowaliśmy przez lata. Zamknięcie kwater prywatnych, pensjonatów i hoteli w sezonie zimowym oznaczać będ

Utworzone: 2020-11-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3172 3132
30 dni 71 71

Petycja mieszkańców Legnicy do Prezydenta Miasta, pana Tadeusza Krzakowskiego

Legnica, 13 stycznia 2021 r.   Pan Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnica     PETYCJA       Niżej podpisani, tworzący grupę inicjatywną do zbierania podpisów pod petycją do Prezydenta Miasta Legnicy, domagamy się od Pana jako reprezentanta organu współprowadzącego Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy zajęcia jednoznacznego stanowiska odnośnie pozostawienia Jacka Głomba w funkcji dyrektora tej instytucji bez organizowania konkursu.         Jesteśmy przedstawicielami różnych zawodów, łączy n

Utworzone: 2021-01-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 68 63
30 dni 68 63