Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Chcemy przywrócenia normalnych kursów 125

Likwidacja linii 325 i brak możliwości korzystania z połączeń kolejowych na urban card idzie w parze z częstym "wypadaniem" kursów 125 na Brochowie. Piszę te słowa stojąc rano na zimnym przystanku Chińska, ponieważ autobus, który planowo miał być tu o 6:52 po raz kolejny nie przyjechał. To jest już normą. Normą na którą nie ma naszej zgody. Chcemy przywrócenia linii 325, lub zwiększenia kursów 125. Chcemy podróżować do miasta unikając tłoku panującego w sporadycznie kursujących autobusach.

Utworzone: 2022-01-04 Statystyki

Poparcie projektu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach o halę sportowo - widowiskową

Do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego Wiceministra Infrastruktury Marcina Horały Sekretarza Stanu i Rzecznika Rządu Piotra Müllera Panie Premierze, Panowie Ministrowie! W imieniu całej społeczności szkolnej: rodziców uczniów szkoły, dyrekcji, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły, przyjaciół szkoły, a przede wszystkim uczniów zwracamy się do Panów z prośbą o pomoc w urzeczywistnieniu naszych marzeń - budowy nowoczesnej sali gimnastycznej, której tak bardzo brakuje naszym uczniom.

Utworzone: 2022-01-13 Statystyki

Petycja - sprzeciw wobec lokalizacji trasy w wariancie <44> KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI (CPK) w gminie Jelcz-Laskowice

Jelcz-Laskowice, dnia 24 listopada 2021 r.     Podmioty wnoszące petycję:   1.       Mieszkańcy Gminy Jelcz-Laskowice (wg. listy stanowiącej załącznik nr 1 do petycji), 2.       Stowarzyszenie „Lokalni Patrioci J-L”, ul. Sokola 32A, 55-220 Jelcz-Laskowice, 3.       Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic, ul. Szkolna 4, 55-200 Chwałowice.                                                           Szanowny Pan                                                                          

Utworzone: 2021-11-24 Statystyki

Debata publiczna z Tadeuszem Truskolaskim

                                                                            My Suwereni Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z zaistniałą sytuacją w trakcie protestu przeciwko Segregacji Sanitarnej w Białymstoku dnia 15.01.2022r. oraz konferencją prasową Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego z dnia 17.01.2022r. z uwagi na powagę sytuacji, ŻĄDAMY:  zwołania Publicznej Debaty z udziałem mediów lokalnych i ogólnopolskich w temacie segregacji sanitarnej, nieprawnych obostrzeń stosowanych za publiczne p

Utworzone: 2022-01-18 Statystyki

Poparcie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej poprzez Ręboszewo, Smętowo Chmieleńskie i Kosy w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

Do  Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego  Wiceministra Infrastruktury  Marcina Horały  Sekretarza Stanu i Rzecznika Rządu Piotra Müllera   Panie Premierze, Panowie Ministrowie!  Zwracamy się do Panów z prośbą o wsparcie inwestycji Gminy Kartuzy polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w sołectwach Gminy Kartuzy.       Gmina Kartuzy przygotowała dokumentację techniczną dla inwestycji dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Grzebieńcu, Smętowie Chmieleńskim, Rębo

Utworzone: 2021-12-31 Statystyki

TAK DLA RONDA NA SKRZYŻOWANIU DW631 Z ULICĄ GŁÓWNĄ I DWORKOWĄ W MARKACH

  Szanowni Państwo,Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o poparcie inicjatywy budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Głównej i Dworkowej z DW631 w Markach. Aktualnie w tym miejscu zaplanowano wybudowanie sygnalizacji świetlnej, jednakże my postulujemy za budową skrzyżowania o ruchu okrężnym - ronda. Jesteśmy przekonani, że inwestycja ta jest bezpieczniejsza i nie będzie generować zatorów na drogach w przeciwieństwie do sygnalizacji świetlnej. Rondo jest ponadto bezawaryjne i w naturalny sposób r

Utworzone: 2021-05-20 Statystyki

Petycja do Władz Samorządowych Gminy Wodzierady o niewprowadzanie szkodliwych zmian w Studium Uwarunkowań oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wodzierady.

Wodzierady to niewielka gmina w województwie łódzkim, w której od 2003 roku obowiązują bardzo sensowne zapisy MPZP. Niestety Rada Gminy postanowiła przeforsować bardzo niekorzystne zmiany, które umożliwią powstanie na terenie naszej gminy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz mieszkańców, jak spalanie biomasy, suszarnie biomasy czy fermy przemysłowe. Już raz udało się mieszkańcom gminy zablokowane możliwość powstania przemysłowej chlewni, ale jak widać, pomysł na wprowad

Utworzone: 2022-01-08 Statystyki

📣 W obronie wolnych mediów! 📣

Sz. P. Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów  Szanowny Panie premierze! Wolne media to gwarancja demokracji. Proponowany projekt ustawy nakładający tzw. podatek od reklam to haracz, który uderzy nie tylko w telewizję, radio, prasę oraz portale internetowe, ale przede wszystkim w widzów, słuchaczy i czytelników. Proponowana zmiana utrwali uprzywilejowaną pozycję propagandowych, rządowych mediów, marginalizując a wręcz doprowadzając do likwidacji wielu tytułów, będących niezależnymi źródłami i

Utworzone: 2021-02-10 Statystyki

Do Prezydenta RP Andrzeja Dudy -- Petycja o Nowelizację Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Czy lekarz może leczyć dziś zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem?  Prosimy o poparcie petycji polskich niezależnych naukowców i lekarzy.    STOWARZYSZENIE „WOLNE WYBORY”, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa     Warszawa, 9 lipca 2021 r.    Pan dr Andrzej Duda  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Szanowny Panie Prezydencie,  Środowisko naukowców i lekarzy, reprezentowane przez osoby podpisane pod tym pismem zwraca się z petycją do Pana prezydenta o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyc

Utworzone: 2021-07-09 Statystyki

List Otwarty -- Trzy pytania naukowców i lekarzy do Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na SARS-CoV-2.

  Prawo do składania petycji jest gwarantowane konstytucyjnie, na mocy art. 63 zd. 1 Konstytucji RP. Apele i listy otwarte naukowców i lekarzy, włączając w  list otwarty do Ministra Zdrowia, którego tekst umieszczony jest poniżej, są petycjami kierowanymi do władz publicznych w interesie publicznym, a zatem ich sygnatariusze korzystają z konstytucyjnej ochrony przewidzianej dla każdego (także dla lekarzy). Prosimy o władze i organy RP, o uszanowanie tych konstytucyjnych praw.  Trzy pytania do Mi

Utworzone: 2021-04-29 Statystyki