Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Więcej zieleni na osiedlu Bielawy

Szanowny Panie Prezydencie, Jako mieszkańcy osiedla i miasta zwracamy się z prośbą o przeznaczenie terenu będącego do dziś nieużytkiem, położonego między posesjami Koszalińska 50 i Koszalińska 52 pod tzw. park kieszonkowy.  Osiedle Bielawy jest miejscem o bardzo małym udziale zieleni, park położony przy ul. Koszalińskiej i Szczecińskiej, pomimo licznych zabiegów, daleko odbiega od wymarzonego miejsca, które byłoby miejscem wytchnienia i relaksu dla mieszkańców centrum osiedla. Dlatego tak ważne

Utworzone: 2022-06-21 Statystyki

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza w Gminie Kąty Wrocławskie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kątach WrocławskichPani Anna Skórczak Radni Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i PetycjiPani Gabriela Feldman   PETYCJAdotycząca podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/137/19 z dnia 30.05.2019 w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej My niżej podpisani, mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie zwracamy się z petycją do radnych Rady Miejskiej w Kątach

Utworzone: 2022-06-20 Statystyki

Wyjebać Aleksa do psychiatryka

No wiadomo, Aleksa do psychiatryka wyjebongo bo mu odpierdala. 

Utworzone: 2022-06-19 Statystyki

Przywracamy Pana Łukasza Matuszka do pracy!

Zwracamy się z prośbą o natychmiastowe przywrócenie do pracy Pana Łukasza Matuszka, zasłużonego i kompetentnego nauczyciela Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu. Wyrażamy głębokie niezrozumienie i dezaprobatę dla decyzji o zwolnieniu tego nauczyciela. Jest to działanie absurdalne, niepotrzebne, a przede wszystkim szkodliwe, sprzeczne z interesem szkoły oraz dobrem uczniów. Rozwiązanie umowy o pracę – bez wypowiedzenia z w

Utworzone: 2022-06-13 Statystyki

NIE dla rozdzielania rodzeństw

Fundacja Zerwane Więzi od 10 lat walczy, aby nie rozdzielać rodzeństw przy adopcji. Niestety system ewidencji narodzin oraz system adopcyjny jest mocno wadliwy.  Apelujemy o dodanie w Ustawie o pieczy zastępczej zapisu „Przysposobienie dziecka jest jednoznaczne ze zgodą na utrzymywanie kontaktu z rodzeństwem przyspasabiającego” „Przysposobiony po ukończeniu 18 roku życia ma prawo do informacji o swoim pochodzeniu oraz miejscu pobytu rodziny biologicznej w tym rodzeństwa” Nowe prawo narzuciło Ośr

Utworzone: 2022-06-11 Statystyki

Serial BUNT! drugi sezon

Drodzy fani! ,, Chcą nas wysłać na banicje ale bez walki nie wyjdę..." Serial bunt! podczas kręcenia drugiego sezonu został niespodziewanie przerwany. TVN podjął decyzję o skasowaniu serialu. My fani nie zgadzamy się z tą decyzją.  Od bardzo dawna na TVN nie było tak dobrego serialu a już napewno o takiej tematyce, jakiej jest życie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Świetnie dobrana obsada, muzyka, wątki które chwytają za serce. To wszystko nie może się tak skończyć. Czas ogłosić bunt! Tym ra

Utworzone: 2022-06-11 Statystyki

Ratowanie rynku pracy i opinii o Polsce wśród zagranicznych inwestorów.

PETYCJA W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA MIEJSC PRACY PRACOWNIKOM SPÓŁEK SULZER Pracownicy spółek Sulzer Turbo Services Poland Lublin i Sulzer Pumps Wastewater Poland Warszawa zwracają się z prośbą o cofnięcie decyzji nałożenia sankcji na ww.spółki firmy Sulzer. W dniu 26.04.2022 decyzją Ministra MSWiA zostały nałożone sankcje na 50 podmiotów, w tym na spółki firmy Sulzer. Z dnia na dzień zostaliśmy pozbawieni pracy. Wśród nas jest wiele osób w trudnej sytuacji życiowej, między innymi jedyni żywiciele ro

Utworzone: 2022-06-08 Statystyki

Wspólny głos w sprawie utworzenia plaży naturystycznej w kompleksie zbiorników znajdujących się w Przylasku Rusieckim

Drodzy Naturyści, Zwracam się o poparcie petycji w celu utworzenia oficjalnej plaży naturystycznej przy jednym ze zbiorników w Przylasku Rusieckim. Taka plaża może zostać uwzględniona w nowym projekcie zagospodarowania, który tworzy Grupa Kapitałowa Kraków Nowa Huta Przyszłości. Wstępnie zostało wyrażone zainteresowanie takim projektem. Etap jest wczesny, ale nasze proaktywne działanie ma szansę przynieść pozytywny rezultat. Zapraszam do udostępniania bo podpisu nie tylko mieszkańców Krakowa i o

Utworzone: 2022-06-07 Statystyki

Skatepark i pumptrack w gminie Łubianka

Petycja w sprawie wybudowania w gminie Łubianka (powiat toruński) skateparku i pumptracka.   Stowarzyszenie 553: w imieniu mieszkańców gminy Łubianka Do: wójt gminy ŁubiankaJerzy Zająkałaal. Jana Pawła II nr 887-152 Łubianka   PETYCJA Szanowny panie wójcie Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 2 ustawy w dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870), działając w interesie publicznym, składamy Panu, w imieniu grupy mieszkańców gminy Łubianka, petycję dotyczącą wybudowania

Utworzone: 2022-06-05 Statystyki

Petycja ws. obniżenia bieżących opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty

Dr Roman PrzedwojskiPrezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”Ul. Wańkowicza 910-684 Olsztyn PETYCJA Szanowny Panie Prezesie, Apelujemy do Pana o jak najszybsze doprowadzenie do obniżenia bieżących opłat wSpółdzielni Mieszkaniowej Jaroty. Uważamy, że opłaty, które ponoszą Spółdzielcy, sązawyżone przez niewłaściwe zarządzanie majątkiem spółdzielni oraz brak skutecznegonadzoru nad kosztami jej funkcjonowania. Wnosimy o podjęcie odpowiednich działań, by zmniejszyć niżej wskazane opłaty: ● Opłaty za

Utworzone: 2022-06-04 Statystyki