Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Apel do Marszałka Całbeckiego o zmianę decyzji w sprawie połączeń kolejowych na trasie Włocławek-Kutno-Włocławek

Szanowny Panie Marszałku!!!   My niżej podpisani - Mieszkańcy Powiatu Włocławskiego oraz sąsiadujących powiatów zwracamy się z prośbą o zmianę decyzji dotyczącej likwidacji połączeń kolejowych z dniem 1 stycznia 2021 roku na trasie Włocławek-Kutno-Włocławek. Z ogromnym zaskoczeniem i żalem przyjęliśmy wiadomość o kuriozalnej decyzji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podpisaniu z Polregio niekorzystnej umowy na przewóz pasażerów, która oznacza radykalne cięcia przewozów kolejowych na w

Utworzone: 2020-12-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 731 727
Ostatni miesiąc 88 88

Realizacja zakup gruntu i budowa terenu rekreacyjnego w Smolcu przy ul. Śliwkowej.

Szanowni Sąsiedzi. Jako wieloletnia mieszkanka Smolca z córką doświadczamy braku terenów rekraacyjnych i zielonych w Smolcu. Wprowadzając się tutaj dekadę temu słyszałam obietnice zbudowania pięknej podwrocławskiej miejscowosci gdzie będzie żyło się dobrze. Niestety nie zostały zapewnione tereny rekraacyjne dla dzieci.  Zwracam się do Państwa o podpisanie się pod petycją popierającą utrzymanie projektów norweskich w budżecie na rok 2021. Na ostatniej komisji budżetu i rozwoju radny J.Wojciechows

Utworzone: 2020-12-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 86 86
Ostatni miesiąc 86 86

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza im. Arka Szarańca

Do wiadomości:Urząd Miasta Stołecznego WarszawyZarząd Główny PTTK Wyrażam poparcie dla inicjatywy utworzenia ścieżki edukacyjno-przyrodniczej im. Arkadiusza Szarańca na terenie Warszawy lub okolic.     UZASADNIENIE Arkadiusz Szaraniec był ekologiem, pisarzem i teatrologiem.  Prowadził warsztaty przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W swojej twórczości i poprzez działalność edukacyjną przybliżał piękno i różnorodność natury. Był osobą silnie zaangażowaną w ochronę dzikiej przyrody, tak

Utworzone: 2021-02-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 86 83
Ostatni miesiąc 85 82

Petycja o powrót do szkół uczniów klas IV-VIII

Adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej aleja Jana Chrystiana Szucha 25 00-918 Warszawa   Poniatowa, 07.02.2021   W związku z częściowym odmrożeniem gospodarki, my, niżej podpisani, rodzice dzieci klas IV-XIII, domagamy się niezwłocznego powrotu uczniów do szkół. Wyrażamy ubolewanie z powodu braku takiej właśnie decyzji. Uważamy, że podejmowane przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej działania pozbawione są elementarnej logiki. Otwierane są galerie handlowe, gdzie gromadzą się ludzie z różnych śro

Utworzone: 2021-02-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 113 113
Ostatni miesiąc 85 85

Zablokowanie budowy planowanego wyjazdu z inwestycji Domosfera II na ulicę Bohomolca

Zwracamy się z prośbą do Prezydenta Miasta Krakowa o zablokowanie planowanej budowy wyjazdu z inwestycji Domosfera II na ulicę Bohomolca. W koncepcji budowy linii tramwajowej Mistrzejowice - Meissnera wyjazd z tego osiedla jest zaprojektowany na ulicę Krzesławicką. Jest tam możliwość zbudowania takiego wyjazdu. Ulica ta jest praktycznie niewykorzystana i wyjazd z tego osiedla nie bedzie wpływał na bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców. Nie będzie też potrzeby pozbywania się cennych terenów ziel

Utworzone: 2021-01-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 510 510
Ostatni miesiąc 85 85

Petycja w sprawie przywrócenia pełnej działalności Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego

 Sz. P. Michał ZielińskiWojewoda Wielkopolski  Szanowny Panie Wojewodo! Mieszkańcy Powiatu Średzkiego z wielkim niepokojem i obawą przyjęli decyzję o przekształceniu znajdującego się w Środzie Wlkp. Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego w szpital COVID-owy z dniem 24 listopada 2020 roku. Najbardziej bolesne w skutkach jest dla nas zamknięcie szpitalnego oddziału ratunkowego, który w poprzednich latach obsługiwał rocznie ponad 10 000 pacjentów. W szpitalu przestały działać także między innymi odd

Utworzone: 2021-02-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 84 84
Ostatni miesiąc 83 83

Remont Pomorskiej TAK! Kostka brukowa NIE!

Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Barbara Nowak-Obelinda     Szanowna Pani Konserwator, Wnioskujemy o zmianę decyzji dotyczącej pozostawienia kostki brukowej na ulicy Pomorskiej. Przez wiele lat jako mieszkańcy i użytkownicy tej ulicy zabiegaliśmy o jej remont. W 2017 roku złożyliśmy do miasta petycję podpisaną przez ponad 3000 osób w sprawie remontu - zaangażowane były ruchy miejskie - Akcja Miasto, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i Nowe Nadodrze. Zależało nam wtedy na tak podstawowy

Utworzone: 2021-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 528 527
Ostatni miesiąc 82 82

POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W DRODZE DO SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI SŁAWKOWICE

Uprzejmie prosimy o poparcie inicjatywy dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa pieszych we wsi Sławkowice, w szczególności naszych dzieci poruszających się częściowo chodnikiem w drodze do Szkoły Podstawowej. Duża prędkość na tym odcinku i niebezpieczny zakręt powodują niestety, że samochody wjeżdżają na chodnik - stwarza to bardzo duże ryzyko potrącenia pieszego. Pragniemy, aby Powiatowe Służby Drogowe, Policja oraz inne instytucje zajmujące się bezpieczeństwem i organizacją ruchu drogowego, prz

Utworzone: 2021-02-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 149 146
Ostatni miesiąc 81 79

O ODPOWIEDNIE UREGULOWANIE ZAWODU KOSMETOLOGA W POLSCE

    PETYCJA O ODPOWIEDNIE UREGULOWANIE ZAWODU KOSMETOLOGA W POLSCE   Zwracamy się z prośbą o odpowiednie uregulowanie zawodu kosmetologa. Obecny stan prawny   Środowisko kosmetologiczne zgłasza potrzebę nadrobienia zaległości legislacyjnych. Obecna sytuacja prawna nie odzwierciedla aktualnej sytuacji rynku estetycznego oraz tempa jego rozwoju. Od ponad 20 lat kosmetolodzy w Polsce kształceni są w ramach studiów wyższych, niejednokrotnie na renomowanych uczelniach medycznych. W Polsce jest aż 70

Utworzone: 2020-11-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1624 1603
Ostatni miesiąc 77 77

Petycja w sprawie podjęcia skutecznych działań antysmogowych na terenie Sulejówka

Do:Burmistrza Miasta SulejówekRady Miasta SulejówekDworcowa 5505-070 SulejówekMy, Mieszkańcy Sulejówka, zwracamy się z apelem o pilne podjęcie skutecznych działań antysmogowych, w celu ochrony naszego zdrowia i życia.Nasza petycja spowodowana jest katastrofalnym stanem powietrza w Sulejówku (występującym w sezonie grzewczym, tj. w miesiącach od października do kwietnia, wskutek tzw. niskiej emisji z domowych palenisk) i jego destrukcyjnym wpływem na zdrowie i życie Mieszkańców oraz ze względu na

Utworzone: 2021-01-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 183 183
Ostatni miesiąc 76 76