Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Sprzeciw w sprawie planowanej inwestycji budowy suszarni biomasy w miejscowości Kępina

W związku z Obwieszczeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 14.07.2021 r. ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Montażu instalacji do odzysku odpadów – suszarni biomasy na terenie działki nr 74, obręb Kępina położonej w miejscowości Kępina, gmina Grójec, powiat grójecki” obok betoniarni, jako mieszkaniec gminy Grójec składam mój stanowczy sprzeciw w sprawie planowanej inwesty

Utworzone: 2021-07-31 Statystyki

Petycja TRZECH PUNKTÓW

Petycja TRZECH PUNKTÓW.  Nazywam się Anna Ojer i chciałabym razem z Wami  doprowadzić do zmiany. Samemu ciężko jest zwrócić uwagę na problem, ciężko jest znaleźć osoby, które nas wysłuchają i wesprą dlatego proszę o Wasze wsparcie i podpisanie petycji abyśmy pokazali, że jest to problem wielu osób i że zmiana jest konieczna.   Petycja TRZECH PUNKTÓW to: 1. Ujednolicenie i uproszczenie procedur dotyczących wydawania orzeczenia o niepełnosprawności.  2. Zezwolenie na dodatkową pracę, osobie pobier

Utworzone: 2021-08-23 Statystyki

PETYCJA W SPRAWIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN W PRZEPISACH PODATKOWYCH

                                                                                             17 sierpnia 2021 r. Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych Krajowa Izba Biur Rachunkowych (w organizacji) Komisja Biur Rachunkowych przy  SKwP Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych                                                                                              Pan Mateusz Morawiecki                                                                                        

Utworzone: 2021-08-18 Statystyki

STOP LIKWIDACJI- KURCZAKA Z ROŻNA NA WYSZOGRODZKIEJ!!!

STOP LIKWIDACJI- KURCZAKA Z ROŻNA NA WYSZOGRODZKIEJ!!!   Obejrzyj film „STOP LIKWIDACJI KURCZAKA Z ROŻNA NA WYSZOGRODZKIEJ” w YouTubehttps://youtu.be/owwXUAOmxc0 Decyzją Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Biura Architektury i Planowania Przestrzennego  Nasz pawilon z kurczakami ma być ZLIKWIDOWANY do dnia 6/08/2024r. Powód Uwaga!!! Pawilon stoi w pasie zieleni!!! I piszą dalej że w tamtym miejscu powinna być posiana trawa. Do Urzędników Państwowych nie przemawiają takie argumenty jak: - OD 2013R

Utworzone: 2021-08-25 Statystyki

”NIE” DLA SPRZEDAŻY TERENU ZIELEŃCA PRZY OŁOWIANEJ

Szanowna Pani Prezydent, W związku z otrzymanym we wrześniu b.r. przez Radę Osiedla Julianów -Marysin-Rogi pismem Urzędu Miasta Łodzi ignorującym jej sprzeciw wobec planu sprzedaży zielonego tereny przy ul Ołowianej 11 w Łodzi my, mieszkańcy osiedla TOR Marysin III przy ul. Ołowianej, Kwarcowej i Strzeleckiego 1.Stanowczo sprzeciwiamy się planowi sprzedaży zielonego terenu przy ul. Ołowianej 11. 2.Wnosimy o niezwłoczne rozpoczęcie prac zmierzających do jak najszybszego objęcia osiedla TOR Miej

Utworzone: 2021-09-19 Statystyki

STOP dla ruchu TIRÓW w BŁONIU!

DO: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego STOP DLA RUCHU TIRÓW w BŁONIU! W imieniu własnym, w imieniu mieszkańców miasta i gminy Błonie, działając w interesie publicznym, wnoszę niniejszą petycję, żądając od Pana Marszałka PODJĘCIA SKUTECZNYCH I NATYCHMIASTOWYCH DZIAŁAŃ zmierzających do rozwiązania wieloletniego społecznego problemu, negatywnie wpływającego na życie i zdrowie mieszkańców Błonia, a dotyczącego drogi wojewódzkiej DW579 przebiegającej przez teren miasta i gminy Błonie w

Utworzone: 2021-09-22 Statystyki

Kładka pieszo-rowerowa przez most kolejowy w Nieporęcie

Databout  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 02-366 Warszawa      Wniosek  W związku z prowadzonymi przez Państwa firmę konsultacjami społecznymi dotyczącymi gruntownej modernizacji linii kolejowej nr 10 (Legionowo – Tłuszcz) i koniecznością budowy nowego mostu kolejowego nad Kanałem Żerańskim w Nieporęcie, zwracamy się z wnioskiem o jego poszerzenie o bezpieczną kładkę pieszo-rowerową. Wybudowanie mostu kolejowego wraz z kładką dla znacząco poprawiłoby komunikację osób mieszkających w Nieporęcie

Utworzone: 2021-06-30 Statystyki

Petycja UPEMI do Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy w sprawie rynku wieprzowiny

Wyrażam poparcie dla Petycji Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) z dnia 06.09.2021 r. skierowanej do Pana Grzegorz Pudy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawach: 1.  Podjęcia doraźnych, szybkich działań zapobiegawczych i łagodzących kryzys na rynku wieprzowiny w Polsce. 2.  Opracowania i wdrożenia, przez MRiRW oraz inne organy administracji, wieloletniego Programu stabilizacji branży wieprzowiny w Polsce. W imieniu rolników oraz przedsiębiorców branży mięsnej zrzeszony

Utworzone: 2021-09-10 Statystyki

Pora wytyczyć naziemne przejście przez tory w ciągu ul. Naczelnikowskiej w Warszawie!

Petycja w sprawie wytyczenia przejścia dla pieszych przez tory kolejowe w ciągu ulicy Naczelnikowskiej w Warszawie Szanowni Państwo, już kolejny rok piesi i osoby poruszające się na wózkach, chcąc przekroczyć tory linii kolejowej wołomińskiej na granicy dzielnic Pragi-Północ i Targówka w Warszawie, muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami. Jedyną drogą przez tory jest stara, pozbawiona wind czy pochylni kładka. Tymczasem coraz więcej pieszych przekracza tory, idąc np. do niedawno otwartego sup

Utworzone: 2021-08-24 Statystyki

NIE dla nowej matury w latach 2023-25

  Do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej: Szanowny Panie Premierze!   21 kwietnia 2021 roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział istotne zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych w latach 2022-2025. Decyzje zakomunikowane w tym wystąpieniu jedynie częściowo spełniły postulaty zgłaszane przez środowiska edukacyjne i poparte przez rodziców w obliczu trwającego od wielu miesięcy zdalnego nauczania. O ile zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty można uznać za satys

Utworzone: 2021-05-05 Statystyki