Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja przeciwko zawieszeniu działalności oddziału Chorób Płuc dla Dzieci w Stobrawskim Centrum Medycznym w Kup

Kup 30.10.2020   Petycja przeciwko zawieszeniu działalności oddziału Chorób Płuc dla Dzieci w Stobrawskim Centrum Medycznym w Kup     Szanowny Pan Wojewoda Opolski Adrian Czubak      W związku z decyzją z dnia 22.10.2020 roku w sprawie zawieszenia ze względów epidemiologicznych przyjmowania na oddział Chorób Płuc dla Dzieci pacjentów z innymi schorzeniami niż zakażenie SARS-CoV-2 my, niżej podpisani, zwracamy się z prośbą o pozostawienie oddziału Chorób Płuc dla Dzieci w takim trybie, w jakim pr

Utworzone: 2020-10-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 548 538
Ostatni miesiąc 319 313

O ODPOWIEDNIE UREGULOWANIE ZAWODU KOSMETOLOGA W POLSCE

    PETYCJA O ODPOWIEDNIE UREGULOWANIE ZAWODU KOSMETOLOGA W POLSCE   Zwracamy się z prośbą o odpowiednie uregulowanie zawodu kosmetologa. Obecny stan prawny   Środowisko kosmetologiczne zgłasza potrzebę nadrobienia zaległości legislacyjnych. Obecna sytuacja prawna nie odzwierciedla aktualnej sytuacji rynku estetycznego oraz tempa jego rozwoju. Od ponad 20 lat kosmetolodzy w Polsce kształceni są w ramach studiów wyższych, niejednokrotnie na renomowanych uczelniach medycznych. W Polsce jest aż 70

Utworzone: 2020-11-21

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1491 1470
Ostatni miesiąc 268 263

 List otwarty w sprawie portalu www.sztucznainteligencja.org.pl

Szanowny Pan dr hab Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki  DW:Szanowny Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji   Szanowny Panie Ministrze  W związku z dochodzącymi do nas informacjami o planach ograniczenia przez Pańskie Ministerstwo działalności portalu Sztuczna Inteligencja (www.sztucznainteligencja.org.pl), funkcjonującego w podległych Pana Resortowi strukturach Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, i wynikającą z tego redukcją

Utworzone: 2020-12-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 271 265
Ostatni miesiąc 264 259

Protest przeciw uchwale EZGDK dot. znacznej podwyżki cen za wywóz śmieci.

Zgłaszamy protest w sprawie uchwały Zgroadzenia Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki tj. znacznej podwyżki cen za wywóz odpadów w kwocie 20 zł od osoby zamieszkujacej w domu a w przypadku deklaracji o składowaniu bioodpadów na kompostowniku 18 zł od osoby. Treść uchwały. http://ezgdk.pl/images/pdf/zgromadzenie/uchwaly/2020/14_pazdziernika/uchwa%C

Utworzone: 2020-12-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 275 275
Ostatni miesiąc 263 263

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Traktu Brzeskiego i 1 Pułku Praskiego

Skrzyżowanie Traktu Brzeskiego i ulicy 1 Praskiego Pułku to jedno z najważniejszych skrzyżowań w Wesołej, a już na pewno na osiedlu Stara Miłosna. Niestety, jest to również jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań, na którym dochodzi do wielu kolizji. Mając na uwadze bliskie sąsiedztwo szkoły podstawowej nr 173 oraz przedszkola 434, we wrześniu 2019 apelowałam do Władz Dzielnicy o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Moja interpelacja została przekazana do ZDM, niestety, nie doczekała się odp

Utworzone: 2020-10-11

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 263 263
Ostatni miesiąc 263 263

obniżenie czesnego

                                             PROŚBA Jako Studenci Akademii Kaliskiej, zwracamy się z prośbą do: Pana Rektora prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzeja Wojtyły,o obniżenie obowiązkowych wpłat z tytułu czesnego dla studentów studiów niestacjonarnych wszystkich kierunków, obciążonych kosztami opłat tegoż czesnego w wysokości 50% odpłatności  (bądź, możliwe i dogodne dla uczelni alternatywy,                                ale i pomocne studentom)        Swoją prośbę motywuje

Utworzone: 2020-12-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 256 256
Ostatni miesiąc 256 256

List Otwarty do Dyrekcji XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Warszawa, 6 listopada 2020 roku  Pani Anna Szczepańska-Filipp  Dyrektorka XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego  ul. Platynowa 1 00-808 Warszawa   LIST OTWARTY Szanowna Pani Dyrektor!    Jako absolwentki i absolwenci XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Stefana Żeromskiego w Warszawie wyrażamy głębokie zaniepokojenie doniesieniami medialnymi, w tym w szczególności artykułem Małgorzaty Zubik Błyskawice Strajku Kobiet zakazane w

Utworzone: 2020-11-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 254 240
Ostatni miesiąc 254 240

Powiedz NIE ⛔️ upartyjnieniu pomocy dla małych Ojczyzn!

Sz. P. Mateusz MorawieckiPrezes Rady Ministrów    Szanowny Panie premierze! Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, który miał w zamyśle i założeniu wesprzeć samorządy, których budżety zostały mocno nadszarpnięte przez kryzys gospodarczy, spowodowany pandemią koronawirusa. 12 miliardów złotych bezzwrotnego wsparcia miało zostać przeznaczonych na rozwój infrastruktury, edukacji czy opieki zdrowotnej i pomóc lokalnym gospodarkom w przezwyciężeniu finansowych i inwestycyjnych trudności.  N

Utworzone: 2020-12-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 251 248
Ostatni miesiąc 241 238

Popieram rodziców dzieci z niepełnosprawnością którzy chcą mieć prawo do pracy zarobkowej będąc jednocześnie na świadczeniu pielęgnacyjnym jako opiekun osoby niepełnosprawnej.

  Temat petycji: POPIERAM RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ , KTÓRZY CHCĄ MIEĆ PRAWO DO PRACY ZAROBKOWEJ JAKO FORMY DOROBIENIA BĘDĄC JEDNOCZEŚNIE NA ŚWIADCZENIU PIELEGNACYJNYM Petycję kieruję do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. PETYCJĘ MOGĄ POPIERAC WSZYSCY, KTÓRYM NIE JEST OBCY LOS OPIEKUNÓW DZIECI I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. PODPISY ZBIERAM DO KOŃCA  GRUDNIA 2020. Jak wiemy, obecnie będąc opiekunem dziecka z niepełnosprawnością i dostając od Państwa świadczenie pielęgn

Utworzone: 2020-06-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 13574 13200
Ostatni miesiąc 232 223

Powiększmy Park Wschodni we Wrocławiu!

::: [Petycja do władz Wrocławia - czytaj poniżej] ::: Park Wschodni staje się coraz bardziej popularny, głównie ze względu na rosnącą liczbę mieszkańców i osiedli w pobliżu, prowadzone działania rewaloryzacyjne oraz wyraźny deficyt terenów zielonych we Wrocławiu przeznaczonych pod rekreację i obcowanie z naturą. Obecna presja deweloperska (zabudowa i prywatyzacja wolnych terenów w pobliżu Parku), planowana obwodnica śródmiejska Wrocławia przecinająca pobliski Las Rakowiecki (hałas, spaliny, za

Utworzone: 2020-12-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 716 712
Ostatni miesiąc 221 220