Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

S7 – dalej od miasta

Sprzeciwiamy się zaproponowanym wariantom przebiegu drogi S7 na odcinku Kraków – Myślenice i apelujemy o wyznaczenie takich tras, które: 1/ nie dociążą jeszcze bardziej ruchem drogowym drogi A4 2/ nie spowodują większych zanieczyszczeń Krakowa i okolicznych miast i gmin 3/ zaplanowane zostaną w oparciu o rzetelną analizę kosztów i korzyści Niniejszym zgłaszamy sprzeciw w sprawie budowy drogi S7 poprzez korytarze na dzień dzisiejszy oznaczone w opublikowanym Studium Korytarzowym numerami 2,

Utworzone: 2022-03-18 Statystyki

Wzywamy do dymisji zarządów sieci Leroy Merlin Polska i Auchan Polska!

Pracownicy Auchan zrzeszeni w związku zawodowym “Solidarność” opublikowali list otwarty, wzywając do wyjścia swojego pracodawcy z Rosji. Handlowa Solidarność wysłała pismo do prezesa Auchan Retail Edgarda Bonte. Związkowcy domagają się podjęcia odważnej decyzji w sprawie opuszczenia rosyjskiego rynku. “Ze zdumieniem i szokiem przyjmujemy informację, że firma [...] wspomaga totalitarny, zbrodniczy system putinowskiej Rosji. Do tego bowiem przyczynia się każde euro lub rubel odprowadzane do rosyjs

Utworzone: 2022-04-23 Statystyki

Czas na kolej od Jasła po Łupków i Krościenko. Petycja do Sejmiku Województwa Podkarpackiego!

Szanowni Państwo! Nadzwyczajne i dramatyczne okoliczności towarzyszące uruchamianiu pociągów ewakuacyjnych dla ukraińskich uchodźców na linii kolejowej nr 108 unaoczniły bez mała dosłownie katastrofalne efekty wieloletniej polityki transportowej samorządu Województwa Podkarpackiego wobec południowo - wschodniej części regionu. Kierując się troską, aby ta gorzka, kolejowa lekcja okazała się mimo wszystko pouczającą, wystosowałem do Sejmiku Województwa Podkarpackiego poniższą petycję. Jeśli zgadza

Utworzone: 2022-03-16 Statystyki

Petycja w sprawie braku połączeń Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na odcinku Skawina-Oświęcim

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski   My, mieszkańcy województwa małopolskiego, domagamy się wydłużenia wszystkich kursów linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej SKA2 na pełną, zapowiadaną w zeszłym roku trasę Kraków-Skawina-Oświęcim. Kursowanie pociągów aglomeracyjnych do Oświęcimia jest niezbędne dla funkcjonowania transportu zbiorowego na tym terenie. Sprzeciwiamy się wykluczeniu komunikacyjnemu, które dotyka mieszkających wzdłuż linii kolejowej nr 94 na odcinku Skawina-Oświęcim,

Utworzone: 2022-03-03 Statystyki

Petycja w sprawie realizacji linii kolejowej dużych prędkości przez Gminy: Jelcz-Laskowice, Oława, Siechnice

Święta Katarzyna 16.04.2022 r.    DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO: Mieszkańcy Gmin: Jelcz-Laskowice, Oława, Siechnice (wg. listy stanowiącej załącznik nr 1 do petycji)     Ruch Społeczny "Nie dla wariantu 44 Kolei Dużych Prędkości" powołany w dniu 15 stycznia 2022 roku w Jelczu-Laskowicach.    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic ul. Szkolna 4 55-200 Chwałowice   Stowarzyszenie „Mam Głos” (podmiot reprezentujący) Ul. Orla 5/11 55-010 Święta Katarzyna  (adres do korespondencji)     Sz.

Utworzone: 2022-04-22 Statystyki

List otwarty do Polskiego Związku Jeździeckiego

25.03.2022 List otwarty do Polskiego Związku Jeździeckiego  Szanowni Państwo, Regulaminy rozgrywania zawodów krajowych we wszystkich dyscyplinach rozpoczyna wstęp, w którym czytamy, że „Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu, ani innym celom, np. komercyjnym”. W jeździectwie, które oparte jest na współpracy człowieka z koniem nie można bowiem zapominać o słabszym – bo zależnym od człowieka – partnerze. FEI

Utworzone: 2022-03-25 Statystyki

Apel do Premiera RP o natychmiastowe wstrzymanie komercyjnego wyrębu lasów w Polsce

Szanowny Panie Premierze, pod pretekstem wojny w Ukrainie, kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią oraz wielu innych łatwo znajdowalnych uzasadnień odbywa się w Polsce rabunek dobra narodowego, jakim są polskie lasy.  Skala wyrębów jest fałszowana przez statystyki, uznające za lasy obszar zrębów (w tym zrębów zupełnych), szkółek oraz innych terenów administrowanych przez Lasy Państwowe. Mnożone są zakazy wstępu do lasów, których oczywistym celem jest utrudnienie sprawowania społecznej kontroli

Utworzone: 2022-04-11 Statystyki

Apel do Sędziów Sądów Powszechnych o realną pomoc w zapobieganiu alienacji rodzicielskiej

Szanowni Sędziowie Sądów Powszechnych     W związku z nadchodzącym dniem 25 kwietnia tj. Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej zwracamy się z apelem do wszystkich Sądów Powszechnych o realną i rzetelną pomoc w zapobieganiu lub/i zwalaczaniu skutków alienacji rodzicielskiej.     Alienacja rodzicielska wbrew powszechnemu przekonaniu to nie tylko izolowanie dziecka przez głównego opiekuna od drugiego rodzica, ale także odbieranie dziecku nienaruszalnego prawa i obowiązku do kontaktu z nim. Dzi

Utworzone: 2018-03-13 Statystyki

Budowa miasteczka ruchu drogowego na placu zabaw w Sulkowicach

Sułkowice, 15.04.2022r.    Mieszkańcy Sułkowic  05-650 Chynów                                                                                                                                                                                                 Sz. P. Tadeusz Zakrzewski                                              Wójt Gminy Chynów                                                                                                                                             Petycja        

Utworzone: 2022-04-16 Statystyki

Zmień nazwę częśсi ulicy Belwederskiej, przy której mieści się ambasada i wydział konsularny Federacji Rosyjskiej w Warszawie, na ulicę Ukraińską

Ty też możesz zademonstrować solidarność z Ukrainą! Podpisz petycję dotyczącą zmiany nazwy częśсi ulicy Belwederskiej, przy której mieści się ambasada i wydział konsularny Federacji Rosyjskiej w Warszawie, na ulicę Ukraińską. Kiedy czytasz te słowa, cały 40-milionowy naród Ukrainy, dzielnie walczy o swoją wolność. Ludzie różnych zawodów, ze wszystkich warstw społecznych, sięgają po broń, aby bronić swoich rodzinnych miast przed rosyjską agresją. Tysiące ochotników staje ramię w ramię w szeregach

Utworzone: 2022-03-22 Statystyki