Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

REFUNDACJA PASKÓW DO POMIARU INR dla dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych

ADRESACI PETYCJI: Szanowny Pan Premier Mateusz Morawiecki, Minister Zdrowia Adam Niedzielski, Prezes NFZ Filip Nowak                                                                                                                                                               Petycja dotycząca refundacji pasków do pomiaru INR dla dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych.  My, niżej podpisani pacjenci, rodziny, lekarze oraz przyjaciele małych pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych apelujemy

Utworzone: 2022-02-04 Statystyki

NIE dla McDonald's w Szklarskiej Porębie

Kochani Mieszkańcy. Działając w imieniu grupy mieszkańców -na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, składam protest przeciwko podjętym działaniom  przez inwestora, zmierzającym do budowy na trenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Franciszkańskiej w Szklarskiej Porębie (teren byłego Kina Nefryt, dzialka gruntu nr 540/1, 540/2, 538/2) restauracji McDonalds. Należy podkreślić, iż w okolicy planowanej budowy znajduje się wiele ośrodków wypoczynkowych, prywatnych kwater, hoteli oraz domów i l

Utworzone: 2022-08-02 Statystyki

Chodniki przyjazne rolkarzom i wózkom. Petycja za całkowity ogólnopolski zakaz stosowania kostki fazowanej w przestrzeni publicznej

Adresat: Ministerstwo Infrastruktury Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo, My, niżej podpisani sygnatariusze petycji wnioskujemy do Ministerstwa Infrastruktury o dokonanie nowelizacji Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, poprzez dopisanie w rozdziale 8 „Chodniki” dodatkowego paragrafu 45 w brzmieniu: § 45. 1. Chodnik powinien być wykonany z równej niefazowanej nawierzchni i zapewniać komfortowe, bezpieczne warunki do po

Utworzone: 2021-10-11 Statystyki

PETYCJA DO MINISTRA ZDROWIA WS. OBJĘCIA LECZENIEM BIOLOGICZNYM DZIECI I MŁODZIEŻY Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY

Reprezentując środowisko polskich pacjentów, ich rodzin i lekarzy prowadzących apelujmy do Pana Ministra o jak najszybsze zapewnienie refundowanego dostępu do leczenia biologicznego dla dzieci i młodzieży z Atopowym Zapaleniem Skóry. Stawiając na pierwszym miejscu dobro pacjentów oraz mając na uwadze światowe standardy opieki medycznej w AZS, dane naukowe, praktykę kliniczną oraz doświadczenie z leczenia chorych w Polsce, zwracamy się̨ do Pana Ministra o jak najszybsze podjęcie decyzji o obję

Utworzone: 2022-08-12 Statystyki

Petycja za bezpośrednie pociągi Gdynia-Kraków-Muszyna-Poprad/Koszyce i przyspieszenie realizacji projektu Podłęże-Piekiełko / Petícia za priame vlaky Gdynia-Kraków-Muszyna-Poprad/Košice

slovenská verzia dole   Ministerstvo dopravy SR, Ministerstwo Infrastruktury RP, posłowie i senatorowie RP, poslanci NR   My, niżej podpisani mieszkańcy Polski i Słowacji zwracamy się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze uruchomienie przez PKP Intercity oraz Železničná spoločnosť Slovensko (państwowe koleje słowackie) bezpośrednich całorocznych pociągów na trasie Gdynia – Warszawa – Kraków – Tarnów – Nowy Sącz – Muszyna - Plaveč - Poprad-Tatry / Košice, wraz z wagonem gastronomicznym na całej tras

Utworzone: 2022-07-31 Statystyki

SPRZECIW dla 4 pasmowej DK45, która niszczy las, zagraża ujęciom wody, biegnie pod domami mieszkańców, przez środek wsi, przez ścieżki rowerowe

SPRZECIW dla 4 pasmowej DK45, która niszczy las, kieruje ruch do Opola, biegnie pod domami mieszkańców, przez środek wsi, przez ścieżki rowerowe. Jesteśmy przeciw wariantom 1,2,3,4,5,6,7 i 9 – Popieramy wariant 8 z ewentualnymi modyfikacjami. UWAGA: Petycja jest skutecznie podpisana dopiero przy potwierdzeniu. Upewnij się, że podałeś prawidłowego maila, a po podpisaniu petycji sprawdź swoją skrzynkę mailową i potwierdź.   Sprzeciw kierowany do : Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad odd

Utworzone: 2022-05-10 Statystyki

Budowa Literackiej oraz wydłużenie 164 i 170 na Biskupińską

Do Władz Miasta Poznania!My, mieszkańcy Strzeszyna, zwracamy się z prośbą o: 1) pilną budowę brakującego fragmentu ulicy Literackiej (odcinek: rondo Czapskiego - ul. Biskupińska) wraz z brakującymi chodnikami, ścieżkami rowerowymi i oświetleniem, 2) utworzenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Biskupińskiej i Literackiej oraz 3) przedłużenie linii autobusowych 164 i 170 na Stary Strzeszyn (do ulicy Biskupińskiej) - po wybudowaniu brakującego fragmentu Literackiej. Ulica Literacka jest głó

Utworzone: 2022-08-18 Statystyki

Do władz samorządowych Katowic o realizacje velostrady na pasie działek kolejowych w Burowcu

WKRÓTCE ZAPADNĄ WAŻNE DECYZJE DOT. PRZYSZŁOŚCI KATOWIC-BUROWCA:  20 maja 2022 r. w siedzibie Metropolii GZM przedstawiciele 11 samorządów regionu podpisali porozumienie o budowie 8 dróg rowerowych (rowerostrady lub velostrady) o łącznej długości 120 km. Porozumienie w imieniu miasta Katowice podpisał Wiceprezydent Waldemar Bojarun. Czterem spośród ośmiu velostrad nadano status priorytetowy, w tym velostradzie Katowice-Sosnowiec, długości 9,7 km. Wszystkie dokumenty są dostępne na oficjalnej stro

Utworzone: 2022-07-22 Statystyki

PETYCJA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA LABORATORIUM W TWARDOGÓRZE

PETYCJA przeciwko przekształceniu laboratorium w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze w punkt pobrań W związku z zaistniałą w ostatnim czasie sytuacją dotyczącą organizacji pracylaboratorium w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórzepolegającą na przekształceniu dobrze funkcjonującego laboratorium w punkt pobrań i planami jegodalszego przekształcenia od 01.09.2022 roku w punkt pobrań firmy zewnętrznej, wyrażamy swójstanowczy i

Utworzone: 2022-08-24 Statystyki

Wniosek do Prezydenta Warszawy z żądaniem zapłaty przez RFN kwoty 300 mld USD za zniszczenia Warszawy dokonane podczas II WŚ.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ​​​​​​​Rafał Trzaskowski   ​​​​​​​Do wiadomości: Ambasada Republiki Federalnej Niemiec ​​​​​​​Jego Ekscelencja Thomas Bagger   Wniosek   My, będąc suwerenem,  przedstawiciele Narodu Polskiego, korzystając z nadanych nam praw wynikających z 4 art. Konstytucji RP, w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, zarówno Ci wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwoś

Utworzone: 2022-08-15 Statystyki