Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ochrońmy Jezioro Chełmżyńskie ! Stop odłowom PZW !

My, wędkarze okręgu PZW Toruń, wnosimy o zaprzestanie odłowu tarlaków na Jeziorze Chełmżyńskim.Jezioro Chełmżyńskie jest jednym z największych zbiorników w województwie kujawsko- pomorskim. Niestety usytuowanie akwenu w pobliżu dwóch miast, w tym nieodległego dwustutysięcznego Torunia, powoduje że zbiornik poddany jest bardzo dużej presji ze strony wędkarzy. Przekłada się to na coraz gorsze wyniki wędkarskie, szczególnie w zakresie połowów ryb najbardziej atrakcyjnych, czyli drapieżnych, takich

Utworzone: 2020-02-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 622 603
Ostatni miesiąc 424 410

NIE dla kolei przez rezerwat i osiedla.

Łódź, 23 lutego 2020.    Pan Marcin Horała Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego RP     PETYCJA mieszkańców Łodzi i miejscowości ościennych dotycząca sprzeciwu wobec proponowanych przez Centralny Port Komunikacyjny wariantów przebiegu linii komunikacyjnej nr 85 przez Park Zdrowie, Zajezdnię Muzealną Brus Osiedle Złotno i miasto Konstantynów Łódzki.   NIE DLA KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W WARIANTACH DOTYCZĄCYCH CIĄGU 9, LINI NR 85. Wnosimy kategoryczny sprzeciw wobec

Utworzone: 2020-02-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1182 1161
Ostatni miesiąc 398 390

Poparcie dla Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie dr Macieja Nawackiego

Wobec haniebnych ataków na sędziego dr Macieja Nawackiego, Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, wyrażamy zdecydowane poparcie dla prowadzonych przez niego działań w obronie ładu konstytucyjnego, naprawy wymiaru sprawiedliwości i przestrzegania prawa.

Utworzone: 2020-02-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 400 373
Ostatni miesiąc 398 371

NIE CHCEMY KOPALNI TORFU NA ŁĄKACH NAD RZEKĄ NAREW

PETYCJA DO WÓJTÓW I RAD GMIN NAREW I CZYŻE   NIE CHCEMY KOPALNI TORFU NA ŁĄKACH NAD RZEKĄ NAREW, W OKOLICY WSI GORODCZYNO, GRADOCZNO, LACHY I KLEJNIKI     PONIEWAŻ: KOPALNIA ZWIĘKSZY SUSZĘ NA TYM TERENIE, UTRUDNI ŻYCIE LUDZI W OKOLICZNYCH WSIACH, ZAGROZI DZIAŁAJĄCYM TU GOSPODARSTWOM ROLNYM, ZNIECHĘCI RODZINY I TURYSTÓW DO PRZYJAZDU, ZNISZCZY WYJĄTKOWY KRAJOBRAZ, ZNISZCZY DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE,     DLATEGO ŻĄDAMY OD WŁADZ OBU GMIN: BY ZAPRZESTAŁY DZIAŁAŃ W CELU POWSTANIA KOP

Utworzone: 2019-12-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 4220 4084
Ostatni miesiąc 387 368

Petycja w sprawie inwestycji drogowo-kolejowych w Łęgu

Prezydent Miasta Krakowa, dyrektorowie i urzędnicy jednostek miejskichRadni Miasta KrakowaRada Dzielnicy XIV CzyżynySzanowni Państwo, adresaci petycji,Łęg jest obszarem dotkniętym wieloletnimi zapóźnieniami w zakresie inwestycji i bieżącego utrzymania infrastruktury miejskiej. Dość wymownym jest fakt, że w XXI wieku, w jednej z najbogatszych metropolii ważnego kraju Unii Europejskiej wielu mieszkańców Łęgu wciąż nie ma zapewnionych podstawowych standardów cywilizacyjnych takich jak kanalizacja c

Utworzone: 2020-01-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1059 1052
Ostatni miesiąc 381 378

Petycja mieszkańców Tarnowa do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie budowy wschodniej obwodnicy miasta

My, mieszkańcy Tarnowa, zwracamy się do Pana Premiera z apelem o umieszczenie wschodniej obwodnicy naszego miasta na tworzonej przez Ministerstwo Infrastruktury mapie wszystkich obwodnic, które powinny być budowane w ciągach dróg krajowych na terenie całego kraju oraz znalezienie się tej niezbędnej dla nas inwestycji na liście 100 obwodnic, których budowę w ciągu najbliższych lat zapowiedział Pan w imieniu rządu. Wschodnia obwodnica Tarnowa jest niezbędna, żeby wyprowadzić ruch tranzytowy z alei

Utworzone: 2020-02-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 379 378
Ostatni miesiąc 378 377

SZCZECIN BEZ FOLIÓWEK!

Szczecin, dnia 5 lutego 2020 roku           Rada Miasta Szczecin Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP Gminy Miasto Szczecin                    PETYCJA             Działając w trybie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustanowienia zakazu sprzedaży i udostępniania w sklepach jednorazowych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, o których mowa w art. 8 pkt. 15a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gos

Utworzone: 2020-02-06

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 364 362
Ostatni miesiąc 360 358

NIE dla wycinki drzew w Lublinie!

Prezydencie Lublina: Więcej zieleni, mniej betonu!!!Prezydent Krzysztof Żuk „nie ma dylematu czy drzewa, czy rozwój miasta”. Panie i panowie radni zatwierdzają finansowanie projektów nawet nie patrząc w plany. I tak rok po roku fundujecie nam coraz bardziej betonowe miasto. W ciągu ostatniego roku zapadły wyroki na 3256 drzew. Już naprawdę niewiele brakuje, by Lublin stał się żywą reklamą producenta betonu. Zwłaszcza w centrum miasta. Ważą się losy kolejnych drzew. Al. Racławickie, ul. Lipowa, u

Utworzone: 2019-05-28

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2538 2484
Ostatni miesiąc 351 347

Uchwała „antysmogowa” w Suchym Lesie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Suchy Las,   Zwracamy się do Was o poparcie petycji w sprawie podjęcia przez Wójta i Radę Gminy Suchy Las niezwłocznych działań, mających na celu przyjęcie uchwały „antysmogowej” w sprawie przeciwdziałania zanieczyszczaniom powietrza powstałym wskutek niskiej emisji w Gminie Suchy Las. Jesteśmy przekonani, że Gminę Suchy Las, znajdującą się na 6. miejscu najbogatszych gmin w Polsce, stać na inwestycje ratujące zdrowie i życie swoich mieszkańców. Uważamy, że nasza Gmina

Utworzone: 2020-01-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 623 623
Ostatni miesiąc 332 332

Walczymy o przyznanie państwowych emerytur dla wszystkich psów i koni służbowych

  Petycja w sprawie państwowych emerytur dla wszystkich psów i koni służbowych - do polskiego rządu, posłów i senatorów   Żądamy uregulowania kwestii emerytur dla psów i koni służb mundurowych. Psy służą w Policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa, a także innych formacjach, jak grupy poszukiwawcze, Wojsko Polskie czy straże gminne. Konie służą w Policji, Straży Granicznej i wybranych strażach mi

Utworzone: 2019-11-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 4201 4027
Ostatni miesiąc 326 310Facebook