Najnowsze petycje

Petycja o udzielenie zgody na montaż oświetlenia na wybiegu dla psów w Lasku Marcelińskim

Jesteśmy grupą osób, których psy korzystają z wybiegu w Lasku Marcelińskim. Jesteśmy tam praktycznie codziennie. Niestety tryb pracy nie pozwala nam na korzystanie z wybiegu w ciągu dnia.  Możemy to robić dopiero wieczorem.  Obecnie robi się wcześnie ciemno. Nie chcielibyśmy rezygnować w okresie zimowym z możliwości korzystania z wybiegu. W ciemności trudno jednak kontrolować proces zabawy naszych pupilów. Obawiamy się również, że w ciemności ktoś z nas może zrobić sobie krzywdę, np. potykając s

Utworzone: 2020-10-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 7 7

Petycja wzywająca do zaprzestania szkodliwej działalności w związku z Covid oraz przestrzegania praw człowieka

25.10.2020   Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie1/3, 00-583 Warszawa   W związku z panującą sytuacją w Polsce i decyzjami podejmowanymi przez rząd, pragniemy zwrócić uwagę na nierównomierność wprowadzanych przez rząd zasad funkcjonowania i prośbę o zaniechanie dalszego ich rozprzestrzeniania. Nie godzimy się aby w ramach walki z COVID były naruszane prawa człowieka, prawa do ochrony zdrowia. Mimo świadomości problemów i ograniczeń z jakimi zmaga się służba zdrowia, domagamy się

Utworzone: 2020-10-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 36 35

Petycja do Pana Premiera oraz do wszystkich władz parlamentarnych,samorządowych i partyjnych

Petycja do wszystkich władz parlamentarnych, samorządowych i partyjnych. Towarzystwo Patriotyczne w Radomsku oraz Klub Gazety Polskiej w Radomsku, głęboko zatroskane o los naszego społeczeństwa, zmartwione pogłębiającym się kryzysem związanym z lawinowo rozprzestrzeniającym się wirusem covid 19, apelują o podjęcie natychmiastowych dzialań zmierzających do skierowania wszystkich posłów, senatorów i działaczy samorządowych posiadających wykształcenie medyczne ( lekarzy, pielęgniarzy, sanitariuszy

Utworzone: 2020-10-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 5 4

Petycja w sprawie budowy nowej drogi w Gminie Skawina, pomiędzy drogą na Oświęcim (droga krajowa DK 44) a drogą na Bielsko (droga krajowa DK 52)

  Pan Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22 31-156 Kraków   Szanowny Panie Marszałku!   Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) i kierując się ważnym interesem publicznym, my - mieszkańcy Gminy Skawina oraz gmin ościennych, niniejszym składamy do Pana petycję – prośbę o podjęcie działań, zmierzających do powstania w najblizszej przyszłości przedłużenia obwodnicy Skawiny aż do drogi krajowej DK 52 na terenie

Utworzone: 2020-10-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 70 70

Przejście i przejazd przez kanał przelewowy Odra-Widawa

Każdy, kto wybierze się obecnie w rejon wrocławskiego kanału przelewowego Odra - Widawa, znajdującego się na trasie spacerowej i rowerowej pomiędzy Wielką Wyspą, a Strachocinem, nie będzie mieć możliwości ani przejścia, ani przejazdu. Z obu stron kanału znajduje się woda.  Byłaby możliwość przejścia i przejazdu przez kładkę budowli, ale jest niedostępna, bramki ogrodzenia są zamknięte. To nie tylko szlak spacerowy, wiele osób dojeżdża rowerem do pracy, jest to sposób, by uniknąć korków na trasie

Utworzone: 2020-10-25

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 18 17

PETYCJA MIESZKAŃCÓW I ORGANIZACJI OBYWATELSKICH 
o objęcie ochroną prawną unikalnej alei drzew na ul. Zabawnej.

Pan Rafał Trzaskowski Prezydent m. st. Warszawy Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa    PETYCJA MIESZKAŃCÓW I ORGANIZACJI OBYWATELSKICH o objęcie ochroną prawną unikalnej alei drzew na ul. Zabawnej.   Szanowny Panie, zwracamy się z wnioskiem o ustanowienie alei drzew na ul. Zabawnej w osiedlu Falenica dzielnicy Wawer pomnikiem przyrody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. „W sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody oraz pr

Utworzone: 2020-10-24

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 355 351

List Porozumienia Chirurgów do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego

Warszawa, 22.10.2020   Stowarzyszenie Porozumienie Chirurgów „SKALPEL” Uniejowska 5/40, 01-485 Warszawa Wiceprezes Rady Ministrów RP Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość Sz. P. Jarosław Kaczyński Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa Szanowny Prezesie Jako przedstawiciele środowiska medycznego bardzo zaniepokojeni aktualną sytuacja w ochronie zdrowia żądamy od Pana podjęcia natychmiastowych działań zwiększających bezpieczeństwo obywateli i leczących ich medyków. Piszemy do Pana wobec zignorowania

Utworzone: 2020-10-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 22 22

BUDOWA BASENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH W PRUSZKOWIE

W 2018 roku my, mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego z ogromną radością przyjęliśmy pomysł budowy nowej pływalni - obecna, wybudowana 17 lat temu, dysponująca tylko 6 torami sportowymi, w najmniejszym nawet zakresie nie pokrywa zapotrzebowania na uprawianie tego rodzaju sportu przez chętnych z naszego, liczącego ponad 150 tys. mieszkańców powiatu. Pomysł zakładał, że ma to być pływalnia nie tylko dla sportowców, ale dla WSZYSTKICH mieszkańców – takie rozwiązanie pozwoliłoby na odciążenie basenu Kap

Utworzone: 2020-10-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 999 995

Tablica upamiętniająca cmentarz żydowski w Milówce

Czuwaj! Jako harcerki Gminy Milówka chciałybyśmy gorąco zachęcić Państwa do podpisania petycji.   Zależy nam, aby na Cmentarzu Żydowskim w Milówce pojawiła się tablica, upamiętniająca to niezwykle zapomniane miejsce.   Takie działanie byłoby świetną inicjatywą mieszkańców naszej gminy. Udowodniłoby ono, że nie jesteśmy obojętni wobec historii.   Warto również wspomnieć o tym, że bardzo ważnym aspektem jest świadomość społeczeństwa, a także poszanowanie dla miejsc pochówku zmarłych.   Pomóżmy prz

Utworzone: 2020-10-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 140 139

Petycja do HBO Polska o odkodowanie dostępu do serialu „Opowieści podręcznej”

W Polsce realizuje się właśnie rękami religijnych ekstremistów scenariusz pozbawienia kobiet fundamentalnych praw reprodukcyjnych. Serial "Opowieści podręcznej", powstały na podstawie prozy Margaret Atwood, opisuje dystopijną wersję przyszłości, którą obecna władza szykuje Polkom. Uważamy za szczególnie istotne, by mogły się one zapoznać i skonfrontować z tym, co jest dla nich przygotowywane. Dlatego zwracamy się do zarządu HBO Polska o nieodpłatne udostępnienie tego serialu na terenie Polski, z

Utworzone: 2020-10-23

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 928 881Facebook