Budowa Skateparku w Rudzie Śląskiej

My niżej podpisani, wyrażamy swoje poparcie dla idei budowy skateparku w Rudzie Śląskiej…