Chcemy Boga

 

Apel do władz RP:

Chcemy Boga

ŻĄDAMY POZOSTAWIENA RELIGII W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH!!!

My chcemy Boga w książce, szkole…

 

Podpisz listę poparcia!

Dziś, kiedy skrajnie lewicowe środowiska próbują raz kolejny usunąć krzyż – symbol naszej świętej wiary – z polskich szkół, kiedy chcą zakrzyczeć Dekalog nachalną promocją rozwiązłości i wszelkich dewiacji, nie wolno nam milczeć. Musimy wzorem pokoleń Polaków sprzed lat niemal dwustu, upomnieć się o nasze prawa. To nie obrona wolności przekonań kieruje ludźmi walczącymi z Bogiem i Polskością, to zaplanowana, systematyczna akcja wykorzeniania narodu z tradycji i kultury chrześcijańskiej.


W imię pamięci największego z Polaków św. Jana Pawła II: „nie zmarnujmy tego dziedzictwa” i brońmy krzyża, o co nas prosił w 1997 r. w Zakopanem słowami:
„Nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża!”.


Nie zaprzepaśćmy ofiary życia bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, nie zmarnujmy spuścizny sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Walczmy o sprawiedliwą Polskę, wierną Panu Bogu i Kościołowi.


W obliczu 1050 rocznicy Chrztu Polski to nasz święty obowiązek, również wobec wszystkich przeszłych i przyszłych pokoleń.
Są nas miliony! Dajmy temu świadectwo!

Podpisz petycję, nie wstydź się swojej wiary!

ŻĄDAMY POZOSTAWIENA RELIGII W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH!!! 

Działajmy razem! Przyłącz się do nas!!!

Organizator:
Redakcja tygodnika „Polska Niepodległa”

Patronat medialny:
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy,
Warszawska Gazeta

Wspierają nas:
Fundacja W IMIĘ PRAWDY,
Kluby Polskich Rodzin,
Oddziały Polski Niepodległej,
dr Elżbieta Morawiec, pisarka, krytyk teatralny, Kraków
Stronnictwo Ludowe Ojcowizna RP 


Polska Niepodległa    Skontaktuj się z autorem petycji