Żądamy wartości granicznych! Petycja i projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii definiujący pojęcie "nieznacznej ilości"

nieznaczna.png

Zwracamy się do Sejmu RP w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu uchwalenie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie doprecyzowania niejasnego pojęcia „nieznacznej ilości”, o którym mowa w art. 62a tejże ustawy.

Dwa projekty ustaw wraz z uzasadnieniami stanowią załączniki do niniejszej petycji.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie art. 62a miała na celu wprowadzenie narzędzia do sprawnego oddzielania spraw dotyczących znacznych ilości, związanych często z dystrybucją narkotyków, od spraw drobnych, dotyczących posiadania niewielkich ilości narkotyków przeznaczonych na cele własnej konsumpcji. Ustawodawca podkreślał, że generalną przesłanką stosowania art. 62a jest niecelowość stosowania wobec pewnej grupy osób posiadających narkotyki represji karnej, która dodatkowo jest czasochłonna i kosztowna. Niestety, brak definicji dla terminu „nieznaczna ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej” utrudnia spójną realizację celów tej ustawy z uwagi na bardzo odmienne oceny określonych ilości narkotyków przez poszczególnych prokuratorów.

Obecnie, w jednej części Polski ludzie skazywani są za posiadanie 0,3 grama marihuany, a w innym regionie sprawy dotyczące posiadania 10 gramów są umarzane. W 2018 roku umorzono w Warszawie 42,52% postępowań z art. 62a, gdy w Kielcach odsetek takich umorzeń wyniósł zaledwie 1,58%. Wprowadzenie wartości granicznych dla poszczególnych substancji ułatwi spójne i jednolite stosowanie prawa na terenie całego kraju, a więc będzie odgrywać istotną rolę z punktu widzenia zachowania zasady równości wobec prawa. Dodatkowo, to rozwiązanie usprawni pracę Policji, prokuratorów i sędziów oraz zmniejszy koszty postępowań.

1. Projekt ustawy

2. Projekt ustawy

Kontakt z autorem https://www.facebook.com/obywatelzawadzki/

Projekty ustaw wraz z naszymi podpisami trafią na ręce Marszałka Sejmu RP.

nieznaczna.jpg


Przemysław Zawadzki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Przemysław Zawadzki do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...