Chorzy na astmę: nowe złożone leki wziewne (terapia trójlekowa) to dla nas nadzieja

                                                                                             Pan
                                                                                             Adam Niedzielski
                                                                                             Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,
Astma to jedna z najczęstszych chorób przewlekłych układu oddechowego. Podłożem choroby jest przewlekły stan zapalny dolnych dróg oddechowych, manifestujący się objawami, takimi jak: napady duszności, kaszel, świsty czy ucisk w klatce piersiowej.

Choroba ta dotyka osób w każdym wieku. W Polsce (wg ECAP 2008) choruje na nią ok. 4 milionów Polaków, a więc co dziesiąty z nas (ale statystyki dostępne w Narodowym Funduszu Zdrowia identyfikują około 2,2 mln pacjentów z rozpoznaną astmą). Jak widać, bardzo wielu pacjentów pozostaje nierozpoznanych. Ma to swoje poważne konsekwencje, bo brak diagnozy i leczenia albo niewłaściwa terapia sprawiają, że astma postępuje i prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia układu oddechowego, a w konsekwencji może doprowadzić do śmierci.

Astma charakteryzuje się zmiennym przebiegiem – oznacza to, że objawy pojawiają się
i ustępują samoistnie lub pod wpływem leczenia. W efekcie astma może być niezdiagnozowana całymi latami. W Polsce pacjent zazwyczaj dowiaduje się, że ma astmę dopiero po około 7 latach od wystąpienia pierwszych objawów.

Z powodu dużej zmienności objawów chorzy często zapominają o regularnym przyjmowaniu leków. W efekcie nie zawsze przestrzegają dyscypliny w przyjmowaniu leków, podczas gdy stan zapalny w drogach oddechowych toczy się nawet w okresach pozornego dobrostanu.

Leki zgodnie z zaleceniem lekarza przyjmuje tylko od kilkunastu do 40 proc. chorych na astmę. U ponad połowy pacjentów kontrola tej choroby jest niewystarczająca – m.in. z powodu nieprzestrzegania zaleceń otrzymanych od lekarza, szczególnie po ustąpieniu ostrych dolegliwości. Tymczasem w większości przypadków nad astmą można zapanować dzięki właściwie dobranemu leczeniu.

Wprawdzie chorzy na astmę mają zapewniony w Polsce dostęp do wielu nowoczesnych terapii, ale potrzeby niektórych grup pacjentów pozostają nadal nie w pełni zaspokojone. Dotyczy to przede wszystkim chorych z ciężką postacią astmy. Niesie ona ogromne cierpienie, bo oznacza walkę o każdy oddech.

Ciężką postać astmy, w przebiegu której odpowiedź na leczenie jest niedostateczna, a zaostrzenia mogą występować nawet do kilkunastu razy w ciągu roku, obserwuje się u około 7% pacjentów. To grupa, w której bardzo często dochodzi do rozwoju inwalidztwa oddechowego oraz konieczności przejścia na rentę. Ani z moralnego, ani nawet ekonomicznego punktu widzenia nie powinniśmy pozbawiać chorych pełni aktywności życiowej, z której zresztą nie zawsze mogą korzystać również osoby o lżejszym przebiegu choroby.

Chorzy na astmę i klinicyści z wielką nadzieją czekają na refundację nowych złożonych leków wziewnych. W praktyce oznaczają one kombinację trzech leków o różnych mechanizmach działania (przeciwzapalnych i rozszerzających oskrzela), podawanych w formie wziewnej za pomocą jednego inhalatora.

Terapie trójskładnikowe pozwalają zmniejszyć liczbę inhalacji leków wykonywanych przez pacjenta w ciągu doby, a przez to istotnie poprawić przestrzeganie zaleceń lekarskich i wpłynąć na skuteczność leczenia.

Zalety terapii trójskładnikowych potwierdza najnowsze stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w sprawie nowych złożonych leków wziewnych w leczeniu astmy. Choć leki te zostały już zarejestrowane, nie są jeszcze w Polsce objęte refundacją.

Zastosowanie odpowiedniego leczenia pozwala zmniejszyć liczbę zaostrzeń astmy wymagających hospitalizacji. Według danych OECD standaryzowany wiekiem wskaźnik liczby tego typu hospitalizacji w przeliczeniu na 100 tys. osób w Polsce był jednym z najwyższych wśród państw europejskich.
Co więcej, w Polsce — podobnie jak w większości krajów wysokorozwiniętych — obserwuje się dynamiczny przyrost zapadalności na choroby układu oddechowego, w tym również na astmę.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z apelem o jak najszybsze wprowadzenie refundacji nowych złożonych leków wziewnych w leczeniu astmy.

 

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP


Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...