Czy jesteś przeciw rozbudowie budynku kina na placu Reszki w Buku?

Bukowianie!

Zważając na kontrowersje jakie występują w związku z planem rozbudowy budynku Kina, na placu St. Reszki w Buku, chcę sprawdzić jak liczna jest grupa osób, przeciwna tej inwestycji. Jedna ze stron postepowania administracyjnego, skorzystała z przysługującego jej prawa i odwołała się od decyzji o warunkach zabudowy, wydanej przez Burmistrza i zakwestionowała ją w całości, wskazując precyzyjnie i uzasadniając merytorycznie swoje zarzuty wobec tego pomysłu. Zgodnie z obowiązującą procedurą, sprawa, za pośrednictwem bukowskiego urzędu, została skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Poznaniu. Pan Burmistrz, wysyłając odwołanie strony do SKO, dołączył swoje pismo, w którym broniąc pomysłu rozbudowy budynku kina, użył między innymi następującego argumentu: "Do Urzędu Miasta i Gminy Buk dotarła lista poparcia przebudowy podpisana przez większą liczbę mieszkańców niż liczy członków stowarzyszenie...".

Uważam, że użycie przez Burmistrza, powyższego argumentu, na tym etapie, bez przeprowadzenia konsultacji społecznych, jest nieodpowiedzialne i nieetycznye. Plac St. Reszki, to miejsce wyjątkowe dla naszego miasta i decyzje z nim związane, powinny być podejmowane po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, przy wsparciu zespołu specjalistów z zakresu architektury, urbanistyki, historii i dendrologii. Jako radny, chcę poznać Wasze zdanie, zdanie mieszkańców. Podobnie jak stowarzyszenie My Wolna Gmina Buk, które jest stroną postępowania administracyjnego i odwołało się od decyzji Burmistrza, nie jestem przeciwny poprawie funkcjonowania obiektu kina, a w tym biblioteki! Tym nie mniej uważam, że projekt mógłby wyglądać inaczej, bez dodatkowego, tak znacznego zabudowania placu Reszki, bez ryzyka zniszczenia kilkusetletniego starodrzewu i zaburzenia historycznego i spójnego układu urbanistycznego tego miejsca. Przypominam również, że jako radni, poznaliśmy projekt w momencie jego ogłoszenia publicznego, tj w maju tego roku. W zeszłym roku podczas prac komisji usłyszeliśmy że są takie plany. Wtedy byłem przeciw rozbudowie istniejącego obiektu. Nadal twierdzę tak, jak wtedy:bPoprawa funkcjonowania obiektu jest potrzebna, ale póki jeszcze nie jest za późno, zastanawiam się czy przedstawiona wizja jest odpowiednia do tego miejsca, czy oby realizując ją, nie tracimy bezpowrotnie, tego cennego architektonicznie i przyrodniczo zakątka. Czy kolokwialnie mówiąc - pasuje Wam to?
Przechwytywanie6.JPG


Wojciech Dudkiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Wojciech Dudkiewicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...