Czyste powietrze w Gliwicach

Petycja do Prezydenta Miasta Gliwice – Zygmunta Frankiewicza w sprawie ograniczenia emisji pyłów zawieszonych w Gliwicach


Szanowny Panie Prezydencie. Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju miasta i widzimy wkład władz Gliwic w kreowaniu wzrostu jakości życia obywateli. Chcemy jednak zwrócić Pańską uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym. Wśród dziesiątków tysięcy Polaków umierających przedwcześnie z powodu schorzeń powstałych w wyniku oddychania skażonym powietrzem jest wielu mieszkańców Gliwic. Nasze miasto jest jednym z liderów niechlubnego rankingu najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w kraju.

My, niżej podpisani, jesteśmy głęboko zaniepokojeni dramatycznie złą jakością powietrza w Gliwicach. Tzw. „niska emisja” pochodząca ze spalania węgla i innych paliw stałych w sektorze komunalno­bytowym, jest przyczyną stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 o wartościach zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców miasta i okolic.

Zwracamy się do władz samorządowych, by wdrożyły Program Ograniczania Niskiej Emisji, z określonymi zasadami pomocy udzielanej mieszkańcom, którzy decydują się na wymianę wysokoemisyjnych pieców na ekologiczne urządzenia grzewcze.

Mimo odmowy ze strony NFOŚiGW z sierpnia 2016, prosimy o nieustawanie w działaniach mających na celu wykorzystanie wszelkich możliwych źródeł finansowania akcji wymiany starych pieców i kotłów na węgiel i drewno. Apelujemy również o uwzględnienie tego celu w budżecie miasta.

Ponadto, prosimy o zwiększenie skuteczności działań Straży Miejskiej w zwalczaniu palenia śmieci. Świadomość nieuchronnej kary, jako konsekwencji tego procederu, zniechęci tych, którzy narażają na niebezpieczeństwo zdrowie i życie wszystkich mieszkańców Gliwic. Dotyczy to również firm i zakładów znajdujących się na terenie miasta, bezkarnie palących odpady, obniżając koszty wywozu śmieci. Stosowana obecnie przez Straż Miejską procedura kontroli i egzekucji prawa jest nieskuteczna i dlatego niezbędna jest jej modyfikacja.

Do powyższych apeli dołączamy jeszcze jeden, o edukację mieszkańców. Gmina jest bezpośrednio odpowiedzialna za informowanie o zanieczyszczeniu powietrza oraz za edukowanie mieszkańców. Potrzebne nam są szeroko zakrojone i kompleksowe działania w tym zakresie, kierowane zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Im większy poziom świadomości problemu i możliwych rozwiązań, tym większa aprobata społeczna dla zmian i ich kosztów.

Apelujemy o nadanie najwyższego priorytetu sprawom wymienionym w naszej petycji.

Z poważaniem.

podpisani