Czyste powietrze w Gliwicach

Petycja do Prezydenta Miasta Gliwice – Zygmunta Frankiewicza w sprawie ograniczenia emisji pyłów zawieszonych w Gliwicach


Szanowny Panie Prezydencie. Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju miasta i widzimy wkład władz Gliwic w kreowaniu wzrostu jakości życia obywateli. Chcemy jednak zwrócić Pańską uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym. Wśród dziesiątków tysięcy Polaków umierających przedwcześnie z powodu schorzeń powstałych w wyniku oddychania skażonym powietrzem jest wielu mieszkańców Gliwic. Nasze miasto jest jednym z liderów niechlubnego rankingu najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w kraju.

My, niżej podpisani, jesteśmy głęboko zaniepokojeni dramatycznie złą jakością powietrza w Gliwicach. Tzw. „niska emisja” pochodząca ze spalania węgla i innych paliw stałych w sektorze komunalno­bytowym, jest przyczyną stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 o wartościach zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców miasta i okolic.

Zwracamy się do władz samorządowych, by wdrożyły Program Ograniczania Niskiej Emisji, z określonymi zasadami pomocy udzielanej mieszkańcom, którzy decydują się na wymianę wysokoemisyjnych pieców na ekologiczne urządzenia grzewcze.

Mimo odmowy ze strony NFOŚiGW z sierpnia 2016, prosimy o nieustawanie w działaniach mających na celu wykorzystanie wszelkich możliwych źródeł finansowania akcji wymiany starych pieców i kotłów na węgiel i drewno. Apelujemy również o uwzględnienie tego celu w budżecie miasta.

Ponadto, prosimy o zwiększenie skuteczności działań Straży Miejskiej w zwalczaniu palenia śmieci. Świadomość nieuchronnej kary, jako konsekwencji tego procederu, zniechęci tych, którzy narażają na niebezpieczeństwo zdrowie i życie wszystkich mieszkańców Gliwic. Dotyczy to również firm i zakładów znajdujących się na terenie miasta, bezkarnie palących odpady, obniżając koszty wywozu śmieci. Stosowana obecnie przez Straż Miejską procedura kontroli i egzekucji prawa jest nieskuteczna i dlatego niezbędna jest jej modyfikacja.

Do powyższych apeli dołączamy jeszcze jeden, o edukację mieszkańców. Gmina jest bezpośrednio odpowiedzialna za informowanie o zanieczyszczeniu powietrza oraz za edukowanie mieszkańców. Potrzebne nam są szeroko zakrojone i kompleksowe działania w tym zakresie, kierowane zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Im większy poziom świadomości problemu i możliwych rozwiązań, tym większa aprobata społeczna dla zmian i ich kosztów.

Apelujemy o nadanie najwyższego priorytetu sprawom wymienionym w naszej petycji.

Z poważaniem.

podpisani

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Justyna Kauder do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...