Żądamy usunięcia Komunistycznego Pomnika

Działając na podstawie Art. 5b. ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki żądamy niezwłocznego podjęcia działań prawnych (w tym ewentualnego wykonania zastępczego) zmierzających do usunięcia pomnika upamiętniającego powstanie KPRP we Włocławku – głazu z tablicą stojącego we Włocławku przy ulicy Kilińskiego 12a. We wskazanym miejscu od 1961 r. ustawiony jest na cokole granitowy kamień z tablicą. Napis znajdujący się na niej brzmi: „W tym domu mieścił się klub im. Tadeusza Rechniewskiego. Tu w grudniu 1918 roku po połączeniu SDKPiL i PPS-Lewicy odbyła się 1-sza konferencja KPRP we Włocławku oraz dokonano wyboru pierwszego komitetu i egzekutywy KPRP”. Umiejscowiony w roku 1961 głaz, miał służyć budowie mitu tzw. „Czerwonego Włocławka” i propagowaniu komunizmu. Od lat wielu mieszkańców miasta domagają się jego usunięcia, w myśl uchwały Rady Miasta Włocławek z 1992 r. oraz zapisów wyżej powołanej ustawy. Niestety Prezydent miasta wykazuje w tym zakresie bezczynność urzędniczą, nie dopełniając tym samym obowiązków służbowych, ze szkodą dla dobra społecznego, dlatego nasze żądanie podjęcia działa przez Wojewodę są konieczne. Pomnik ten należy odebrać jako propagowanie zbrodniczego systemu komunistycznego, co jest jawnie sprzeczne z w/w ustawą oraz zasadami współżycia społecznego, dlatego nasza petycja jest zasadna a wręcz konieczna. Domagamy się niezwłocznych działań i poinformowania nas o planowanych i podejmowanych krokach. Do wiadomości: Prokuratura Rejonowe we Włocławku Ministerstwo Sprawiedliwości Instytut Pamięci Narodowej - Delegatura w Bydgoszczy131919678_193092729146394_5410719096955953491_n1.jpg131924024_1900018773472556_3401130982417056512_n1.jpg

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Piotr do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...