PETYCJA 2022- DELEGALIZACJA RZĄDU PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

Domagamy się natychmiastowej dymisji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jako obywatele Polski mamy prawo do wniesienia petycji, prawo to gwarantuje Nam Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w związku z niedotrzymaniem obietnic wyborczych i dopuszczeniem się pogwałcenia podstawowych praw człowieka.

Nie ma zgody obywateli będących suwerenem, a więc najwyższą władzą i właścicielem kraju na wykorzystanie Polaków do realizacji własnych nieetycznych celów.

Rząd Mateusza Morawieckiego nieudolnie rządzi już drugą kadencję. Wszystkie decyzje które podejmuje szkodzą interesom Polski i Polaków, ponieważ decyzje te są z pominięciem tych interesów.

Nie ma Naszej zgody na robienie z Polaków obywateli II kategorii i realizowanie interesów  obcych narodów.

Nie ma Naszej zgody na umieszczanie obcych barw i symboli narodwych w Naszym Kraju,jak również ma na nie przestrzeganie protokołów flagowych.

Nie ma Naszej zgody na lokacje obcych  wojsk Amerykańskich na terenie Polski, w Naszym kraju.

Nie zgadzamy się na okradanie Polski.

Nie zgadzamy się na niekorzystne rozporządzanie naszym mieniem, zaciąganie kolejnych zobowiązań, które spłacać będą nasze pokolenia, dotyczy to również pomocy finansowej Ukrainie.

Nie ma naszej zgody na szczucie ludzi na siebie, nakręcanie spirali nienawiści poprzez wykorzystanie telewizji regionalnej.

Nie zgadzamy się na to by garstka ludzi decydowała o życiu i zdrowiu połowy społeczeństwa, w tym również o szczepieniach przeciwko covid19 i zmianach Konstytucji RP.

Mówimy NIE polityce zastraszania ludzi i siania paniki pod przykrywką pandemii lub wojny poza granicami Naszego kraju.

Mówimy NIE wciąganiu Polaków w nie swoje konflikty zbrojne.

Sprzeciwiamy się stałym podwyżkom cen paliw oraz żywności.

Sprzeciwiamy się stałym podwyżkom podatków i stóp procentowych kredytów.

Sprzeciwiamy się przyznawaniu obywatelom obcego kraju zasiłków socjalnych pobieranych wyłącznie z podatków Polaków.

 

ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEJ DYMISJI RZĄDU.

-------------------------------------------------------------

W każdym mieście w Polsce, w każdym zakątku Polski zjednoczymy razem siły, zbierzemy wystarczającą ilość podpisów i obalimy aktualny rząd oraz rozpoczniemy nowe wybory! Gdzie sami zdecydujemy po poważnych przemyśleniach kogo wybrać!

 

"Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 57, poz. 507). Rozdział 8, Art. 63. 1. Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod REFERENDUM z INICJATYWY OBYWATELI, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500 000 osób mających prawo udziału w referendum"

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam ANNA KOWALCZYK do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...