Dotyczy: natychmiastowego zakazu przetwarzania i wprowadzania do obrotu już zmagazynowanego ukraińskiego zboża, kukurydzy, mąki i innych produktów

LIST OTWARTY-PETYCJA

Prezydent Andrzej Duda
Premier Mateusz Morawiecki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus
Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa

Dotyczy: natychmiastowego zakazu przetwarzania i wprowadzania do obrotu już zmagazynowanego ukraińskiego zboża, kukurydzy, mąki i innych produktów

Polska wieś to ciągle niedoceniane bogactwo; stanowi ona fundament, na którym Polacy muszą się oprzeć, bowiem od niego zależy nasze bezpieczeństwo żywnościowe oraz zachowanie bogactwa naturalnego i kulturowego.

Domagamy się natychmiastowego wprowadzenia zakazu przetwarzania i wprowadzania do obrotu już zmagazynowanego ukraińskiego zboża, kukurydzy, mąki i innych produktów.

Domagamy się więc przebadania każdej partii, wyżej wspomnianych produktów, które są już w polskich magazynach, pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym również na obecność GMO.

Wprowadzenie do polskich magazynów zboża i kukurydzy z Ukrainy bez sprawdzenia każdej partii pod względem zawartości GMO stanowi ogromne zagrożenie zmieszania tych nasion z nasionami bez GMO, a w konsekwencji zagrożenie zanieczyszczenia polskich pół przez GMO.

Doprowadzi to do dalszego zniszczenia polskiego rolnictwa, bowiem uprawy z GMO w Polsce są zakazane. Również w UE dopuszczona do upraw jest tylko jedna (!) odmiana kukurydzy. Rolnicy będą karani za zanieczyszczenia swoich pól przez rząd RP, przez UE i przez korporacje. Korporacje będą również ściągać od rolników opłaty licencyjne. Już od 17. lat przedłuża się wejście w życie ustawowego zakazu stosowania pasz GMO, co skutkuje m. in. pozbawianiem rolników polskich co roku ok. 4 miliardów złotych ze sprzedaży rodzimych pasz białkowych. Wszystko to może doprowadzić do dalszego upadku tysięcy gospodarstw rodzinnych. Nie możemy na to pozwolić!

UWAGA! Na Słowacji w kontrolowanej próbce potwierdzono obecność substancji czynnej wielu insektycydów, chloropiryfosu, która nie jest dopuszczona w UE i ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi.

(https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/slowacja-zakazala-wprowadzenia-do-obiegu-zboza-z-ukrainy-wykryto-w-nim-pozostalosci-chloropiryfosu,130543.html).

Tradycyjne, rodzinne gospodarstwa są systemowo niszczone.

Dziś trzeba bronić Polski, a zwłaszcza interesów i podstaw przetrwania narodu polskiego nie tylko od strony militarnej. Głównie i na co dzień trzeba bronić Polski i polskich rolników przed dalszym niszczeniem ich warsztatów pracy oraz grabieżą polskich zasobów przyrodniczych.

Oczekujemy natychmiastowych działań i odpowiedzi na nasz otwarty list-petycję.

Podmioty wnoszące niniejszy list-petycję zgadzają się na publiczne udostępnienie treści tego listu-petycji oraz danych tele-adresowych oraz nazw i nazwisk dotyczących sygnatariuszy.

Autor Petycji: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

Pełna treść petycji: https://doprawdy.info/category/do-pobrania/biblioteka-tekstow/

 


Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...