Droga do S11

Sz. P.

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
ul. Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Petycja "Droga do S11"

 

Na podstawie art. 2. i 4. ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach, działając w interesie publicznym, wnosimy petycję w przedmiocie przyspieszenia prac związanych z przebudową drogi krajowej nr 11 na odcinku od Jarocina do Kępna i docelowo połączenia jej z autostradą A1, w standardzie drogi ekspresowej, nadając jej rangę S11.

Przebudowa drogi krajowej nr 11 na drogę ekspresową S11 na odcinkach od Jarocina, przez Pleszew, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów i Kępno aż do wyjazdu na autostradę A1, została w 2015 roku wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Zgodnie z treścią tego programu, realizacja prac związanych z przebudową wskazanych odcinków drogi miała się rozpocząć w 2022 roku, z terminami zakończenia w 2024 i 2026 roku.

Tymczasem brak jest satysfakcjonujących działań ze strony organów państwa, przybliżających nas do realizacji wskazanej inwestycji na wymienionych wyżej odcinkach.

Budowa drogi ekspresowej relacji północ-południe, będącej komunikacyjnym kręgosłupem Wielkopolski, zwanej powszechnie „drogą życia”, powinna być istotnym celem działania władzy publicznej.

Droga ekspresowa S11 jest ważna dla całej Polski od województwa zachodniopomorskiego aż po Śląsk. Szczególne znaczenie ma jednak dla dobrego skomunikowania i rozwoju południowej Wielkopolski.

Przedstawiciele wnioskodawców, senator Ewa Matecka i poseł Mariusz Witczak, wielokrotnie zwracali się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz do Ministra Infrastruktury z prośbami o przyspieszenie realizacji tej jakże ważnej inwestycji – niestety bezskutecznie. Jedynie Prezes Rady Ministrów władny jest do podjęcia działań, mobilizujących podległe mu podmioty do przedsięwzięcia kroków, przybliżających nas do powstania drogi o nowych, przyspieszonych parametrach.

Niniejsza petycja została poddana procedurze, mającej na celu uzyskanie poparcia społecznego, wzmacniającego polityczną siłę składanej petycji. Zarówno wnioskodawcy, jak i osoby, które popierają niniejszą petycję, mają nadzieję, że w ten sposób skutecznie wpłyną na przyspieszenie działania władzy publicznej w opisanym zakresie.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mariusz Witczak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...