Dzieci to inwestycja, a nie koszt w budżecie.

Szanowny Pan Prezydent Janusz Kubicki,

Szanowna Rada Miasta Zielonej Góry                

Jako mieszkańcy Zielonej Góry jesteśmy przekonani, że najważniejszym składnikiem dobrej polityki prorodzinnej jest szacunek dla dzieci
i rodziców realizowany poprzez przestrzeganie ich praw.

Gwarantem tych praw jest Konstytucja. Art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej nakłada obowiązek równego traktowania  wszystkich podmiotów i zawiera jednoczesny zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym, z jakiejkolwiek przyczyny. Przepisy Konstytucji oznaczają, że w zakresie uprawnień przyznanych Rodzicom  przez ustawę o systemie oświaty, istnieje prawny obowiązek równego traktowania  Rodziców i ich dzieci, niezależnie od tego czy korzystają z oferty edukacyjnej podmiotów publicznych czy niepublicznych.              

Oczekujemy umożliwienia nam wyboru przedszkola dla naszych dzieci, niezależnie od tego czy będzie to jednostka publiczna czy niepubliczna, która  stanie się przedszkolem „za złotówkę”. Dlatego żądamy:   

  • realizacji zagwarantowanych nam konstytucyjnie równych praw w finansowaniu opieki przedszkolnej naszych dzieci i takiej samej dotacji na dziecko w przedszkolu publicznym i niepublicznym, tak by podstawowa opieka nad dzieckiem była opłacana ze środków publicznych i realizowała ogólnopolską politykę „przedszkola za złotówkę”,
  • rekrutacji do przedszkoli publicznych i niepublicznych realizowanej w tym samym czasie, abyśmy to my, rodzice, dokonywali wyboru placówki, w której przebywać będą nasze dzieci.  

Żądamy dialogu i stabilnej polityki edukacyjnej Miasta wobec dzieci w wieku przedszkolnym, bez względu na to, czy uczęszczają do przedszkoli publicznych czy niepublicznych.     

 

Rodzice dzieci przedszkolnych i mieszkańcy Zielonej Góry.

Jak również wszyscy wspierający rodzce i przyjaciele dzieci.