Ekspertyzy TK dotyczące uboju rytualnego

Do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

prof. Andrzeja Rzeplińskiego

 

W związku z wypowiedzią (Radio Zet, rozmowa z Moniką Olejnik) sędziego Andrzeja Rzeplińskiego dotyczącą wyroku K 52/13 10.XII.2014 Sygn. akt K 52/13:

Trybunał stwierdził - i w trakcie badania dokumentów, ekspertyz specjalistów, profesorów nauk weterynaryjnych, i w trakcie rozprawy - że ubój rytualny jest dla zwierząt rzeźnych mniej dolegliwy niż wszystkie inne sposoby.

uprzejmie proszę o upublicznienie wspomnianych ekspertyz.

 

Upublicznienie wspomnianych ekspertyz pozwoli nie tylko na rozwianie wątpliwości co do motywów kierujących sędziami Trybunału Konstytucyjnego podczas orzekania w tej sprawie, uspokojenia antysemickich nastrojów w Polsce, ale również przyczynić się może do poprawy standardów dobrostanu zwierząt przeznaczonych do uboju.

Ujawnienie treści ekspertyz jest o tyle istotne, że ekspertyzy, jakimi zdaje się dysponować Trybunał Konstytucyjny podważają dotychczasową ideę ochrony dobrostanu zwierząt podczas uboju. Obecnie standardem, wynikającym z chęci zaoszczędzenia zwierzętom bólu i cierpienia, jest ich wcześniejsze ogłuszenie przy pomocy odpowiednich technik wyłączających świadomość zwierzęcia przed jego wykrwawieniem. Jeżeli więc Trybunał dysponuje wiarygodnymi ekspertyzami, które twierdzą ponad wszelką wątpliwość, że dla dobrostanu zwierząt lepsze jest przeprowadzanie uboju bez wcześniejszego ogłuszenia, to dla dobra tych zwierząt należałoby takie informacje udostępnić, aby obywatele i prawodawcy mogli w pełni świadomie dbać i zabiegać o poprawę dobrostanu zwierząt przeznaczonych do uboju.

Wspomniane ekspertyzy mogą stanowić dla polskiego rządu argument podczas rozmów z Komisją Europejską, która bazując na raporcie Rady ds. Dobrostanu Zwierząt Gospodarskich (FAWC 2003), opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA 2004), raporcie interdyscyplinarnego, unijnego projektu DIALREL, stanowisku Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii potępiających jednogłośnie ubój bez ogłuszenia, opracowała rozporządzenie Rady 1099/2009, w którym ubój bez ogłuszenia dozwolony jest jedynie jako odstępstwo od obowiązku ogłuszania, podczas gdy wspomniane przez sędziego ekspertyzy zdają się dewaluować fundamentalne założenia tegoż rozporządzenia.

Mam nadzieję, że powyższe w sposób wystarczający argumentuje, jak istotne z punktu widzenia ochrony zwierząt są ekspertyzy, którymi kierował się Trybunał Konstytucyjny legalizując w Polsce ubój religijny bez ogłuszenia.

 

Z wyrazami szacunku
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )