Wyraź sprzeciw wobec prawa zaostrzającego ustawę o broni i amunicji. Wyraź poparcie dla obywatelskiej ustawy o broni i amunicji (druk sejmowy 1692).

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...