Petycja ws. przywrócenia do pracy mjr. lek. Jarosława Dąbrowskiego- Kliniczny Oddział Chirurgii Czaszkowo-Twarzowo- Szczękowej CSK MON przy Szaserów

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...
Facebook