O UTRZYMANIE AUTONOMII CENTRUM IM. LUDWIKA ZAMENHOFA

Skontaktuj się z autorem petycji

Temat pod dyskusję został automatycznie utworzony do petycji O UTRZYMANIE AUTONOMII CENTRUM IM. LUDWIKA ZAMENHOFA


Gość

#26

2016-04-24 15:38

Kiedyś uczyłam się języka esperanto i jeszcze trochę pamiętam. Uczestniczyłam w kongresach i korespondowałam w tym języku.


Gość

#27

2016-04-24 16:14

Cenię sobie działalność Centrum
MG

#28 Re:

2016-04-24 16:17

#17: M.S. -  

 to jest bardzo dobry, odwierciadlający sytuację, argument ...


Gość

#29

2016-04-24 16:44

Będąc w VI klasie uczyłam się esperanto - byłam chowana przez ludzi lubiących ludzi.

Gość

#30

2016-04-24 17:04

Bo CLZ jest jedna z najlepszych wizytowek miasta.

Gość

#31

2016-04-24 17:13

Bylem kilkukrotnie i jest to swietne miejsce!

Gość

#32

2016-04-24 17:14

Nie podoba mi się pomysł.

Gość

#33

2016-04-24 17:16

Bo twórca międzynarodowego języka esperanto, rodowity Białostocczanin, powinien być chlubą swego miasta. Panu, Panie Prezydencie, noszącemu wspaniałe historyczne nazwisko nie powinnam tego przypominać. Noblesse oblige!

Gość

#34

2016-04-24 18:20

Ludwik Zamenhof to wspaniała postać potrzebne są takie miejsca jak Centrum Kultury jego imienia

Gość

#35

2016-04-24 18:23

Petycję podpisałam by podtrzymać prawdziwą historię Polski i Białegostoku

Ten wpis został usunięty przez autora (Pokaż szczegóły)

2016-04-24 18:26Gość

#37

2016-04-24 18:35

Bo jestem za tolerancja, wolnością przekonań i.. lubię esperanto ☺

Gość

#38

2016-04-24 18:53

Wartości takie jak tolerancja, dialog i kultura, są dla mnie niezwykle ważne. Na nich można zbudować lepszy świat dla nas wszystkich.

Gość

#39

2016-04-24 19:11

Ponieważ nie chcę by zginęła w Białymstoku moim rodzinnym mieście pamięć o jednym z najsłynniejszych w świecie Białostoczaninie.

Gość

#40

2016-04-24 19:35

Działalność i twórczość Ludwika Zamenhofa to dziedzictwo ważne dla Polski i Europy.

Gość

#41

2016-04-24 19:47

Ludwik Zamenhof to światowa marka.

Gość

#42

2016-04-24 19:52

Białystok to moje miasto. Pięknieje, rozwija się, znam jego historię, lepiej niż niejeden radny, czy inny włodarz miasta. Lektura M. Kąckiego, ekscesy ONR na ulicach po mszy świętej, utwierdziły mnie w przekonaniu, że zagrożona jest przyzwoitość miasta i dobre imię Białostoczan.

Gość

#43

2016-04-24 20:04

Bez sensu jest łączyć ze sobą dwie odmienne instytucje.

Gość

#44

2016-04-24 20:26

bo protestuję przeciwko zbrodni na kulturze w tym przypadku nie tylko Polskiej

Gość

#45

2016-04-24 20:32

Znam dokonania L.Zamenhofa i bardzo pożyteczną działalność esperantystów.

Gość

#46

2016-04-24 20:35

Uważam, że należy wspierać różnorodność kulturową i kultywować tolerancję. Wciąż brakuje w naszym kraju edukacji ukierunkowanej na współpracę i wzajemny szacunek.

Gość

#47

2016-04-24 20:46

Krotkowzrocznosc rządzących wielokroć doprowadza mnie do skrajnie negatywnych emocji. W dzisiejszych czasach cała nadzieja leży w ludziach kultury,którzy do działania potrzebują miejsca, przestrzeni fizycznej i duchowej.

Gość

#48

2016-04-24 21:25

"dobre zmiany" powinno wprowadzać się po przemyśleniu, a nie ad hoc


Gość

#49

2016-04-24 21:36

Utrzymanie autonomii Centrum im.Ludwika Zamenhofa jest wskazane z uwagi na odmienny zakres dzialania tej jednostki kulturalnej. Utrzymania odrebnosci obu jednostek zapewni organizowanie wszelkiego rodzaju imprez z uwzglednieniem specyfiki zainteresowan roznych grup spolecznych.
Dr Danuta Pawlak

Gość

#50

2016-04-25 04:31

bo warto popierać małe sprawy