Sprzeciw wobec stalinizacji nowego kodeksu postępowania karnego


Gość

/ #46

2013-06-05 14:20

Możliwość rejestrowania dźwięku i obrazu podczas posiedzeń sądu powinna być podstawowym prawem każdego obywatela. Dzisiejsze możliwości techniczne pozwalają to czynić bez zakłócania pracy sądu.