Chcemy ekspresowej drogi S6


Gość

/ #163

2013-06-09 16:15

Należy jak najgłośniej krzyczeć o tą drogę.
Dać polecenie wszystkim posłom z woj.Zachodniopomorskiego o wzmożoną działalność
na rzecz budowy tej drogi.
W przypadku braku inicjatywy Zarządu województwa
podać do publicznej wiadomości.