Petycja o pozbawienie J. T. Grossa Orderu Zasługi RP


Gość

/ #73

2015-09-18 18:16

Nie jestem antysemitą, i chciałbym, aby Żydzi nie byli polonofobami.