Petycja o pozbawienie J. T. Grossa Orderu Zasługi RP


Gość

/ #562

2015-09-22 09:57

Osoba J. T. Grossa swoim postępowaniem nie zasługuje na takie wyróżnienie, jakim jest Order Zasługi RP.