Petycja o pozbawienie J. T. Grossa Orderu Zasługi RP


Gość

/ #669

2015-09-25 20:44

Kłamstwo oczerniające Polskę i jej obywateli rozpowszechniane przez osobę publiczną jest wrogim, podejmowanym świadomie działaniem wobec Polski. Noszenie Orderu Zasługi RP przez taką osobę jest ośmieszaniem samego orderu i osób nim nagrodzonych.