Myśliwy to nie morderca przyrody, to nie szkodnik.

toska

/ #268

2016-01-18 19:17

 Bo jestem myśliwym i wiem, że gospodarka łowiecka jest elementem ochrony środowiska (populacji zwierząt nie tylko łownych). W tak zmienionym środowisku (agrocenozy, monokultury rolne i leśne) niema miejsca na ochronę bierną. Ponadto uważam, że do najważniejszych zadań myśliwych jest przekonanie społeczeństwa o niezbędności udziału myśliwych w zachowaniu bioróżnorodności populacji zwierząt łownych (i nie tylko) poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej opartej na naukowych badaniach.