Franki na banki - petycja do Premier RP

Szanowna Pani Premier 


Zwracamy się do Pani z wnioskiem i prośbą zarazem o uruchomienie procedur prawnych mających na
celu uregulowanie sytuacji osób, które zaciągnęły kredyty i pożyczki hipoteczne denominowane/
indeksowane we frankach szwajcarskich.

Pragniemy zauważyć, że dotychczasowe działania instytucji finansowych i Rządu RP oraz KNF to
leczenie raka aspiryną, nie zaproponowano żadnych istotnych z punktu widzenia kredytobiorców
rozwiązań, a obecne propozycje to pozorowanie działań.

Tymczasem ponad 500 tys. polskich rodzin (czyli jak można szacować ok. 1,5 do 2 mln osób) znalazło
się w sytuacji, gdy mimo wysiłków, intensywnej pracy zawodowej i wieloletniej już spłaty kredytu
posiada dług czasami dwukrotnie wyższy od uzyskanego kredytu, jest na granicy bankructwa lub z
jego widmem. Widmem bezdomności i ruiny całego życia. Większość tych rodzin to nie krezusi, lecz
zwykli ludzie, którzy sami próbują budować życie swoje i swoich rodzin, ciężko pracując.

Tymczasem banki sprzedały im zły produkt, obarczony istotnymi wadami. Nazwały go kredytem lub
pożyczką hipoteczną denominowaną/ indeksowaną we frankach szwajcarskich. Banki te często nie
posiadały żadnych franków lub minimalne ich ilości, kredytobiorcy oczywiście otrzymywali złotówki.
Jak można pożyczyć coś czego się nie posiada?

Był to zatem produkt czysto spekulacyjny, denominować/ indeksować można przecież w
czymkolwiek, chociażby złocie Alaski. Klienci często byli namawiani i nakłaniani na to rozwiązanie, lub
wręcz informowani, że innego produktu nie dostaną. Przedstawiciele banków przekonywali o
bezpieczeństwie tego produktu, bagatelizowali pytania o ewentualne zagrożenia.

My nie chcemy, żeby Państwo Polskie spłacało kredyty, my je chcemy spłacać. Ale uczciwie. To banki
sprzedały wadliwy produkt, nie bójmy się stwierdzić, że naciągnęły klientów. To one winne ponieść
odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Jeśli jakakolwiek firma sprzeda zły produkt, naciągnie klienta
to musi to naprawić. Dlaczego banki traktowane są inaczej? Dlaczego są bezkarne? Dlaczego mogą
rujnować miliony aktywnych zawodowo Polaków? Agresywna polityka banków to nie tajemnica.
Niezależnie czy na rynku panuje recesja, czy wzrost, sektor bankowy od lat notuje wzrosty dochodu
rok do roku. Banki omijają przepisy prawne, rekomendacje UOKiK i KNF, często bezczelnie i
bezkarnie. Ostatnie ograniczenie odsetek od udzielanych kredytów rekompensują sobie np.
lichwiarskimi prowizjami dochodzącymi w niektórych przypadkach do kilkudziesięciu procent!

Zamierzamy oddać to co pożyczyliśmy a nie jakieś gigantyczne wyssane z palca kwoty. Oczekujemy od
Pani Premier podjęcia pilnych i intensywnych działań w celu doprowadzenia do uporządkowania
sytuacji prawnej w tym zakresie. A zatem: przewalutowania kredytów i pożyczek denominowanych/
indeksowanych we frankach szwajcarskich na złote po kursie w dniu zaciągnięcia (z ewentualnym
przeliczeniem dotychczasowych spłat jak dla produktu złotowego), oczywiście za zgodą
kredytobiorcy. Nie widzimy też powodu aby Państwo Polskie dawało bankom z tego tytułu
jakiekolwiek środki. Jeżeli którykolwiek bank byłby z powodu tej operacji zagrożony upadkiem
(ekonomiści twierdzą, że nie ma takiego zagrożenia), to Państwo Polskie może udzielić im pożyczki na
warunkach rynkowych, którą bank spłaci z przyszłych zysków.

Pani Premier wybór jest oczywisty: między mniejszym zyskiem sektora bankowego a ruiną milionów
Polaków.

 

Z poważaniem

Grupa nieformalna frankowiczów

 

Agnieszka K. Janda

Paweł Piasek

Regina Małek

Małgorzata Banasik-Gruszecka

Donat Gruszecki

Anna Wilk

Katarzyna Pabian


Tomasz Pabian

Krystyna Biela

Ryszard Biela


Agnieszka K. Janda    Skontaktuj się z autorem petycji