Gdańsk Miastem Wolności i Tolerancji

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2017 r., poz. 1123) żądamy:

- wywieszenia na terenie Miasta Gdańska tęczowych flag, symbolu ruchu na rzecz równouprawnienia osób LGBTQ+.

26 września 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował, że tzw. “homofobiczna furgonetka”, czyli samochód rozpowszechniający obrzydliwe i fałszywe treści o osobach nieheteronormatywnych, ma zniknąć z ulic naszego miasta. W grudniu tego samego roku podobna furgonetka, z nieco zmodyfikowanym hasłem, zaczęła jeździć po Warszawie. Organy państwa nie reagowały na składane zawiadomienia o nienawistnym charakterze rozpowszechnianych przez nią treści. 

27 czerwca 2020 aktywiści i aktywistki kolektywu Stop Bzdurom, w tym osoba posługująca się imieniem Margot, uszkodzili furgonetkę. 14 lipca Margot została w skandaliczny sposób, bez butów wyciągnięta z mieszkania przez policję i spędziła noc w areszcie. Sąd Rejonowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o jej aresztowanie, zrobił to dopiero Sąd Okręgowy, 7 sierpnia. 

Wśród autorytetów prawnych panuje konsensus, że zgodnie z KK, nie aresztuje się osób za zniszczenie mienia, zwłaszcza w przypadku, gdy zabezpieczone są dowody i znana jest tożsamość sprawcy.

W Warszawie 7 sierpnia odbyły się spontaniczne manifestacje poparcia, a następnie próba blokady odjazdu radiowozu z aresztowaną. Końcowym etapem manifestacji były demonstracje pod warszawskimi komisariatami. Zatrzymano prawie pięćdziesiąt osób, a na materiałach filmowych utrwalone zostały brutalne zachowania policji w stosunku do zgromadzonych osób. Osobom zatrzymanym utrudniano kontakt z obrońcami. W wielu miastach, w tym w Gdańsku, odbyły się demonstracje solidarnościowe.  

Gdańsk szczyci się tym, że jest miastem otwartym i wolnym, kolorowym i różnorodnym. To w Gdańsku od lat w tęczowym Marszu Równości bierze udział magistrat. Prezydent Paweł Adamowicz, mówiąc, że w Gdańsku nie ma zgody na nietolerancję i dyskryminację dał wyraz solidarności z mniejszościami. Obecna prezydentka ALeksandra Dulkiewicz zaledwie kilka miesięcy temu podkreślała, że musimy reagować, gdy dzieje się zło i mu się przeciwstawiać. 

Uważamy, że w odpowiedzi na szykany i represje wobec społeczności LGBTQ+, a w szczególności na wydarzenia ostatnich dni, należy reagować i aktywnie się im przeciwstawiać. Paweł Adamowicz deklarował, że Gdańsk będzie realizował politykę walki z wykluczeniem osób LGBTQ+. Obecnie konieczna jest walka nie tylko z wykluczeniem, ale także z przemocą państwową wobec tej grupy, z narastającą propagandą pogardy i zniesławiania. Konieczne jest pokazanie prześladowanej społeczności że tutaj, w Gdańsku, mieście wolności, jest bezpieczna i wspierana. 

Nie ma lepszego sposobu na okazanie wsparcia niż umieszczenie symbolu ruchu LGBTQ+ w postaci tęczowej flagi w przestrzeniach publicznych Miasta Gdańska. Wspieramy naszą drużynę piłkarską, dekorując całe miasto na zielono i biało. Teraz należy wesprzeć prześladowaną mniejszość i reagować, gdy dzieje się zło - na każdym gdańskim maszcie powinna pojawić się tęczowa flaga.


Feministyczna Brygada Rewolucyjna FeBRa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Feministyczna Brygada Rewolucyjna FeBRa do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook